Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zarząd Grupy Azoty S.A.
Zarząd Spółki
Tomasz Hinc
Tomasz Hinc
Prezes Zarządu
Kompetencje w spółce:
kierowanie pracami Zarządu zarządzanie korporacyjne nadzór właścicielski komunikacja, PR, sponsoring i CSR zarządzanie Zasobami Ludzkimi audyt wewnętrzny reprezentowanie Spółki wobec interesariuszy zarządzanie sprzedażą i standardami obsługi klienta w obszarze Agro zarządzanie portfelem produktów w obszarze Agro integracja oraz koordynacja nadzorowanych procesów w Grupie Kapitałowej

Prezes Zarządu Spółki od 1 grudnia 2020 r.

Wykształcenie:

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Doświadczenie zawodowe:

 • od 1 grudnia 2020 - Prezes Zarządu Grupa Azoty S.A., 
 • od 5 marca 2018 r. do 29 listopada 2020 r. -  Wojewoda Zachodniopomorski,
 • w latach 2016 - 2018 - Wiceprezes Zarządu Grupa Azoty S.A.,
 • od 2007 roku Doradca Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. w Warszawie,
  a następnie Dyrektor Oddziału Totalizatora w Szczecinie,
  w 2008 roku p.o. Dyrektora Oddziału w Zielonej Górze, a od 2013 roku również Dyrektor Oddziału w Koszalinie,
 • w latach 1997 - 2007 - nauczyciel akademicki w szczecińskich szkołach wyższych,
  specjalizacja w dziedzinach Organizacji i zarządzania, Zarządzania zasobami ludzkimi, Socjologii oraz Public Relations,
 • od 2006 do 2018 roku - Radny Rady Miasta Szczecin przez trzy kolejne kadencje, a od 2014 roku Wiceprzewodniczący Rady.
 • od 2015 do 2018 roku - przedstawiciel Miasta Szczecin w Radzie Euroregionu Pomerania.
 • w latach 2013 - 2015 - członek Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 • w latach 2007 - 2014 - członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Prezydencie Szczecina.
 • od 2003 do 2018 roku w Radzie Społecznej Regionalnego Szpitala Onkologicznego w Szczecinie - Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii.

Dodatkowe informacje:

 • wyróżniony w finale VII edycji Polish National Sales Awards 2015,
 • finalista VI edycji konkursu Polish National Sales Awards 2014. 
Dowiedz się więcej
Mariusz Grab
Mariusz Grab
Wiceprezes Zarządu
Kompetencje w spółce:
zarządzanie procesami zakupowymi z wyłączeniem gazu zarządzanie procesami teleinformatycznymi zarządzanie bezpieczeństwem i cyberbezpieczeństwem integracja surowcowa i półproduktowa produkcja i sprzedaż polipropylenu integracja oraz koordynacja nadzorowanych procesów w Grupie Kapitałowej Prezes Zarządu Grupy Azoty Police

Wiceprezes Zarządu Spółki od 17 maja 2018 r., w okresie do 22 października do 30 listopada 2020 r. Prezes Zarządu

Wykształcenie:

 • 2006 - 2015 przewód doktorski na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
 • 2003 - 2004 Podyplomowe studia pedagogiczne na Politechnice Szczecińskiej.
 • 1994 - 1999 Studia Magisterskie na Wydziale Informatyki Politechniki Szczecińskiej
 • 1992 - 1994 Studium Informatyczne w Jeleniej Górze

Doświadczenie zawodowe:

 • 30.04.2021 - Prezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. 
 • 01.12.2020 - Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.
 • 22.10.2020 - 30.11.2020 - Prezes Zarządu Grupy Azoty S..A
 • 17.05.2018 - 21.10.2020 - Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.
 • 23.05.2016 - 14.02.2021 - Grupa Azoty Police Serwis sp. z o.o. – Prezes Zarządu
 • 01.04.2016 - 22.05.2016 - Prokurent spółki Żegluga Szczecińska sp. z o.o. – prokura samoistna
 • 08.05.2012 - 22.05.2016 - Zastępca dyrektora generalnego Żeglugi Szczecińskiej sp. z o.o.
 • 09.07.2010 - 30.11.2011 - Członek Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Szczecinie S.A.
 • 21.04.2010 - 08.07.2010 – Prezes Zarządu Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Szczecinie S.A.
 • 30.03.2007 - 20.04.2010 – Wiceprezes Zarządu Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Szczecinie S.A.
 • 07.07.2006 - 29.03.2007 – Członek Zarządu Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Szczecinie S.A.
 • 2001– 2006 Kierownik Praktyk Programowych na Wydziale Informatyki Politechniki Szczecińskiej – budowa relacji uczelnia - rynek
 • 2001 – 2006 - działalność gospodarcza . „Art Media” - właściciel
 • 1999 – 2008 - asystent Instytutu Sztucznej Inteligencji i Metod Matematycznych w Zakładzie Badań Systemowych na Wydziale Informatyki Politechniki Szczecińskiej

Inne doświadczenia:

 • Doświadczenie w zakresie organizacji inwestycji budowlanych.
 • Doświadczenie w zakresie zamówień publicznych.
 • Doświadczenie w realizacji projektów Unii Europejskiej – PHARE, RPO, INTERREG.
 • 2013 – 2016 Realizacja projektów inwestycyjnych w tym zastępstwa inwestorskie (głownie roboty budowlane)
 • 2013 – 2016 Realizacja i rozliczenie dwóch projektów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Żeglugi Szczecińskiej sp. z o.o.
 • 2012 – 2016 zarządzanie nieruchomościami komunalnymi i terenami uprzemysłowionymi - portowymi
 • 2012 – 2015 doradca spółki Creative Minds Group
 • 2008 – renegocjacje umów w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia ze spółką TP Emitel sp. z o.o. – Negocjacje zakończone sukcesem – obniżenie kosztów w 17 spółkach Skarbu Państwa.
 • 2007-2011 Doświadczenie w zakresie rozliczania międzynarodowego projektu Komisji Europejskiej European Radio Network Project – EURANET (18 krajów członkowskich), sporządzanie planów budżetowych na lata następne, negocjacje i kontakty z płatnikiem projektu, szkolenia.
 • Autor kilkunastu publikacji naukowych prezentowanych w latach 1999-2008 na konferencjach krajowych i międzynarodowych, dotyczących głównie nowoczesnych instrumentów finansowych, zarządzania informacją w Unii Europejskiej, zastosowania nowoczesnych technologii w wycenie i ograniczaniu ryzyka na rynkach ekonomicznych. Szereg prac dot. zagadnienia masowej wyceny nieruchomości na potrzeby wprowadzenia podatku katastralnego w Polsce.
 • Od 2004 - 2018 – Członek Rady Programowej Telewizji Polskiej oddział w Szczecinie
 • Od 2003 - Członek Społecznej Rady Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie opiniujący budżet, sprawozdania finansowe i plany finansowo-inwestycyjne jednostki podległej Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Zachodniopomorskiego.
 • 2001 – członek zespołu badawczego w projekcie PHARE PL 9704 – 01 - 13 (Komponent C) „Koncepcja Systemu Informacji rolniczej dla potrzeb Wspólnej Polityki Rolnej” – opracowanie systemu wymiany informacji rolniczej między Polską a krajami Unii Europejskiej – współautor projektu systemu zaprezentowanego w Ministerstwie Rolnictwa.
 • 2000 – Współpraca z Poznańską Giełdą Towarową w zakresie analiz i wyceny pochodnych instrumentów finansowych
 • 1999 – 2006 – organizator seminariów na Wydziale Politechniki Szczecińskiej z przedstawicielstwami największych firm informatycznych w kraju, stała współpraca z największymi firmami informatycznymi w Szczecinie.
 • 1997 - 1999 Członek Komisji Przetargowej Politechniki Szczecińskiej
  • 1997 – 1999 Delegat Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
Dowiedz się więcej
dr hab. Filip Grzegorczyk, MBA
dr hab. Filip Grzegorczyk, MBA
Wiceprezes Zarządu
Kompetencje w spółce:
strategiczne zarządzanie projektami w obszarze transformacji energetycznej koordynacja działań w zakresie dostosowanie do wymogów Nowego Zielonego Ładu w obszarze energetyki zarządzanie procesami logistycznymi zarządzanie ryzykiem korporacyjnym regulacje i ochrona rynku analizy rynkowe integracja oraz koordynacja nadzorowanych procesów w Grupie Kapitałowej Prezes Zarządu Grupa Azoty Kędzierzyn

Wiceprezes Zarządu Spółki od 15 grudnia 2020 r.

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w dużych spółkach kapitałowych na stanowiskach w randze członka zarządu i dyrektora. Doświadczenie zawodowe zdobyte w spółkach o charakterze przemysłowym i jednostkach dominujących struktur holdingowych (energetyka, paliwa, sektor publiczny).

Wykształcenie:

 • 2018 - École de management de Normandie/AESE Business School/Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Executive Master of Business Administration,
 • 2013 - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji – doktor habilitowany nauk prawnych,
 • 2011 - Okręgowa Rada Adwokacja w Krakowie – wpis na listę adwokatów,
 • 2006 - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji – doktor nauk prawnych, specjalizacja: prawo wspólnotowe (Unii Europejskiej),
 • 2005 - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych – magister stosunków międzynarodowych, specjalizacja: europejska,
 • 2002 - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji – magister prawa.

Doświadczenie zawodowe:

 • IX 2022 - Prezes Zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.,
 • XII 2020 - Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.,
 • XI 2016 – VII 2020 - TAURON Polska Energia S.A. -  Prezes Zarządu,
 • XI 2015 – XI 2016 - Ministerstwo Skarbu Państwa - Podsekretarz Stanu, Członek Komitetu Stałego Rady Ministrów,
 • III 2014 – XII 2014 - Przedsiębiorstwo Obrotu Energią i Paliwami EGW sp. z.o.o. (obecnie Weglokoks Energia sp. z.o.o.) -  Dyrektor ds. Korporacyjnych,
 • X 2011 – II 2013 - Kompania Węglowa S.A -  Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju Energetyki,
 • III 2007 – III 2008 - TAURON Polska Energia S.A -  Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. Zarządzania Grupą Kapitałową,
 • VI 2006 – III 2007 - Ministerstwo Skarbu Państwa - Radca Ministra,
 • X 2002 – nadal Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – profesor, Katedra Polityk Regulacyjnych, Instytut Polityk Publicznych i Administracji, Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej.

Szkolenia i kursy:

 • 2018 - ICAN Institute Harvard Business Review Polska, Personal Leadership Academy,
 • 2005 - University of London, King’s College London, Centre of European Law, Program: Summer Course in European Union Law,
 • 2003 - Catholic University of America – Columbus School of Law / Uniwersytet Jagielloński, Program: International Business and Trade Summer Law,
 • 2002 - Université d’ Orléans / Uniwersytet Jagielloński – Program: École de droit français,
 • 2002 - University of Cambridge, Certificate in Advanced English, poziom C1,
 • 2002 - Institut Français de Pologne à Cracovie - Diplôme d'études en langue française, poziom B2.
Dowiedz się więcej
dr Grzegorz Kądzielawski
dr Grzegorz Kądzielawski
Wiceprezes Zarządu
Kompetencje w spółce:
badania i rozwój, ochrona własności intelektualnej i przemysłowej, transfer technologii oraz współpraca z uczelniami i instytucjami w zakresie innowacji dostosowanie do wymogów Nowego Zielonego Ładu (z wyłączeniem obszaru energetyki) oraz Gospodarki Obiegu Zamkniętym w Grupie Kapitałowej przygotowanie i realizacja inwestycji w Spółce Dominującej monitoring realizacji inwestycji w Grupie Kapitałowej dialog społeczny planowanie strategiczne i monitoring realizacji strategii strategiczne zarządzanie projektami z wyłączeniem transformacji energetycznej zarządzanie sprzedażą i standardami obsługi klienta w obszarze tworzyw z wyłączeniem polipropylenu zarządzanie portfelem produktów w obszarze tworzyw z wyłączeniem polipropylenu integracja oraz koordynacja nadzorowanych procesów w Grupie Kapitałowej

Powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu Spółki 20 czerwca 2017 r.

Wykształcenie:

 • 2022 – Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, Wydział Zarządzania – staż naukowy;
 • 2022 – St. Gallen Business School, Szwajcaria – staż naukowy 
 • 2011 - 2017 Krakowska Akademia, doktorant na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, specjalizacja: prawo; uzyskany stopień naukowy: doktor nauk prawnych;
 • 2011 – 2012 Akademia Dyplomatyczna Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Studium Polityki Zagranicznej;
 • 2007 – 2010 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: Administracja;
 • 2004 – 2007 Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie, Instytut Administracyjno – Ekonomiczny, specjalność: Administracja publiczna;

Doświadczenie zawodowe:

 • 2017 – obecnie - Grupa Azoty S.A. – Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za obszar badawczo – rozwojowy, innowacje i inwestycje;
 • 2022 – obecnie - Grupa Azoty Polyolefins S.A. – przewodniczący Rady Nadzorczej
 • 2021 – obecnie - ARP E-Vehicles – członek Rady Nadzorczej;
 • 2021 – Platforma Przemysłu Przyszłości – przewodniczący Rady;
 • 2020 – obecnie -  Fertilizers Europe/Bruksela – wiceprezydent Zarządu; 
 • 2019 – obecnie - Akademia WSB – adiunkt w Katedrze Zarządzania na Wydziale Nauk Stosowanych; Dyrektor Instytutu Badań nad Sztuczną Inteligencją;
 • 2018 – 2021 H. Cegielski Poznań S.A. – członek Rady Nadzorczej;
 • 2017 - 2021 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ekspert europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training);
 • 2016 - 2021 Zakłady Górniczo-Metalowe ZĘBIEC w Zębcu S.A. – członek, przewodniczący Rady Nadzorczej (XI 2016 – VII 2017 r.), wiceprzewodniczący (od VII 2017 r.);
 • 2015 - 2017 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • 2015 – 2016 Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych;
 • 2015 – 2017 Polskie Radio w Warszawie RDC S.A. - członek Rady Programowej;
 • 2014 - 2015 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - dyrektor biura Klubu Parlamentarnego;
 • 2013 - 2018 Uczelnia Łazarskiego – pracownik dydaktyczny na Wydziale Prawa i Administracji, Katedra Prawa Administracyjnego;
 • 2011 – 2014 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie – pracownik dydaktyczny w Instytucie Administracyjno-Ekonomicznym;
 • 2007 – 2014 – pracownik administracji.

Szkolenia i kursy:

Ukończone liczne kursy i szkolenia m.in. z zakresu zarządzania projektami budowalnymi; zarządzania projektami „PRINCE2® Foundation” (Projects In Controlled Environments); Efektywne zarządzanie działem R&D. Praktyczne rozwiązania, nowe technologie; Zarządzanie innowacjami; Wdrażanie i zarządzanie projektami R&D; Prawo własności intelektualnej;

Inne doświadczenia:

 • Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Przemysłu Chemicznego przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
 • IFA- International Fertilizer Industry Association, Ambasador Western & Central Europe;
 • Członek Product Development and Management Association Central Europe;
 • Członek Rady UN Global Compact Network Poland;
 • Członek Kolegium Doradców Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • Przewodniczący Rady Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez w Puławach;
 • Przewodniczący Rady Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych;
 • Członek Rady Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny;
 • Członek Rady Naukowej Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego;
 • Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego;
 • Członek Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego;
 • Członek Kolegium Redakcyjnego międzynarodowego czasopisma naukowego pn. Cement Wapno Beton, które poświęcone jest zagadnieniom mineralnych materiałów wiążących i betonu;
 • Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów naukowych dotyczących zarządzania innowacjami i przemysłu 4.0;
 • Współautor publikacji książkowej: „Buduję swoją pierwszą drukarkę 3D”.
Dowiedz się więcej
Marek Wadowski
Marek Wadowski
Wiceprezes Zarządu
Kompetencje w spółce:
zarządzanie finansami i polityką rachunkowości monitoring realizacji planów planowanie, budżetowanie i kontroling fuzje i przejęcia zarządzanie procesami zakupowymi w zakresie gazu ESG zarządzanie zgodnością integracja oraz koordynacja nadzorowanych procesów w Grupie Kapitałowej Prezes Zarządu Grupa Azoty Energia

Wiceprezes Zarządu Spółki od 18 maja 2021 r.

Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ukończył także studia podyplomowe w École Supérieure de Commerce Toulouse, gdzie uzyskał dyplom Mastère Spécialisé en Banque et Ingéniere Financière oraz studia Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Posiada doświadczenie w obszarze zarządzania procesami finansowymi, controllingowymi i księgowymi w przemyśle (energetyka, górnictwo, hutnictwo), jak również w zakresie finansowania inwestycji oraz międzynarodowych transakcji handlowych.

W latach 2016-2021 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia S.A. i nadzorował pracę następujących obszarów działalności spółki: zarządzania finansami, controllingu, rachunkowości i podatków, analiz i operacji rynkowych, zakupów i administracji, obrotu, handlu paliwami, oraz zarządzania portfelem.

W latach 2008-2015 był związany z grupą kapitałową Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (JSW). W latach 2008-2009, jako Wiceprezes Zarządu - dyrektor finansowy Polskiego Koksu S.A. (spółka zależna od JSW), odpowiadał za strukturyzowanie transakcji handlowych, wdrażanie polityki zabezpieczenia ryzyka walutowego, obniżanie kosztów finansowych, zarządzanie płynnością. W latach 2009-2012, jako Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych JSW uczestniczył w procesie debiutu giełdowego spółki (wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, modyfikacja systemu informacji zarządczej, przygotowanie prospektu emisyjnego, rozmowy z inwestorami). W latach 2012-2015, jako Zastępca Prezesa Zarządu - dyrektor ds. ekonomicznych Spółki Energetycznej Jastrzębie S.A. (spółka zależna od JSW), brał udział w realizacji programu inwestycyjnego Energetyka 2016, w ramach którego zajmował się przygotowaniem biznesplanu oraz strukturyzacją i pozyskaniem finansowania od konsorcjum bankowego w formie programu emisji obligacji. Wdrażał także procedury zarządzania ryzykiem stopy procentowej, CO2 oraz cen świadectw pochodzenia energii, jak również opracował i wdrożył politykę zarządzania płynnością.

W latach 2005-2008 pracował w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie S.A., w której zajmował stanowiska: pełnomocnika zarządu ds. restrukturyzacji, dyrektora ekonomiczno-finansowego, Członka Zarządu - dyrektora ekonomiczno-finansowego, Prezesa Zarządu - dyrektora generalnego.

W latach 1999-2005 pracował jako doradca w BRE Corporate Finance S.A. odpowiedzialny za projekty due diligence i wyceny spółek.

Dowiedz się więcej
Zbigniew Paprocki
Zbigniew Paprocki
Członek Zarządu, Dyrektor Generalny
Kompetencje w spółce:
Dyrektor Generalny zarządzanie integracją i koordynacją procesów produkcyjnych w Spółce zarządzanie utrzymaniem aktywów produkcyjnych, postojów technologicznych i remontów zarządzanie infrastrukturą krytyczną zapewnienie bezpieczeństwa technicznego, przeciwpożarowego i środowiskowego integracja oraz koordynacja nadzorowanych procesów w Grupie Kapitałowej

Członek Zarządu Spółki od 18 maja 2021 r.

Wykształcenie:

 • 2011 - 2012 Studia MBA w Polsko-Amerykańskiej Szkole Biznesu na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki,
 • 1989 - 1994 Akademia Rolnicza (obecnie Uniwersytet Rolniczy) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - magister inżynier inżynierii środowiska.

Doświadczenie zawodowe:

Od 1994 roku zatrudniony w Grupie Azoty S.A. (wcześniej Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach S.A.):

 • 2012 – 2021 Kierownik Biura Zarządzania i Koordynacji Produkcji - Zastępca Dyrektora Departamentu Korporacyjnego Produkcji i Bezpieczeństwa,
 • 2007 - 2012 Zastępca Głównego Inżyniera Koordynacji Produkcji,
 • 1997 - 2007 Zastępca Kierownika Wydziału Energetycznego,
 • 1994 -1997 Mistrz Zmianowy Stacji Uzdatniania Wody.

Praca w Radach Nadzorczych:

 • 2010 - 2021 Członek Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. z wyboru pracowników (od 2015 roku sekretarz RN),
 • 2008 - 2011 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ELZAT Sp. z o.o.,
 • 2000 - 2008 - Przewodniczący, następnie Członek Rady Nadzorczej PROREM Sp. z o.o.,
 • 2000 - egzamin na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Dodatkowe informacje:

 • Styczeń 2021 – obecnie przewodniczący Rady Uczelni Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie,
 • 2019 - 2020 członek Rady Uczelni Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie,
 • 2019 - obecnie członek Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego,
 • 2010 - 2021 Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego oddział w Tarnowie; Członek Zarządu Głównego SITPChem,
 • 1998 - 2010 - Radny Rady Miejskiej w Pilźnie.
Dowiedz się więcej

Data aktualizacji: 16.01.2023 r.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka