Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zarząd Grupy Azoty S.A.
Zarząd Spółki
Tomasz Hinc
Tomasz Hinc
Prezes Zarządu
Kompetencje w spółce:
Kierowanie pracami Zarządu Strategia Zarządzanie Grupą Kapitałową i nadzór właścicielski Polityka informacyjna Polityka Personalna Komunikacja i wizerunek (w tym sponsoring i CSR) Audyt wewnętrzny Koordynacja działań prawnych Compliance Reprezentowanie Spółki wobec jej Akcjonariuszy, organów statutowych, władz i instytucji państwowych i samorządowych

Prezes Zarządu Spółki od 1 grudnia 2020 r.

Wykształcenie:

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Doświadczenie zawodowe:

 • od 1 grudnia 2020 - Prezes Zarządu Grupa Azoty S.A., 
 • od 5 marca 2018 r. do 29 listopada 2020 r. -  Wojewoda Zachodniopomorski,
 • w latach 2016 - 2018 - Wiceprezes Zarządu Grupa Azoty S.A.,
 • od 2007 roku Doradca Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. w Warszawie,
  a następnie Dyrektor Oddziału Totalizatora w Szczecinie,
  w 2008 roku p.o. Dyrektora Oddziału w Zielonej Górze, a od 2013 roku również Dyrektor Oddziału w Koszalinie,
 • w latach 1997 - 2007 - nauczyciel akademicki w szczecińskich szkołach wyższych,
  specjalizacja w dziedzinach Organizacji i zarządzania, Zarządzania zasobami ludzkimi, Socjologii oraz Public Relations,
 • od 2006 do 2018 roku - Radny Rady Miasta Szczecin przez trzy kolejne kadencje, a od 2014 roku Wiceprzewodniczący Rady.
 • od 2015 do 2018 roku - przedstawiciel Miasta Szczecin w Radzie Euroregionu Pomerania.
 • w latach 2013 - 2015 - członek Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 • w latach 2007 - 2014 - członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Prezydencie Szczecina.
 • od 2003 do 2018 roku w Radzie Społecznej Regionalnego Szpitala Onkologicznego w Szczecinie - Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii.

Dodatkowe informacje:

 • wyróżniony w finale VII edycji Polish National Sales Awards 2015,
 • finalista VI edycji konkursu Polish National Sales Awards 2014. 
Dowiedz się więcej
Witold Szczypiński
Witold Szczypiński
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Kompetencje w spółce:
Dyrektor Generalny Grupy Azoty S.A. Segment Biznesowy Agro Segment Biznesowy Tworzywa Segment Biznesowy Syntez Organicznych Integracja Produkcji Infrastuktura

Wiceprezes Zarządu Spółki od 2008 r.

Wykształcenie:

Absolwent Politechniki Śląskiej Wydział Organizacji Produkcji. Studia w zakresie organizacji i zarządzania przemysłem, specjalizacja: przemysł chemiczny, tytuł: mgr inż. organizator przemysłu..

Szkolenia i kursy:

Szkolenie dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych, kurs dla kadry Kierowniczej Przedsiębiorstw i Spółek wg programu dla Rad Nadzorczych, cykl Seminariów „BEST MANAGER” – przygotowanie menadżerów do przekształceń własnościowych.
Kursy specjalistyczne w zakresie organizacji pracy, bezpieczeństwa procesowego, projektów inwestycyjnych.

Doświadczenie zawodowe:

 • 1979 - 1987 Kolejno Mistrz Produkcji, Samodzielny Technolog, Specjalista Technolog w Zakładzie Syntezy, Zakłady Azotowe im. F. Dzierżyńskiego w Tarnowie (późniejsza nazwa: Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.)
 • 1987 - 1990 Kierownik Wydziału Krzemu Zakładu Syntezy, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
 • 1991 - 1999 Kierownik Zakładu Syntezy, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
 • 1999 - 2001 Dyrektor Centrum Tworzyw Sztucznych, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
 • 2002 - 2007 Dyrektor ds. Technicznych i Rozwoju, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
 • 2007 - 2008 Członek Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.
 • 2008 p.o. Prezesa Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.
 • 2008 - obecnie Wiceprezes Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. (obecnie Grupy Azoty S.A.)

Ponadto reprezentowanie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. (obecnie Grupa Azoty S.A.) w Radach Nadzorczych spółek: Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe UNISIL Sp. z o.o. (1997-1999), Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. (2007-2008), Biuro Projektów Zakładów Azotowych „BIPROZAT” Sp. z o.o. i kolejno Grupa Azoty PKCh Sp. z o.o. (2008-2016), Grupa Azoty ATT Polymers GmbH (2011-2013 i od 2015 - nadal), Grupa Azoty ZAK S.A. (2012-2016), Grupa Azoty „Siarkopol” S.A. (2013-2016).

Dodatkowe informacje:

 • Członek Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk (2011-2015),
 • Członek Komitetu Sterującego strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pt: „Zaawansowane Technologie Pozyskiwania Energii” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (2012-1015),
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” Kędzierzyn-Koźle (2011-2015),
 • Przewodniczący Zarządu Oddziału SITPChem w Tarnowie (2007-2010),
 • Autor lub współautor blisko 40 wdrożonych specjalistycznych projektów racjonalizatorskich, w tym sześciu objętych ochroną patentową, obejmujących wytwarzanie amoniaku, wodoru, dwutlenku węgla spożywczego, polioksymetylenu, krzemu polikrystalicznego, katalizatorów oraz infrastrukturę energetyczną.
Dowiedz się więcej
Mariusz Grab
Mariusz Grab
Wiceprezes Zarządu
Kompetencje w spółce:
Strategia zakupowa Zakupy strategiczne Przetargi Integracja surowcowa i produktowa IT (w tym cyberbezpieczeństwo) RODO

Wiceprezes Zarządu Spółki od 17 maja 2018 r., w okresie do 22 października do 30 listopada 2020 r. Prezes Zarządu

Wykształcenie:

 • 2006 - 2015 przewód doktorski na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
 • 2003 - 2004 Podyplomowe studia pedagogiczne na Politechnice Szczecińskiej.
 • 1994 - 1999 Studia Magisterskie na Wydziale Informatyki Politechniki Szczecińskiej
 • 1992 - 1994 Studium Informatyczne w Jeleniej Górze

Doświadczenie zawodowe:

 • 01.12.2020 - Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.
 • 22.10.2020 - 30.11.2020 - Prezes Zarządu Grupy Azoty S..A
 • 17.05.2018 - 21.10.2020 - Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.
 • 23.05.2016 - Grupa Azoty Police Serwis sp. z o.o. – Prezes Zarządu
 • 01.04.2016 - 22.05.2016 - Prokurent spółki Żegluga Szczecińska sp. z o.o. – prokura samoistna
 • 08.05.2012 - 22.05.2016 - Zastępca dyrektora generalnego Żeglugi Szczecińskiej sp. z o.o.
 • 09.07.2010 - 30.11.2011 - Członek Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Szczecinie S.A.
 • 21.04.2010 - 08.07.2010 – Prezes Zarządu Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Szczecinie S.A.
 • 30.03.2007 - 20.04.2010 – Wiceprezes Zarządu Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Szczecinie S.A.
 • 07.07.2006 - 29.03.2007 – Członek Zarządu Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Szczecinie S.A.
 • 2001– 2006 Kierownik Praktyk Programowych na Wydziale Informatyki Politechniki Szczecińskiej – budowa relacji uczelnia - rynek
 • 2001 – 2006 - działalność gospodarcza . „Art Media” - właściciel
 • 1999 – 2008 - asystent Instytutu Sztucznej Inteligencji i Metod Matematycznych w Zakładzie Badań Systemowych na Wydziale Informatyki Politechniki Szczecińskiej

Inne doświadczenia:

 • Doświadczenie w zakresie organizacji inwestycji budowlanych.
 • Doświadczenie w zakresie zamówień publicznych.
 • Doświadczenie w realizacji projektów Unii Europejskiej – PHARE, RPO, INTERREG.
 • 2013 – 2016 Realizacja projektów inwestycyjnych w tym zastępstwa inwestorskie (głownie roboty budowlane)
 • 2013 – 2016 Realizacja i rozliczenie dwóch projektów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Żeglugi Szczecińskiej sp. z o.o.
 • 2012 – 2016 zarządzanie nieruchomościami komunalnymi i terenami uprzemysłowionymi - portowymi
 • 2012 – 2015 doradca spółki Creative Minds Group
 • 2008 – renegocjacje umów w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia ze spółką TP Emitel sp. z o.o. – Negocjacje zakończone sukcesem – obniżenie kosztów w 17 spółkach Skarbu Państwa.
 • 2007-2011 Doświadczenie w zakresie rozliczania międzynarodowego projektu Komisji Europejskiej European Radio Network Project – EURANET (18 krajów członkowskich), sporządzanie planów budżetowych na lata następne, negocjacje i kontakty z płatnikiem projektu, szkolenia.
 • Autor kilkunastu publikacji naukowych prezentowanych w latach 1999-2008 na konferencjach krajowych i międzynarodowych, dotyczących głównie nowoczesnych instrumentów finansowych, zarządzania informacją w Unii Europejskiej, zastosowania nowoczesnych technologii w wycenie i ograniczaniu ryzyka na rynkach ekonomicznych. Szereg prac dot. zagadnienia masowej wyceny nieruchomości na potrzeby wprowadzenia podatku katastralnego w Polsce.
 • Od 2004 - 2018 – Członek Rady Programowej Telewizji Polskiej oddział w Szczecinie
 • Od 2003 - Członek Społecznej Rady Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie opiniujący budżet, sprawozdania finansowe i plany finansowo-inwestycyjne jednostki podległej Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Zachodniopomorskiego.
 • 2001 – członek zespołu badawczego w projekcie PHARE PL 9704 – 01 - 13 (Komponent C) „Koncepcja Systemu Informacji rolniczej dla potrzeb Wspólnej Polityki Rolnej” – opracowanie systemu wymiany informacji rolniczej między Polską a krajami Unii Europejskiej – współautor projektu systemu zaprezentowanego w Ministerstwie Rolnictwa.
 • 2000 – Współpraca z Poznańską Giełdą Towarową w zakresie analiz i wyceny pochodnych instrumentów finansowych
 • 1999 – 2006 – organizator seminariów na Wydziale Politechniki Szczecińskiej z przedstawicielstwami największych firm informatycznych w kraju, stała współpraca z największymi firmami informatycznymi w Szczecinie.
 • 1997 - 1999 Członek Komisji Przetargowej Politechniki Szczecińskiej
  • 1997 – 1999 Delegat Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
Dowiedz się więcej
dr hab. Filip Grzegorczyk
dr hab. Filip Grzegorczyk
Wiceprezes Zarządu
Kompetencje w spółce:
Logistyka Public Affairs Zarządzanie ryzykiem Przekształcenia strukturalno–kapitałowe Nadzór strategiczny i koordynacja spraw związanych z energetyką i serwisem energetycznym oraz uprawnieniami do emisji

Wiceprezes Zarządu Spółki od 15 grudnia 2020 r.

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w dużych spółkach kapitałowych na stanowiskach w randze członka zarządu i dyrektora. Doświadczenie zawodowe zdobyte w spółkach o charakterze przemysłowym i jednostkach dominujących struktur holdingowych (energetyka, paliwa, sektor publiczny).

Wykształcenie:

 • 2018 - École de management de Normandie/AESE Business School/Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Executive Master of Business Administration,
 • 2013 - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji – doktor habilitowany nauk prawnych,
 • 2011 - Okręgowa Rada Adwokacja w Krakowie – wpis na listę adwokatów,
 • 2006 - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji – doktor nauk prawnych, specjalizacja: prawo wspólnotowe (Unii Europejskiej),
 • 2005 - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych – magister stosunków międzynarodowych, specjalizacja: europejska,
 • 2002 - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji – magister prawa.

Doświadczenie zawodowe:

 • XI 2016 – VII 2020 - TAURON Polska Energia S.A. -  Prezes Zarządu,
 • XI 2015 – XI 2016 - Ministerstwo Skarbu Państwa - Podsekretarz Stanu, Członek Komitetu Stałego Rady Ministrów,
 • III 2014 – XII 2014 - Przedsiębiorstwo Obrotu Energią i Paliwami EGW sp. z.o.o. (obecnie Weglokoks Energia sp. z.o.o.) -  Dyrektor ds. Korporacyjnych,
 • X 2011 – II 2013 - Kompania Węglowa S.A -  Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju Energetyki,
 • III 2007 – III 2008 - TAURON Polska Energia S.A -  Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. Zarządzania Grupą Kapitałową,
 • VI 2006 – III 2007 - Ministerstwo Skarbu Państwa - Radca Ministra,
 • X 2002 – nadal Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – profesor, Katedra Polityk Regulacyjnych, Instytut Polityk Publicznych i Administracji, Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej.

Szkolenia i kursy:

 • 2018 - ICAN Institute Harvard Business Review Polska, Personal Leadership Academy,
 • 2005 - University of London, King’s College London, Centre of European Law, Program: Summer Course in European Union Law,
 • 2003 - Catholic University of America – Columbus School of Law / Uniwersytet Jagielloński, Program: International Business and Trade Summer Law,
 • 2002 - Université d’ Orléans / Uniwersytet Jagielloński – Program: École de droit français,
 • 2002 - University of Cambridge, Certificate in Advanced English, poziom C1,
 • 2002 - Institut Français de Pologne à Cracovie - Diplôme d'études en langue française, poziom B2.
Dowiedz się więcej
Tomasz Hryniewicz
Tomasz Hryniewicz
Wiceprezes Zarządu
Kompetencje w spółce:
Kontroling Finanse Zarządzanie ryzykiem finansowym i kredytowym Relacje inwestorskie Prezes Grupy Azoty Puławy

Powołany na stanowisko członka zarządu Spółki 12 czerwca 2019 r. Dnia 5 lipca 2019 r. Rada Nadzorcza powierzyła mu funkcję wiceprezesa zarządu Spółki

Wykształcenie:

 • 10.2017 - 06.2019 - Wyższa Szkoła Bankowa, Wrocław,
  Master of Business Administration;
 • 10.1995 - 04.2000 - Politechnika Opolska,
  Magister Inżynier - komputerowe sterowanie układami elektroniki;
 • 09.1991 - 06.1995 - Liceum Zawodowe, Opole,
  Monter urządzeń elektronicznych;

Doświadczenie zawodowe:

 • 04.2020 - obecnie - Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., 
  Prezes Zarządu;
 • 06.2019 - obecnie - Grupa Azoty S.A., Tarnów,
  Wiceprezes Zarządu, Członek Zarządu;
 • 01.2016 - obecnie - JUDO MIZUKA Sp. z o.o., Opole,
  Prezes Zarządu (wolontariat);
 • 10.2006 - 01.2020 - Tomasz Hryniewicz, Opole,
  Właściciel (doradztwo inwestycyjne, restrukturyzacja przedsiębiorstw, najem nieruchomości własnych);
 • 06.2017 - 04.2019 - MERCUS LOGISTYKA Sp. z o.o. (GK KGHM), Polkowice,
  Prezes Zarządu;
 • 05.2014 - 09.2018 - ESTATE Sp. z o.o., Opole,
  Prezes Zarządu;
 • 06.2016 - 10.2016 - PGNIG SERWIS Sp. z o.o., Lublin,
  Prezes Zarządu;
 • 04.2011 - 01.2016 - CHAMELEON S.A., Opole,
  Prezes Zarządu;
 • 09.2006 - 09.2012 - ESTATE Sp. z o.o., Opole,
  Prezes Zarządu;
 • 02.2008 - 04.2011 - CHAMELEON Sp. z o.o., Kępa, 
  Wiceprezes Zarządu;
 • 02.2000 – 12.2004 - COMAR Sp. z o.o., Opole,
  Wiceprezes Zarządu; 
 • 06.1998 – 12.1999 - COMAR Marcin Symowanek, Opole,
  Kierownik ds. Sprzedaży i Marketingu.
Dowiedz się więcej
dr Grzegorz Kądzielawski
dr Grzegorz Kądzielawski
Wiceprezes Zarządu
Kompetencje w spółce:
Realizacja innowacji Programy badawczo - rozwojowe Realizacja inwestycji Zakupy techniczne

Powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu Spółki 20 czerwca 2017 r.

Wykształcenie:

 • 2011 - 2017 Krakowska Akademia, doktorant na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, specjalizacja: prawo; uzyskany stopień naukowy: doktor nauk prawnych;
 • 2011 – 2012 Akademia Dyplomatyczna Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Studium Polityki Zagranicznej;
 • 2007 – 2010 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: Administracja (studia II stopnia);
 • 2004 – 2007 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Instytut Administracyjno – Ekonomiczny, specjalność: Administracja publiczna (studia I stopnia);
 • 2000 – 2004 I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2020 – Fertilizers Europe/Bruksela – wiceprezydent Zarządu; 
 • 2019 – Akademia WSB – adiunkt w Katedrze Zarządzania na Wydziale Nauk Stosowanych; Dyrektor Instytutu Badań nad Sztuczną Inteligencją; 
 • 2018 – H. Cegielski Poznań S.A. – członek Rady Nadzorczej;
 • 2017 - Grupa Azoty S.A. – wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za obszar badawczo – rozwojowy oraz innowacje;
 • 2017 - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ekspert europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training);
 • 2016 - Zakłady Górniczo-Metalowe ZĘBIEC w Zębcu S.A. – członek, przewodniczący Rady Nadzorczej (XI 2016 – VII 2017 r.), wiceprzewodniczący (od VII 2017 r.);
 • 2015 - 2017 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - szef gabinetu Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • 2015 – 2016 Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych - koordynator programu warsztatowego;
 • 2015 – 2017 Polskie Radio w Warszawie RDC S.A. - członek Rady Programowej;
 • 2014 - 2015 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - dyrektor biura Klubu Parlamentarnego;
 • 2013 - 2018 Uczelnia Łazarskiego – pracownik dydaktyczny na Wydziale Prawa i Administracji, Katedra Prawa Administracyjnego;
 • 2011 – 2014 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie – pracownik dydaktyczny w Instytucie Administracyjno-Ekonomicznym;
 • 2007 – 2014 – pracownik administracji.

Szkolenia i kursy:

Ukończone liczne kursy i szkolenia m.in. z zakresu zarządzania projektami budowalnymi; zarządzania projektami „PRINCE2® Foundation” (Projects In Controlled Environments); Efektywne zarządzanie działem R&D. Praktyczne rozwiązania, nowe technologie; Zarządzanie innowacjami; Wdrażanie i zarządzanie projektami R&D; Prawo własności intelektualnej;

Inne doświadczenia:

 • Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Przemysłu Chemicznego przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
 • Członek Product Development and Management Association Central Europe;
 • Członek Rady Programowej Global Compact Network Poland;
 • Członek Kolegium Doradców Sieci Badawczej Łukasiewicz, gremium opiniodawczo – doradczego trzeciej w Europie sieci badawczej zrzeszającej 38 instytutów naukowo – badawczych;
 • Przewodniczący Rady Instytutu Nowych Syntez w Puławach – Państwowego Instytutu Badawczego – Sieci Łukasiewicz;
 • Przewodniczący Rady Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Państwowego Instytutu Badawczego – Sieci Łukasiewicz;
 • Członek Rady Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych – Państwowego Instytutu Badawczego – Sieci Łukasiewicz;
 • Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego;
 • Członek Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego;
 • Członek Kolegium Redakcyjnego międzynarodowego czasopisma naukowego pn. Cement Wapno Beton, które poświęcone jest zagadnieniom mineralnych materiałów wiążących i betonu;
 • Członek Kapituły Biznesu Uniwersytetu Jagiellońskiego powołany przez Rektora UJ. Celem działania Kapituły jest zwiększenie integracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz podejmowanie efektywnej współpracy sektora nauki i edukacji z biznesem;
 • Członek Rady Patronackiej Tarnowskiej Szkoły Wyższej i Kolegium Ekspertów Akademii WSB oraz pomysłodawca Instytutu Badań nad Sztuczną Inteligencją Akademii WSB;
 • Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów naukowych dotyczących zarządzania innowacjami i przemysłu 4.0;
 • Współautor publikacji książkowej: „Buduję swoją pierwszą drukarkę 3D”.
Dowiedz się więcej
Artur Kopeć
Artur Kopeć
Członek Zarządu
Kompetencje w spółce:
Majątek produkcyjny Bezpieczeństwo techniczne Ochrona środowiska Dialog Społeczny

Członek Zarządu Spółki od lutego 2012 r.

Wykształcenie:

 • Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej na kierunku technologii chemicznej,
 • Absolwent studiów podyplomowych z zakresu przedsiębiorczości, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 • Absolwent studium menadżerskiego, organizowanego przez Rudzką Agencję Rozwoju i Training Partners.

Szkolenia i kursy:
Ukończone liczne kursy z zakresu zarządzania, BHP, ISO i ochrony środowiska.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2003 - pracownik Państwowej Szkoły Zawodowej w Tarnowie,
 • od 1 października 2003 roku pracownik Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach (obecnie Grupa Azoty S.A.). Kolejno na stanowiskach:
  ­ - aparatowy na Wydziale Amoniaku (2003-2005),
  ­ - mistrz zmianowy na Wydziale Katalizatorów (08-11.2005),
  ­ - samodzielny technolog ds. syntez amoniaku w Centrum Nawozów (2006-2009),
  ­ - specjalista technolog ds. nawozów i równocześnie inżynier nadzorujący proces inwestycyjny budowy Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów (2006-2009),
  ­ - kierownik prób kompleksowych oraz rozruchu technologicznego w Granulacji Mechanicznej Nawozów (2008-2009),
  ­ - specjalista ds. gospodarki wodorem i amoniakiem na Wydziale Amoniaku (2010-2011),
  ­ - od 2011 - kierownik Wydziału Amoniaku również w tym czasie kierownik rozruchu instalacji produkcji wodoru,
  ­ - od lutego 2012 - Członek Zarządu Grupy Azoty S.A.

Dodatkowe informacje:

 • od 2006 roku jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego,
 • w latach 2013-2014 – wiceprzewodniczący RN ŻSSA Unia Tarnów,
 • do największych sukcesów zawodowych może zaliczyć pomyślne wdrożenie do produkcji nowego nawozu w Polsce o nazwie handlowej Saletrosan. Jest współautorem patentu „Sposób wytwarzania saletrosiarczanu amonowego” – zgłoszenie patentowe polskie i europejskie oraz kilku wniosków racjonalizatorskich,
 • do najważniejszych osiągnięć w pracy w zarządzie Grupy Azoty może zaliczyć:
  ­ - współudział w pracach nad konsolidacją branży chemicznej,
  ­ - negocjacje pakietów społecznych w Puławach i Grzybowie,
  ­ - integracja obszaru BHP, ochrony środowiska i jednostek straży pożarnych,
  ­ - powołanie Zespołu Ochrony Przeciwpożarowej ZOP,
  ­ - powołanie Centrum Edukacji Ratowniczej Grupy Azoty CERGA,
  ­ - znaczące zmniejszenie poziomu wypadkowości w Grupie Azoty,
  ­ - wdrożenie programu STOPTM firmy DuPont.
Dowiedz się więcej

Data aktualizacji: 30.12.2020 r.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Oleochemia
zboża ozime
Wyszukiwarka