Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zarządzanie ryzykiem

Spółki Grupy Azoty narażone są na zróżnicowane czynniki ryzyka mogące niekorzystnie wpływać na jej działalność.

Grupa Azoty, podążając za wiodącymi globalnymi wzorcami w zakresie zarządzania, wdrożyła system Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym.

Zarządzanie Ryzykiem Korporacyjnym jest częścią procesu zarządzania Grupą Kapitałową. Stanowi element trwałej ochrony i budowy jej wartości.

System Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym oparto na systematycznym realizowaniu następujących czynności:

  • Identyfikacji i klasyfikacji ryzyk korporacyjnych,
  • Analizie jakościowej i ilościowej ryzyka,
  • Ustalaniu i wdrażaniu odpowiedzi na ryzyko,
  • Monitorowaniu i raportowaniu poziomu ryzyk korporacyjnych.

Wdrożony w Grupie Azoty system jest przedsięwzięciem, którego celem w głównej mierze jest stałe zarządzanie ryzykiem całej organizacji. Uwzględnia on świadomość podejmowanego ryzyka, wyraźnie definiuje zasady zarządzania nim, oraz podział kompetencji i odpowiedzialności. Proces zarządzania ryzykiem jest iteracyjny, nastawiony na ciągłe doskonalenie oraz podnoszenie kultury ryzyka zgodnie z najlepszymi wzorcami światowymi.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka