Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Obszary działania

Grupa Azoty jest największym w Polsce i czołowym w Europie koncernem chemicznym.

Proces konsolidacji, który doprowadził do powstania Grupy Azoty, był również procesem budowania nowej marki, która reprezentuje dziś polską chemię na rynkach europejskich i światowych – marki globalnej, solidnej, innowacyjnej i przyjaznej zarówno dla klientów, jak i dla społeczności lokalnych oraz środowiska naturalnego. 

Grupa Azoty to dziś nie tylko cztery największe zakłady chemiczne w Polsce: z Tarnowa, Puław, Polic i Kędzierzyna-Koźla. To także blisko sześćdziesiąt innych polskich firm, a także spółki produkcyjne z Niemiec, w tym również spółka Compo Expert – lider w branży nawozów specjalistycznych. Grupa dysponuje własną infrastrukturą logistyczną oraz zapleczem badawczym, projektowym i serwisowym.

Najważniejsze obszary działalności Grupy to produkcja nawozów mineralnych, kaprolaktamu, tworzyw konstrukcyjnych oraz innych wysoko przetworzonych chemikaliów, takich jak OXO, plastyfikatory, czy biel tytanowa. Grupa jest również największym w Polsce dostawcą amoniaku i kwasu fosforowego.

Grupa Azoty S.A.
jednostką Dominującą w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty
Domeną Spółki jest działalność produkcyjna, usługowa i handlowa w zakresie tworzyw inżynieryjnych, półproduktów do ich wytwarzania oraz nawozów azotowych. Spółka dysponuje własnym zapleczem badawczym. Koncentruje się zarówno na badaniach nad nowymi wyrobami i technologiami, jak i na rozwoju istniejących produktów.

Największe spółki zależne Jednostki Dominującej

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Siedziba spółki mieści się w Puławach. Od dnia 4 kwietnia 2013 roku działa pod nazwą Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Spółka specjalizuje się w produkcji nawozów azotowych i jest jednym z największych na świecie producentów melaminy.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
Jej siedziba mieści się w Policach. Od dnia 3 czerwca 2013 roku spółka działa pod nazwą Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Spółka jest znaczącym producentem nawozów wieloskładnikowych, azotowych oraz bieli tytanowej.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
Jej siedziba mieści się w Kędzierzynie-Koźlu. Od dnia 11 stycznia 2013 roku działa pod nazwą Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Spółka swoją działalność opiera na dwóch głównych filarach działalności: nawozach azotowych oraz produktach OXO (alkoholach OXO i plastyfikatorach).

Compo Expert  Holding GmbH
Siedziba Compo Expert Holding GmbH mieści się w Münster w Niemczech. Jest spółką holdingową dla 21 spółek zależnych, w tym głównej firmy operacyjnej COMPO EXPERT GmbH, jednego z największych na świecie producentów nawozów specjalistycznych, skierowanych do odbiorców profesjonalnych.

Grupa Azoty jest dziś liderem branży chemicznej w Polsce oraz ma znaczącą pozycję w Unii Europejskiej.

W Polsce

Wsród producentów nawozów to:
Nr 1 w nawozach wieloskładnikowych¹
Nr 1 w nawozach mineralnych²
Nr 1 w nawozach zawierających siarkę
Nr 1 w nawozach azotowych

Wsród producentów tworzyw, pigmentów, OXO, melaminy to:
Nr 1 w poliamidach
Nr 1 w alkoholach OXO i plastyfikatorach
Nr 1 w bieli tytanowej
Nr 1 w melaminie

W Europie

Wsród producentów nawozów to:
Nr 3 w nawozach wieloskładnikowych
Nr 2 w nawozach mineralnych

Wsród producentów tworzyw, OXO, melaminy to:
Nr 5 w plastyfikatorach
Nr 7 w alkoholach OXO
Nr 6 w poliamidzie 6³
Nr 2 w melaminie

Uwagi: ¹ Nawozy wieloskładnikowe razem (AP, NPK, PK); ² Nawozy wieloskładnikowe + nawozy azotowe; ³ Wśród zintegrowanych producentów

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka