Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Aktualności
Aktualności ze spółek
Zobacz wszystkie
Hubert Kamola Wiceprezesem Zarządu Grupy Azoty S.A.
Hubert Kamola Wiceprezesem Zarządu Grupy Azoty S.A.

12 kwietnia br. Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 13 kwietnia Huberta Kamoli na Członka Zarządu spółki, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu. W tym samym dniu Hubert Kamola złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej. Rezygnacja obowiązuje z końcem dnia 12 kwietnia br.

Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Inwestor
12.04.2024
Odwołanie Członków Zarządu Grupy Azoty Puławy oraz delegowanie Członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki
Odwołanie Członków Zarządu Grupy Azoty Puławy oraz delegowanie Członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza Grupy Azoty Puławy podczas posiedzenia w dniu 12 kwietnia br. dokonała zmian w składzie Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza podjęła uchwały o odwołaniu z Zarządu oraz pełnionych funkcji.

Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Grupa Azoty Puławy
Inwestor
12.04.2024
Grupa Azoty publikuje szacunkowe poziomy produkcji za marzec
Grupa Azoty publikuje szacunkowe poziomy produkcji za marzec

Grupa Azoty opublikowała szacunkowe wolumeny produkcji za marzec 2024 roku. Z opublikowanych danych wynika, że produkcja nawozów azotowych w spółkach Grupy Kapitałowej wzrosła względem lutego – szacunkowe wolumeny za marzec to 292 tys. ton w porównaniu do 252 tys. ton za luty. Wzrost poziomów produkcji został odnotowany również w przypadku nawozów specjalistycznych - szacunkowe poziomy produkcji w marcu to 32 tys. ton w porównaniu do 26 tys. ton w lutym. Z kolei w nawozach wieloskładnikowych produkcja w marcu osiągnęła szacunkowo 51 tys. ton względem 57 tys. ton w lutym.

Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Inwestor
10.04.2024
Nowy Zarząd Grupy Azoty przekazuje informacje o szacowanym wpływie zdarzeń o charakterze niepieniężnym na wyniki finansowe za rok obrotowy 2023
Nowy Zarząd Grupy Azoty przekazuje informacje o szacowanym wpływie zdarzeń o charakterze niepieniężnym na wyniki finansowe za rok obrotowy 2023

W toku prac nad skonsolidowanym raportem finansowym za 2023 rok, przeprowadzone zostały w spółce testy na utratę wartości aktywów trwałych. Testy na utratę wartości aktywów trwałych zostały przeprowadzone również w spółkach zależnych.

Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Grupa Azoty Police
Inwestor
05.04.2024
              Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych spółki Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych spółki Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie

Rada Nadzorcza Spółki Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska: Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych.

Grupa Azoty Siarkopol
12.04.2024
Dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej i Zarządzie Spółki Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.
Dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej i Zarządzie Spółki Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w dniu 11.04.2024 r. dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 

Grupa Azoty Siarkopol
12.04.2024
Komunikat Zarządu Spółki nt. aktualnej produkcji i sprzedaży polipropylenu
Komunikat Zarządu Spółki nt. aktualnej produkcji i sprzedaży polipropylenu

Zarząd Spółki Grupy Azoty Polyolefins S.A. informuje, że aktualna produkcja polipropylenu w ramach rozruchu instalacji wynosi średnio ponad 800 ton na dobę.  

Grupa Azoty Polyolefins (Polimery Police)
12.04.2024
Ruszyło postępowanie kwalifikacyjne na Członków Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne
Ruszyło postępowanie kwalifikacyjne na Członków Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. IX kadencji

Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. ogłosiła postępowania kwalifikacyjne na stanowiska: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za obszar finansów i rachunkowości oraz Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za obszar inwestycji i utrzymania ruchu.

Grupa Azoty Police
08.04.2024
Zobacz wszystkie
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka