Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A.
Rada Nadzorcza
dr Magdalena Butrymowicz
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

powołana na stanowisko Członka Rady Nadzorczej 8 stycznia 2021 r. na XI kadencję; wybrana na stanowisko przewodniczącej Rady Nadzorczej XI kadencji 8 stycznia 2021 r.

Podczas posiedzenia w dniu 8 stycznia br. nadzwyczajne walne zgromadzenie Grupy Azoty S.A. dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Do składu Rady i jednocześnie na stanowisko Przewodniczącej Rady Nadzorczej XI Kadencji powołana została Pani dr Magdalena Butrymowicz.

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w zakresie krajowego i międzynarodowego prawa handlowego, doktor nauk prawnych i pracownik naukowy. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa (ze szczególnym uwzględnieniem praw człowieka) i socjologii wydawanych w Polsce i na uczelniach zagranicznych. Uczestnik konferencji międzynarodowych z wygłoszonym wykładem. Adiunkt na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie, wizytujący profesor na Uniwersytecie Oxford w Wielkiej Brytanii oraz Uniwersytecie Arizona w Stanach Zjednoczonych. Współpracuje z Law and Society Association, Polską Grupą Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego oraz Réseau Académique sur la Charte Sociale Européenne et les Droits Sociaux. Posiada doświadczenie w zakresie negocjowania i zawierania umów handlowych w obrocie krajowym jak i zagranicznym, specjalista z zakresu prawa anglosaskiego zarówno w obszarze prawa handlowego, rodzinnego jak i procesowego.

Od 2010 roku pracuje jako radca prawny, związana jest zarówno w sektorem prywatnym, jak publicznym doradzając między innymi w takich obszarach jak: prawo cywilne, prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, prawo handlowe, międzynarodowe prawo gospodarcze oraz arbitraż gospodarczy. W latach 2010 - 2019 prowadziła własną kancelarię radcowską, współpracując i pracując między innymi z 35 Wojskowym Odziałem Gospodarczym, Karmar S.A., Grupą Azoty S.A., GSP Poland oraz innymi podmiotami.

Od 2019 roku pracuje jako Ekspert ds. procesów biznesowych w Poczcie Polskiej S.A. oraz jest Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.

Dowiedz się więcej
Wojciech Krysztofik
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej 29 czerwca 2020 r. na XI kadencję; wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej XI kadencji 23 lipca 2020 r.

Radca prawny, obecnie wicedyrektor Departamentu Analiz i Sprawozdawczości w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie korporacyjnym, procesie inwestycyjnym i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Ponadto w swojej dotychczasowej praktyce zajmował się również prawem energetycznym oraz transakcjami fuzji/przejęć i badaniem due diligence będąc członkiem zespołów doradczych w największych tego typu transakcjach ostatnich lat w Polsce.

Dowiedz się więcej
Robert Kapka
Sekretarz Rady Nadzorczej

wybrany przez pracowników Spółki; powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej 29 czerwca 2020 r. na XI kadencję

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • od czerwca 2013 r.  - Członek Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. z wyboru pracowników,
 • lipiec 2016 r. do 17 marca 2017 r. - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty ATT Polymers GmbH,
 • listopad 1999 r. - obecnie Grupa Azoty S.A., Tarnów,
  • Dyrektor Jednostki Produkcyjnej Tworzyw w Tarnowie w Segmencie Biznesowym Tworzyw (1.12.2014 - obecnie),
  • Szef Produkcji, Jednostka Produkcyjna Tworzyw - Segment Biznesowy Tworzyw,
  • Szef Produkcji Centrum Tworzyw Sztucznych,
  • Kierownik Wydziału Polimeryzacji Kaprolaktamu,
  • Kierownik prób kompleksowych i rozruchu Wytwórni Poliamidu 2007/2008
  • Specjalista Technolog
 • wrzesień 1997 r. – listopad 1999 r. - ZPZD WIMED, Tuchów,
  • Specjalista ds. marketingu,
  • Specjalista ds. technologii chemiczne

WYKSZTAŁCENIE

 • 2020 - Studia podyplomowe MBA – Master of Business Administration – Akademia WSB,
 • 2013 - Egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa,
 • 2008 - 2009 - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Studia Podyplomowe Chemia i Technologia Polimerów,
 • 1992 - 1997 - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, specjalność – lekka technologia chemiczna, magister inżynier,
 • 1988 - 1992 - Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie.

SZKOLENIA I KURSY

 • Analiza sprawozdania finansowego,
 • Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych,
 • Szkolenie menedżerów,
 • Obowiązki informacyjne spółek notowanych na GPW oraz szkolenie medialne,
 • Zarządzanie Projektami.
Dowiedz się więcej
Monika Fill
Członek Rady Nadzorczej

powołana na stanowisko Członka Rady Nadzorczej 29 czerwca 2020 r. na XI kadencję

W 1998 r. ukończyła studia europejskie (MA) na University of North London w Wielkiej Brytanii. Jest również absolwentką magisterskich studiów z zakresu socjologii na wydziale Stosowanych Nauk Społecznych UW oraz Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim.

Od 5 grudnia 2016 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Grupy Azoty SA. Była związana z sektorem finansowym i farmaceutycznym. Pracowała m.in. w amerykańskiej spółce Prudential Plc., PZU SA i Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie pełniąc funkcje menedżerskie w obszarach marketingu i sprzedaży usług z sukcesem tworząc i realizując kampanie wsparcia sprzedaży i złożone projekty biznesowe. W latach 2006-2010 była kolejno członkiem Rady Nadzorczej Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, Wiceprezesem nadzorującym m.in. sprzedaż i marketing, a następnie Prezesem Zarządu Pocztowego TUW. Posiada także doświadczenie w branży farmaceutycznej w obszarze marketingu produktowego oraz sprzedaży w relacji B2B. Od 2019 roku zasiada w Radzie Nadzorczej Polskiego Holdingu Hotelowego.

Jest członkiem British Alumni Society. Była Prezesem Zarządu Fundacji PZU oraz Fundacji GPW. Od 2012 roku prowadzi działalność konsultingową. Posiada dyplom studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń uzyskany na Akademii Finansów w Warszawie, egzamin państwowy uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz dyplom ukończenia studiów Executive MBA.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Monika Fill spełnia kryteria niezależności w rozumieniu Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku.

Dowiedz się więcej
Bartłomiej Litwińczuk
Członek Rady Nadzorczej

powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej 29 czerwca 2020 r. na XI kadencję

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2009 roku ukończył aplikację adwokacką w Okręgowej Izbie  Adwokackiej w Warszawie oraz zdał egzamin adwokacki. W 2010 roku uzyskał wpis na listę adwokatów. Prowadził własną kancelarię adwokacką. W praktyce prawniczej specjalizował się przede wszystkim w sprawach związanych z ochroną dóbr osobistych, prawem spółek handlowych, prawem karnym, karno-skarbowym, cywilnym oraz administracyjnym. Prowadził bieżącą obsługę przedsiębiorców, w tym w zakresie szeroko pojętego ładu korporacyjnego. Pełnił również funkcję Doradcy Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do zmian w kodyfikacjach. Posiada doświadczenie w sprawowaniu nadzoru w spółkach prawa handlowego.

Od lutego 2016 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.

Dowiedz się więcej
Marcin Mauer
Członek Rady Nadzorczej

powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej 28 grudnia 2020 r.

Absolwent Wydziału Ekonomiki Biznesu Międzynarodowego Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie (obecnie Akademia Finansów i Biznesu Vistula) na kierunku Ekonomia. Ukończył także Podyplomowe Studium Administracji na kierunku: Kontrola, Nadzór i Audyt w Administracji Publicznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania i biznesu w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie i Apsley Business School w Londynie, uzyskując tytuł Executive Master of Business Administration (EMBA), a następnie w Collegium Humanum - Szkole Głównej Menedżerskiej i Apsley Business School w Londynie, uzyskując tytuł Doctor of Business Administration (DBA). Dodatkowo ukończył wiele specjalistycznych szkoleń z obszaru finansów i zarządzania.

Menedżer z bogatym, ponad dwudziestoletnim, doświadczeniem zawodowym.

W latach 2006-2018 związany z administracją publiczną, gdzie odpowiadał m.in. za obszar: należności Skarbu Państwa, planowania, sprawozdawczości i księgowości budżetowej, sprawozdawczości finansowej, analiz ekonomicznych i prognoz finansowych, obsługi finansowo-księgowej i płacowej, zamówień publicznych, ewidencji majątku i logistyki.

Od maja 2018 r. do kwietnia 2021 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o. o., gdzie odpowiadał za obszar rachunkowości (obsługa zobowiązań, należności, sprawozdawczości, majątku oraz operacji finansowych), natomiast od kwietnia 2020 r. do kwietnia 2021 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej ORLEN Asfalt Česká republika s.r.o.

Obecnie pełni również funkcję Członka Zarządu, Wiceprezesa ds. Ekonomicznych PGNiG TERMIKA SA oraz Członka Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Marcin Mauer spełnia kryteria niezależności w rozumieniu Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku.

Dowiedz się więcej
Michał Maziarka
Członek Rady Nadzorczej

powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej 29 czerwca 2020 r. na XI kadencję

W roku 2006 ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2013 roku ukończył aplikację adwokacką i obecnie jest członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie.

W ramach działalności zawodowej prowadzi własną Kancelarię Adwokacką specjalizującą się w prawie gospodarczym, cywilnym i upadłościowym. Prowadzi obsługę prawną spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji członka organów nadzorczych w spółkach kapitałowych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Michał Maziarka spełnia kryteria niezależności w rozumieniu Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku.

Dowiedz się więcej
Roman Romaniszyn
Członek Rady Nadzorczej

wybrany przez pracowników Spółki; powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej 29 czerwca 2020 r. na XI kadencję

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • 2016 r. - obecnie -  Członek Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. z wyboru pracowników,
 • 1996 - obecnie - Grupa Azoty S.A. (wcześniej:  Zakłądy Azotowe w Tarnowie- Mościcach S.A.)
  • 2003 - obecnie - Kierownik Wydziału Zasilania i Zabezpieczeń Centrum Energetyki,
  • 2000 - 2003 - zastępca Kierownika Wydziału Zasilania i Zabezpieczeń Centrum Energetyki,
  • 1996 - 2000 - samodzielny technolog w Zakładzie Elektrycznym.

WYKSZTAŁCENIE:

 • 2010 - Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie - studia podyplomowe „Audyting Energetyczny”,
 • 2008 - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – studia podyplomowe „Podstawy przedsiębiorczości”,
 • 1989 - 1994 - Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, studia dzienne Elektrotechnika, specjalność Elektroenergetyka,
 • 1984 - 1989 - Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie - Mościcach.

SZKOLENIA I KURSY

 • 2015 - Egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa,
 • 2015 - Kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa – Zespół Ekspertów Menager Kraków,
 • 2010 - 2011 - Brytania School of English kurs języka angielskiego, certyfikat Telc A2,
 • 2007 - 2008 - Training Partners – kursy menadżerskie.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

 • Stowarzyszenie Elektryków Polskich Koło nr 3 w Tarnowie – członek zarządu,
 • Oddział PTTK Grupa Azoty S.A. w Tarnowie – Mościcach – wiceprezes zarządu,
 • Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego o/ Tarnów – członek komisji kwalifikacyjnej.
Dowiedz się więcej
Komitet AudytuRozwiń

Skład Komitetu Audytu:

 • Pan Marcin Mauer - Przewodniczący Komitetu,
 • Pani Monika Fill - Członek Komitetu,
 • Pan Michał Maziarka - Członek Komitetu,
 • Pan Robert Kapka - Członek Komitetu.

Komitet Strategii i RozwojuRozwiń

Skład Komitetu Strategii i Rozwoju:

 • Pan Wojciech Krysztofik - Przewodniczący Komitetu,
 • Pan Robert Kapka - Członek Komitetu,
 • Pan Bartłomiej Litwińczuk - Członek Komitetu.

Komitet Nominacji i WynagrodzeńRozwiń

Skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń:

 • Pan Michał Maziarka - Przewodniczący Komitetu,
 • Pani dr Magdalena Butrymowicz - Członek Komitetu,
 • Pan Wojciech Krysztofik - Członek Komitetu,
 • Pan Roman Romaniszyn - Członek Komitetu.

Sprawozdania z działalności Rady NadzorczejRozwiń

2017 rok
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Grupy Azoty S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2017 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2017 PDF (1.34 MB) Sprawozdanie Rady nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2017 r. PDF (1.37 MB) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania Grupy Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2017 r. PDF (597.42 KB) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2017 r., zawierającego również informację o wydatkach reprezentacyjnych, na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem PDF (1.84 MB) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego przyjętych przez Spółkę za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. PDF (1.66 MB) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r., z uwzględnieniem pracy jej komitetów oraz oceny pracy Zarządu PDF (6.78 MB) Sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmujące ocenę sytuacji w Spółce z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. PDF (5.40 MB) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. PDF (1.11 MB) sprawozdanie Komitetu Audytu PDF (4.53 MB) Sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące oceny sprawozdania Zarządu na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za rok 2017 PDF (971.70 KB)
Informacja nt. spełnienia kryteriów niezależnościRozwiń

Pani Monika Fill, Pan Michał Maziarka oraz Pan Marcin Mauer spełniają kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Data aktualizacji: 14.05.2021 r.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Oleochemia
zboża ozime
Wyszukiwarka