Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A.
Rada Nadzorcza
Artur Kucharski
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Na Członka Rady Nadzorczej XII kadencji powołany został 27 czerwca 2024 r.

Posiada 14-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji niezależnego członka rady nadzorczej, w tym w spółkach publicznych notowanych na warszawskiej GPW. W ramach pełnienia obowiązków przewodniczył Komitetom Audytu w 4 spółkach giełdowych, w tym w banku oraz uczestniczył w pracach Komitetów Audytu w innych spółkach jako członek Komitetu. Ponadto, ma doświadczenie w pełnieniu funkcji członka komitetów: Ryzyka (bank), Nominacji i Wynagrodzeń oraz Strategii i Rozwoju.

Artur Kucharski z wykształcenia jest inżynierem z 7-letnim doświadczeniem audytorskim, 7-letnim doświadczeniem doradczym i 14-letnim nadzorczym. W 2000 r. uzyskał dyplom ACCA oraz tytuł Executive MBA w 2011 roku.

W chwili obecnej Artur Kucharski pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w Asseco South Eastern Europe SA (od 2016 r.), w Budimex SA (od 2020 r.), oraz Asseco Data Sysytems SA (od 2022 r.).

Poprzednio pełnił funkcję członka Rad Nadzorczych również w: Alior Bank SA (od 2017 do 2023 r.), w Prime Car Management SA (od 2015 do 2019 r.), w Grupie Azoty SA (od 2011 do 2017 r.), w Asseco Poland SA (od 2010 do 2021 r.), w Globe Trade Center SA ( od 2010 do 2013 r.), w Kopex SA (od 2010 do 2012 r.).

Od 2002 roku do 2010 roku, Artur Kucharski pracował w dziale Doradczym PwC Polska Sp. z o.o., a od 1995 do 2002 w PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., jako audytor w dziale badania sprawozdań finansowych.

Dowiedz się więcej
Robert Bednarski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Na Członka Rady Nadzorczej XII kadencji powołany został 27 czerwca 2024 r.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji dyrektora finansowego i członka zarządu w spółkach z branży rafineryjnej, chemicznej i budowlanej, w tym spółek publicznych, notowanych na GPW: ORLEN S.A., Ciech S.A., Boryszew S.A., Polimex-Mostostal S.A.

Niezależny członek rad nadzorczych spółek publicznych, min: Polwax S.A., Mennica Polska S.A., Comarch S.A., LW Bogdanka S.A. oraz wielu innych podmiotów działających w ramach grup kapitałowych ORLEN S.A., Ciech S.A. Polimex-Mostostal S.A. i Boryszew S.A., w Polsce i za granicą. W ramach pełnionych obowiązków członka rad nadzorczych był też członkiem lub przewodniczył pracom komitetów audytu. Obecnie jest niezależnym członkiem rad nadzorczych i komitetów audytu spółek publicznych Gobarto S.A. oraz Protektor S.A.

Wielokrotnie brał udział w procesach pozyskiwania finansowania oraz restrukturyzacji finansowej i kosztowej spółek i grup kapitałowych, a także w procesach rozbudowy zdolności produkcyjnych, integracji operacyjnej i zarządczej, a także realizacji projektów inwestycyjnych.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, studiów podyplomowych na SGH z zakresu Zarządzania Wartością Firmy, studiów doktoranckich w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH oraz wielu specjalistycznych szkoleń w obszarze finansów i zarządzania. W 2006 r. uzyskał certyfikat ACCA.

Obecnie rozwija własne przedsiębiorstwa, skupiając się przede wszystkim na branży remontów przemysłowych oraz kompleksowej realizacji projektów inwestycyjnych w formule „pod klucz”, w ramach spółki Spec-Rem S.A.

Dowiedz się więcej
Mirosław Sobczyk
Sekretarz Rady Nadzorczej

Na Członka Rady Nadzorczej XII kadencji powołany został 27 czerwca 2024 r.

Wykształcenie wyższe w zakresie : ekonomika rolnictwa - rok ukończenia 1983.

Przedsiębiorca od roku 1991.

Uprawnienia do powołania do Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa - Dyplom nr 841/2002 z dnia 02 marca 2002r. Ponad 30 letnie doświadczenie w zasiadaniu w Radach Nadzorczych sp. z o.o , spółek akcyjnych. W okresie ponad 35 letniej pracy zawodowej, współpraca z wieloma instytucjami administracji państwowej, samorządowej, organizacji biznesowych i społecznych.

Dowiedz się więcej
Robert Kapka
Członek Rady Nadzorczej

Wybrany przez pracowników Spółki. Sprawuje funkcję Członka Rady Nadzorczej od 3 czerwca 2013 r. Na Członka Rady Nadzorczej XII kadencji powołany został 27 czerwca 2024 r.

Wykształcenie:

 • (2020) Akademia WSB, Dąbrowa Górnicza, Studia Podyplomowe - Master of Business
  Administration /Certyfikat EY Academy of Business/
 • (2013) Egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa
 • (2008-2009) Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Studia Podyplomowe
  Chemia i Technologia Polimerów
 • (1992-1997) Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii
  Chemicznej, specjalność – lekka technologia chemiczna, magister inżynier

Doświadczenie zawodowe:

 • (1999-obecnie) Grupa Azoty S.A., Tarnów,
 • (2013-obecnie) Członek Rady Nadzorczej IX, X i XI kadencji Grupy Azoty S.A.
 • (2016-2017) Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupa Azoty ATT Polymers GmbH
 • (2014-obecnie) Dyrektor, Jednostka Produkcyjna w Tarnowie, Segment Biznesowy Tworzyw
 • (2014) Szef Produkcji Jednostka Produkcyjna w Tarnowie, Segment Biznesowy Tworzyw
 • (2010-2014) Zastępca Szefa Produkcji Jednostka Biznesowa Tworzywa,
 • (2010) Szef Produkcji Centrum Tworzyw Sztucznych,
 • (2000-2010) Kierownik Wydziału Polimeryzacji Kaprolaktamu,
 • (1999-2000) Specjalista Technolog,
 • (1997-1999) ZPZD WIMED, Tuchów,
 • (1997- 1999) Specjalista ds. technologii chemicznej, Specjalista ds. marketingu

Dodatkowe informacje:

 • (2015) Lider Inicjatywy – Program Doskonałości Operacyjnej AZOTY PRO
 • (2010-2023) Mentor i współorganizator współpracy z OPCW w ramach OPCW Associate Programme

Znajomość języków:

 • angielski
Dowiedz się więcej
Tomasz Klikowicz
Członek Rady Nadzorczej

Wybrany przez pracowników Spółki. Na Członka Rady Nadzorczej XII kadencji powołany został 27 czerwca 2024 r.

Wykształcenie:

 • 1979 – 1984 – Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Inżynierii Środowiska
 • 1975 – 1979 – I Liceum Ogólnokształcące w Będzinie

Przebieg pracy zawodowej:

 • 01.1991 – do nadal – Grupa Azoty S.A. – obecnie specjalista ds. inwestycji
 • 10.1987 – 12.1990 – Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska w Tarnowie – agent sprzedawca
 • 03.1987 – 09.1987 – Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w Tarnowie – inspektor nadzoru
 • 11.1984 – 03.1987 – Zakład Robót Inżynieryjnych w Tarnowie – majster budowy

Dodatkowe szkolenia i kursy:

 • 2010 - zdany państwowy egzamin dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa
 • 2008 - studia podyplomowe „Podstawy Przedsiębiorczości” zorganizowane przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Azoty Tarnów z zakresu: systemów zarządzania, energetyki, transportu materiałów niebezpiecznych RID/ADR, kurs menagerski

Informacje dodatkowe:

 • Obsługa komputera: MS Office (Word, Excel, Outlook)
 • J. angielski – poziom podstawowy
Dowiedz się więcej
Piotr Marciniak
Członek Rady Nadzorczej

Na Członka Rady Nadzorczej XII kadencji powołany został 27 czerwca 2024 r.

Adwokat. LL.M. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. W 2011 roku zdał egzamin adwokacki.

Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego – School of American Law Catholic University of America w Waszyngtonie przy współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim.

Ukończył studia podyplomowe „LLM in International Commercial Law” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, „Prawo nowych technologii” w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz „Cyberbezpieczeństwo w praktyce” na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.

Wykładowca Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej na studiach „Transport i logistyka” oraz „Zamówienia publiczne”.

Jest ekspertem Fundacji AI LAW TECH.

W latach 2017 – 2020 był członkiem komisji legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
Specjalizuje się w prawie gospodarczym. W ramach swojej praktyki adwokackiej, od wielu lat świadczy doradztwo w branży logistycznej i chemicznej. Doradza również podmiotom gospodarczym w ramach realizowanych kluczowych inwestycji infrastrukturalnych. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym.

Dowiedz się więcej
Roman Romaniszyn
Członek Rady Nadzorczej

Wybrany przez pracowników Spółki. Sprawuje funkcję Członka Rady Nadzorczej od 5 lipca 2016 r. Na Członka Rady Nadzorczej XII kadencji powołany został 27 czerwca 2024 r.

Doświadczenie zawodowe: 

 • 2016 r. - obecnie - Członek Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. z wyboru pracowników,
 • 1996 - obecnie - Grupa Azoty S.A. (wcześniej: Zakłady Azotowe w Tarnowie- Mościcach S.A.)
 • 2003 - obecnie - Kierownik Wydziału Zasilania i Zabezpieczeń Centrum Energetyki,
 • 2000 - 2003 - zastępca Kierownika Wydziału Zasilania i Zabezpieczeń Centrum Energetyki,
 • 1996 - 2000 - samodzielny technolog w Zakładzie Elektrycznym.

Wykształcenie:

 • 2010 - Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie - studia podyplomowe „Audyting Energetyczny”,
 • 2008 - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – studia podyplomowe „Podstawy przedsiębiorczości”,
 • 1989 - 1994 - Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, studia dzienne Elektrotechnika, specjalność Elektroenergetyka,
 • 1984 - 1989 - Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie - Mościcach.

Szkolenia i kursy:

 • 2015 - Egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa,
 • 2015 - Kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa – Zespół Ekspertów Menager Kraków,
 • 2010 - 2011 - Brytania School of English kurs języka angielskiego, certyfikat Telc A2,
 • 2007 - 2008 - Training Partners – kursy menadżerskie.

Działalność społeczna:

 • Stowarzyszenie Elektryków Polskich Koło nr 3 w Tarnowie – członek zarządu,
 • Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Tarnowie – członek Sądu Koleżeńskiego
 • Oddział PTTK Grupa Azoty S.A. w Tarnowie – Mościcach – wiceprezes zarządu,
 • Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego o/ Tarnów – zastępca przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej.
Dowiedz się więcej
Artur Rzempała
Członek Rady Nadzorczej

Na Członka Rady Nadzorczej XII kadencji powołany został 27 czerwca 2024 r.

Doktor nauk ekonomicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i nadzorowaniu spółek kapitałowych, w tym w szczególności spółek wchodzących w skład Grupy Azoty S.A. Od marca 2024 r. członek Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.

W latach 1998-2016 zatrudniony w  Grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., z tego od 1999 r. na stanowiskach menedżerskich. W okresie 1998-2012 pracował w obszarze odpowiedzialnym za nadzór właścicielski, w latach 2012-2016 jako dyrektor odpowiedzialny za zarządzanie infrastrukturą.

W latach 2014-2016 członek kilku zespołów oraz lider inicjatywy odpowiedzialnej za optymalizację zarządzania remontami Programu doskonałości operacyjnej Grupy Azoty S.A. Azoty Pro.

Specjalizuje się w obszarach dotyczących zarządzania finansami, zarządzania wartością przedsiębiorstwa, restrukturyzacji przedsiębiorstw, fuzji i przejęć, rachunkowości.

Ukończył studia na kierunku Ekonomia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

Absolwent wielu studiów podyplomowych, w tym w szczególności podyplomowych studiów z Zarządzania Wartością przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, podyplomowych studiów z zakresu rachunkowości w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, podyplomowych studiów z zakresu zarządzania projektami na Uniwersytecie Szczecińskim, podyplomowych studiów z zakresu zarządzania nieruchomościami. Ukończył kilkadziesiąt kursów i szkoleń z zakresu zarządzania finansami, zarządzania wartością przedsiębiorstwa, restrukturyzacji, fuzji i przejęć.

Pracownik naukowy Katedry Zarządzania i Logistyki Politechniki Morskiej w Szczecinie. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z dziedziny nadzoru właścicielskiego, restrukturyzacji, zarządzania wartością, zarządzania finansami.

Dowiedz się więcej
Komitet AudytuRozwiń

Skład Komitetu Audytu:

 • Pan Piotr Marciniak - Przewodniczący Komitetu,
 • Pan Artur Kucharski - Członek Komitetu,
 • Pan Robert Bednarski - Członek Komitetu,
 • Pan Tomasz Klikowicz – Członek Komitetu.

Komitet ds. Restrukturyzacji Rozwiń

Skład Komitetu ds. Restrukturyzacji:

 • Pan Robert Bednarski - Przewodniczący Komitetu,
 • Pan Artur Kucharski - Członek Komitetu,
 • Pan Artur Rzempała - Członek Komitetu,
 • Pan Robert Kapka - Członek Komitetu.

Komitet Nominacji i WynagrodzeńRozwiń

Skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń:

 • Pan Mirosław Sobczyk - Przewodniczący Komitetu,
 • Pan Artur Rzempała - Członek Komitetu,
 • Pan Roman Romaniszyn - Członek Komitetu.

Sprawozdania z działalności Rady NadzorczejRozwiń

2017 rok
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Grupy Azoty S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2017 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2017 PDF (1.34 MB) Sprawozdanie Rady nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2017 r. PDF (1.37 MB) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania Grupy Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2017 r. PDF (597.42 KB) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2017 r., zawierającego również informację o wydatkach reprezentacyjnych, na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem PDF (1.84 MB) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego przyjętych przez Spółkę za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. PDF (1.66 MB) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r., z uwzględnieniem pracy jej komitetów oraz oceny pracy Zarządu PDF (6.78 MB) Sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmujące ocenę sytuacji w Spółce z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. PDF (5.40 MB) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. PDF (1.11 MB) sprawozdanie Komitetu Audytu PDF (4.53 MB) Sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące oceny sprawozdania Zarządu na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za rok 2017 PDF (971.70 KB)
Informacja nt. spełnienia kryteriów niezależnościRozwiń

Pan Artur Kucharski, Pan Mirosław Sobczyk, Pan Piotr Marciniak, Pan Artur Rzempała oraz Pan Robert Bednarski spełniają kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Data aktualizacji: 05.07.2024 r.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka