Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Raportowanie i weryfikacja

W celu zachowania przejrzystości prowadzonej działalności Grupa Azoty przekazuje informacje nt. swojej działalności do publicznej wiadomości. Od 2012 roku największe spółki wchodzące w skład Grupy Azoty wspólnie opublikowały raporty roczne oraz środowiskowe, w których zaprezentowały ekonomiczne, społeczne i środowiskowe aspekty swojego funkcjonowania. 

Odpowiedzialność wobec otoczenia oraz prowadzenie aktywnego dialogu mają fundamentalne znaczenie, dlatego podejmowane działania są raportowane w sposób usystematyzowany, przejrzysty i rzetelny w raportach rocznych oraz środowiskowych. Ponadto Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty Police oraz Grupa Azoty Puławy od momentu swoich debiutów na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, działając zgodnie z najwyższymi standardami komunikacji rynku kapitałowego i zasadami ładu korporacyjnego, prowadzą serwisy Relacji Inwestorskich, w których dostępne są raporty finansowe. 

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka