Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A.
Rada Nadzorcza
Artur Kucharski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Powołany w skład Rady Nadzorczej w dniu 14 lutego 2024 r.

Posiada 14-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji niezależnego członka rady nadzorczej, w tym w spółkach publicznych notowanych na warszawskiej GPW. W ramach pełnienia obowiązków przewodniczył Komitetom Audytu w 4 spółkach giełdowych, w tym w banku oraz uczestniczył w pracach Komitetów Audytu w innych spółkach jako członek Komitetu. Ponadto, ma doświadczenie w pełnieniu funkcji członka komitetów: Ryzyka (bank), Nominacji i Wynagrodzeń oraz Strategii i Rozwoju.

Artur Kucharski z wykształcenia jest inżynierem z 7-letnim doświadczeniem audytorskim, 7-letnim doświadczeniem doradczym i 14-letnim nadzorczym. W 2000 r. uzyskał dyplom ACCA oraz tytuł Executive MBA w 2011 roku.

W chwili obecnej Artur Kucharski pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w Asseco South Eastern Europe SA (od 2016 r.), w Budimex SA (od 2020 r.), oraz Asseco Data Sysytems SA (od 2022 r.).

Poprzednio pełnił funkcję członka Rad Nadzorczych również w: Alior Bank SA (od 2017 do 2023 r.), w Prime Car Management SA (od 2015 do 2019 r.), w Grupie Azoty SA (od 2011 do 2017 r.), w Asseco Poland SA (od 2010 do 2021 r.), w Globe Trade Center SA ( od 2010 do 2013 r.), w Kopex SA (od 2010 do 2012 r.).

Od 2002 roku do 2010 roku, Artur Kucharski pracował w dziale Doradczym PwC Polska Sp. z o.o., a od 1995 do 2002 w PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., jako audytor w dziale badania sprawozdań finansowych.

Dowiedz się więcej
Mirosław Sobczyk
Sekretarz Rady Nadzorczej

Powołany w skład Rady Nadzorczej w dniu 14 lutego 2024 r.

Wykształcenie wyższe w zakresie : ekonomika rolnictwa - rok ukończenia 1983.

Przedsiębiorca od roku 1991.

Uprawnienia do powołania do Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa - Dyplom nr 841/2002 z dnia 02 marca 2002r. Ponad 30 letnie doświadczenie w zasiadaniu w Radach Nadzorczych sp. z o.o , spółek akcyjnych. W okresie ponad 35 letniej pracy zawodowej, współpraca z wieloma instytucjami administracji państwowej, samorządowej, organizacji biznesowych i społecznych.

Dowiedz się więcej
Robert Kapka
Członek Rady Nadzorczej

Wybrany przez pracowników Spółki. Sprawuje funkcję Członka Rady Nadzorczej od 3 czerwca 2013 r. Na Członka Rady Nadzorczej XI kadencji powołany został 29 czerwca 2020 r.

Magister inżynier. Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, jak również studiów podyplomowych Master of Business Administration na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej oraz Chemia i Technologia Polimerów na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Uczestnik licznych kursów i szkoleń dotyczących m.in. zarządzania czy analizy sprawozdań finansowych.

Od 1999 r. zawodowo związany ze Spółką Grupa Azoty S.A. Obecnie Dyrektor Jednostki Produkcyjnej Tworzyw w Tarnowie w Segmencie Biznesowym Tworzyw od grudnia 2014 r. Wcześniej zasiadał na stanowiskach m.in.: Szefa Produkcji Tworzyw i Kierownika Wydziału Polimeryzacji Kaprolaktamu w tarnowskiej Spółce. W latach 2016-2017 także Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty ATT Polymers GmbH. W latach 2021-2024 pełnił funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.

 

 

 

Dowiedz się więcej
Piotr Marciniak
Członek Rady Nadzorczej

Powołany w skład Rady Nadzorczej w dniu 14 lutego 2024 r.

Adwokat. LL.M. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. W 2011 roku zdał egzamin adwokacki.

Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego – School of American Law Catholic University of America w Waszyngtonie przy współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim.

Ukończył studia podyplomowe „LLM in International Commercial Law” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, „Prawo nowych technologii” w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz „Cyberbezpieczeństwo w praktyce” na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.

Wykładowca Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej na studiach „Transport i logistyka” oraz „Zamówienia publiczne”.

Jest ekspertem Fundacji AI LAW TECH.

W latach 2017 – 2020 był członkiem komisji legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
Specjalizuje się w prawie gospodarczym. W ramach swojej praktyki adwokackiej, od wielu lat świadczy doradztwo w branży logistycznej i chemicznej. Doradza również podmiotom gospodarczym w ramach realizowanych kluczowych inwestycji infrastrukturalnych. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym.

Dowiedz się więcej
Janusz Podsiadło
Członek Rady Nadzorczej

Wybrany przez pracowników Spółki. Na Członka Rady Nadzorczej XI kadencji powołany został 15 listopada 2021 r.

Magister. Absolwent studiów magisterskich na kierunku Organizacja i Zarządzanie, jak również studiów podyplomowych o kierunku Finanse i Rachunkowość na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ukończył liczne kursy i szkolenia m.in.: kurs dla Głównych Księgowych organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Krakowie oraz szkolenia z zakresu restrukturyzacji przedsiębiorstw, analizy strategicznej czy systemu raportowania zarządczego i budżetowania.

Od 2009 r. zawodowo związany z Grupą Kapitałową Grupa Azoty. Obecnie Kierownik Działu Księgowości Płatności i Rozliczeń w Spółce Grupa Azoty S.A. Wcześniej zasiadał na stanowiskach m.in.: Dyrektora Finansowego w Zakładach Azotowych S.A. w Tarnowie, Kierownika Projektu Centrum Usług Wspólnych w Spółce Grupa Azoty S.A. czy Dyrektora Finansowego w spółce Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A. Pełnił także funkcję Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora Finansowego w spółce Grupa Azoty Koltar Sp. z o.o.

Ponadto w latach 2016 - 2017 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej LGM S.A. (spółka start-up’owa), natomiast w latach 2010 - 2012 Członka Rady Nadzorczej Zakładu Narzędziowego Sp. z o.o. w Sędziszowie Małopolskim.

Dowiedz się więcej
Roman Romaniszyn
Członek Rady Nadzorczej

Wybrany przez pracowników Spółki. Sprawuje funkcję Członka Rady Nadzorczej od 5 lipca 2016 r. Na Członka Rady Nadzorczej XI kadencji powołany został 29 czerwca 2020 r.

Magister. Absolwent studiów magisterskich na kierunku Elektrotechnika, specjalność Elektroenergetyka na Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, jak również studiów podyplomowych „Podstawy przedsiębiorczości” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz „Audyting Energetyczny” na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Uczestnik kursów menedżerskich.

Od 1996 r. zawodowo związany ze Spółką Grupa Azoty S.A. Obecnie Kierownik Wydziału Zasilania i Zabezpieczeń Centrum Energetyki od 2003 r. Wcześniej zasiadał na stanowiskach: zastępcy Kierownika Wydziału Zasilania i Zabezpieczeń Centrum Energetyki oraz samodzielnego technologa w Zakładzie Elektrycznym w tarnowskiej Spółce. Ponadto,
działa społecznie m.in. w  Stowarzyszenie Elektryków Polskich Koło nr 3 w Tarnowie jako członek zarządu czy w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego o. Tarnów jako członek komisji kwalifikacyjnej.

Dowiedz się więcej
Artur Rzempała
Członek Rady Nadzorczej

Powołany w skład Rady Nadzorczej w dniu 21 marca 2024 r.

Doktor nauk ekonomicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i nadzorowaniu spółek kapitałowych, w tym w szczególności spółek wchodzących w skład Grupy Azoty S.A.

W latach 1998-2016 zatrudniony w  Grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., z tego od 1999 r. na stanowiskach menedżerskich. W okresie 1998 -2012 pracował w obszarze odpowiedzialnym za nadzór właścicielski, w latach 2012-2016 jako dyrektor odpowiedzialny za zarządzanie infrastrukturą.

W latach 2014-2016 członek kilku zespołu oraz lider inicjatywy odpowiedzialnej za optymalizację zarządzania remontami Programu doskonałości operacyjnej Grupy Azoty S.A. Azoty Pro.

Specjalizuje się w obszarach dotyczących zarządzania finansami, zarządzania wartością przedsiębiorstwa, restrukturyzacji przedsiębiorstw, fuzji i przejęć , rachunkowości.

Ukończył studia na kierunku Ekonomia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

Absolwent wielu studiów podyplomowych, w tym w szczególności podyplomowych studiów z Zarządzania Wartością przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, podyplomowych studiów z zakresu rachunkowości w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, podyplomowych studiów z zakresu zarządzania projektami na Uniwersytecie Szczecińskim, podyplomowych studiów z zakresu zarządzania nieruchomościami. Ukończył kilkadziesiąt kursów i szkoleń z zakresu zarządzania finansami, zarządzania wartością przedsiębiorstwa, restrukturyzacji, fuzji i przejęć.

Pracownik naukowy Katedry Zarządzania i Logistyki Politechniki Morskiej w Szczecinie. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z dziedziny nadzoru właścicielskiego, restrukturyzacji, zarządzania wartością, zarządzania finansami.

Dowiedz się więcej
Komitet AudytuRozwiń

Skład Komitetu Audytu:

  • Pan Piotr Marciniak – Przewodniczący Komitetu,
  • Pan Artur Kucharski - Członek Komitetu,
  • Pan Janusz Podsiadło – Członek Komitetu.

Komitet Strategii i RozwojuRozwiń

Skład Komitetu Strategii i Rozwoju:

  • Pan Artur Rzempała – Przewodniczący Komitetu,
  • Pan Robert Kapka – Członek Komitetu. 

Komitet Ładu KorporacyjnegoRozwiń

Skład Komitetu Ładu Korporacyjnego:

  • Pan Mirosław Sobczyk – Przewodniczący Komitetu,
  • Pan Artur Rzempała - Członek Komitetu,
  • Pan Roman Romaniszyn – Członek Komitetu. 

Sprawozdania z działalności Rady NadzorczejRozwiń

2017 rok
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Grupy Azoty S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2017 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2017 PDF (1.34 MB) Sprawozdanie Rady nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2017 r. PDF (1.37 MB) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania Grupy Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2017 r. PDF (597.42 KB) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2017 r., zawierającego również informację o wydatkach reprezentacyjnych, na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem PDF (1.84 MB) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego przyjętych przez Spółkę za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. PDF (1.66 MB) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r., z uwzględnieniem pracy jej komitetów oraz oceny pracy Zarządu PDF (6.78 MB) Sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmujące ocenę sytuacji w Spółce z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. PDF (5.40 MB) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. PDF (1.11 MB) sprawozdanie Komitetu Audytu PDF (4.53 MB) Sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące oceny sprawozdania Zarządu na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za rok 2017 PDF (971.70 KB)
Informacja nt. spełnienia kryteriów niezależnościRozwiń

Pan Hubert Kamola, Pan Artur Kucharski, Pan Mirosław Sobczyk, Pan Piotr Marciniak oraz Pan Artur Rzempała spełniają kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Data aktualizacji: 13.04.2024 r.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka