Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zintegrowane systemy zarządzania
Zintegrowane systemy zarządzania

Cele strategiczne Spółek Grupy Azoty osiągane są w oparciu o zintegrowany system zarządzania, zgodny z międzynarodowymi standardami.

Priorytety działalności: wysoka jakość, dbałość o bezpieczeństwo techniczne i środowisko są skutecznie nadzorowane i zapewniają efektywne zarządzanie Spółkami. Zintegrowany System Zarządzania jest zbudowany w oparciu o zasady priorytetowego traktowania klienta, minimalizowania strat środowiskowych i ryzyka zagrożeń oraz ciągłego doskonalenia.

Systemy zarządzania bazują na koncepcji ciągłego doskonalenia poprzez:

 • ustalenie polityki,
 • zaplanowanie działań w celu realizacji polityki,
 • stworzenie warunków wykonania zaplanowanych działań,
 • sprawdzanie efektów działań,
 • doskonalenie na podstawie okresowych ocen osiąganych wyników.
Systemy zarządzania w Grupie AzotyRozwiń

Zapewnieniem wysokiej jakości prowadzonych działań oraz bezpieczeństwa są systemy zarządzania oraz restrykcyjne regulujące postępowanie procedury.

W spółkach wchodzących w skład Grupy Azoty obowiązują m.in.:

 • System Zarządzania Jakością: zgodny z normą ISO 9001,
 • System Zarządzania Środowiskowego: zgodny z normą ISO 14001,
 • System Zarządzania Energią zgodny z normą ISO 50001,
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z normą ISO 45001,
 • System Zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025:2018 (kompetencje laboratoriów badawczych i wzorcujących),
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodny z normą ISO 22000,
 • System Zarządzania Jakością dla branży motoryzacyjnej wdrażany wg wymagań IATF 16949,
 • Standard Zarządzania Product Stewardship,

Szczegółowe informacje w tym zakresie zamieszczono na stronach poszczególnych Spółek Grupy Azoty.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka