Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zarząd Grupy Azoty S.A.
Zarząd Spółki
Adam Leszkiewicz
Adam Leszkiewicz
Prezes Zarządu
Kompetencje w spółce:
Organizacja Spółki i procesy konsolidacyjne w Grupie Kapitałowej Nadzór nad procesami Nadzór właścicielski i korporacyjny Komunikacja, marketing i sponsoring Społeczna odpowiedzialność biznesu Kontrola i audyt wewnętrzny Otoczenie i relacje zewnętrzne Dialog społeczny Obsługa prawna Zarządzanie kapitałem ludzkim Regulacje Zarządzanie Zgodnością

Prezes Zarządu Spółki od 20 marca 2024 r.

Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w administracji publicznej i biznesie, w tym w spółkach Skarbu Państwa. Posiada kompetencje związane z zarządzaniem organizacją, nadzorem nad kluczowymi procesami i rozwojem. Posiada również wiedzę związaną z funkcjonowaniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, systemem administracji publicznej, w tym w zakresie nadzoru właścicielskiego i gospodarowania majątkiem publicznym, otoczeniem regulacyjnym oraz współpracą pomiędzy sektorami biznesu i administracji.

Jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa był odpowiedzialny za procesy restrukturyzacji i integracji, m.in. Grupy Ciech, spółek obszaru chemicznego, przemysłu stoczniowego, Polskiego Holdingu Nieruchomości, czy przemysłu spożywczego i rolnego. Sprawował nadzór nad procesem prywatyzacji kilkuset spółek i przedsiębiorstw Skarbu Państwa, w tym z branży chemicznej i petrochemii. Posiada znajomość problematyki nadzoru właścicielskiego i przekształceń własnościowych.

Absolwent obecnego Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na kierunku Zarządzanie oraz Dziennikarstwo na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Posiada uprawnienia audytora systemu zarządzania jakością oraz bhp.

W latach 2017 - 2022 Członek Zarządu STEAG Energo Mineral sp. z o.o., gdzie był odpowiedzialny m.in. za rozwój, strategię, projekty akwizycyjne i relacje z partnerami handlowymi. Nadzorował projekty rozwojowe w zakresie zagospodarowania ubocznych produktów spalania pochodzących z sektora energetycznego w obszarze nawozowym i rolniczym. Zajmował również stanowisko Dyrektora ds. rozwoju w Grupie JD w Opolu oraz Członka Zarządu w Popioły Przemysłowe sp. z o.o. w Opolu.

W latach 2012 - 2016 Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe w Kędzierzynie-Koźlu. Jednocześnie, w latach 2013 -2016, jako Członek Rady Grupy Azoty, odpowiadał za współpracę Grupy z otoczeniem administracyjnym oraz projekty dezinwestycyjne. Członek Zespołu ds. Doskonałości Operacyjnej Azoty Pro i Zespołu ds. Konsolidacji Grupy Azoty. W 2015 roku był Prezesem Zarządu Zakładów Azotowych w Chorzowie.

Wcześniej związany z administracją publiczną. W latach 2009 – 2011 sprawował funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. W zakresie jego kompetencji znajdowały się zagadnienia związane z prywatyzacją branżową, gospodarowaniem mieniem oraz nadzorem właścicielskim m.in. nad branżą chemiczną.

Dodatkowa działalność zawodowa:

Członek rad nadzorczych, m.in.:

Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie - Przewodniczący
CTL Chemkol (Grupa CTL Logistics) – Przewodniczący
Zakładów Azotowych w Chorzowie (spółka z Grupy Azoty Puławy)
Polskiego Konsorcjum Chemicznego (spółka z Grupy Azoty)
Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego – Przewodniczący
ZAK S.A. – Przewodniczący

Działalność społeczna m.in.:

Członek Senatu z głosem doradczym i Rady Biznesu oraz Kolegium Rektorskiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - 2023,
Przewodniczący Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego – 2013-2016,
Członek Rady Pracodawców RP i przewodniczący Platformy Chemicznej Pracodawców RP – 2013-2016.

Osiągnięcia zawodowe i społeczne:

Uhonorowany m.in. Kryształowym Laurem Opolskiej Izby Gospodarczej, tytułem Znakomity Przywódca w ramach Polskiej Nagrody Jakości organizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą, tytułem Pracodawca Przyjazny Pracownikom.

 

Dowiedz się więcej
Paweł Bielski
Paweł Bielski
Wiceprezes Zarządu
Kompetencje w spółce:
Strategia Badania, rozwój i innowacje Inwestycje Transformacja energetyczna i technologiczna ESG Krajowy Plan Odbudowy Zielone Azoty

Wiceprezes Zarządu Spółki od 20 marca 2024 r.

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie na stanowisku menadżerskim w obszarze zarządzania, strategii, rozwoju i restrukturyzacji.

Od roku 2016 Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie. W latach 2014 – 2016 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Korporacyjnego Strategii i Rozwoju w Grupie Azoty S.A., w okresie 2009-2013 pracował na stanowisku Dyrektora Pionu Strategii i Rozwoju w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. Wcześniej zatrudniony w Mennicy Państwowej S.A., Mennicy – Metale Szlachetne Sp. z o.o. oraz Endress + Hauser Polska Sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, na którym uzyskał następnie stopień doktora nauk technicznych. Ukończył również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie oraz program The Strategic Leadership Academy w ICAN Institute.

Członek Rad Nadzorczych: Prochem S.A. (2023 – nadal), Grupa Azoty S.A. (2019 – 2020), Zakłady Azotowe Chorzów S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej (2012 - 2014). Pełni również funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Izby Polskiego Przemysłu Chemicznego (od 2019).

Dowiedz się więcej
Andrzej Dawidowski
Andrzej Dawidowski
Wiceprezes Zarządu
Kompetencje w spółce:
Zarządzenie produkcyjne i sprzedażowe w zakresie polimerów, tworzyw, pigmentów oraz oxoplast Marketing w zakresie polimerów, tworzyw, pigmentów oraz oxoplast Logistyka Prezes Zarządu Grupy Azoty Police

Wiceprezes Zarządu Spółki od 20 marca 2024 r.

Posiada ponad 20 lat doświadczenia w zarządzaniu procesami produkcji i sprzedaży w wiodących koncernach chemicznych, w tym CIECH, Grupa Azoty i TIKKURILA, pełniąc różnorodne role – prezesa, członka zarządu, dyrektora zarządzającego i handlowego.

Posiada rozległą wiedzę w tworzeniu i implementacji strategii biznesowych, marketingowych i sprzedażowych, rozwijaniu międzynarodowej ekspansji, finansowaniu projektów, przeprowadzaniu transformacji biznesowej, poprawie działań operacyjnych oraz restrukturyzacji firm, a także skuteczne wdrażanie strategii w tych obszarach.

Doświadczenie to zdobył we współpracy z podmiotami z branży produkcyjnej i handlowej, skupiając się na rynkach Agro (nawozy, środki ochrony roślin), Polimery (PVC, uszczelniacze) i Pigmenty (biel tytanowa, farby).

Ukończył studia magisterskie na kierunku Politologia w Instytucie Nauk Politycznych Studiów Europejskich na Uniwersytecie Szczecińskim. Ponadto ukończył studia podyplomowe Zarządzanie Biznesem na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Biznesem na Uniwersytecie Szczecińskim.

Doświadczenie zawodowe:

2021 – 03.2024 Prezes Zarządu Ciech Sól Polska; Dyrektor Zarządzający CIECH Salz Deutschland; Dyrektor Komercyjny, Grupa Ciech
2017 – 2021 Członek Zarządu, BU Dyrektor – Ciech Vitrosilicon S.A., Grupa Ciech
2015 – 2017 Dyrektor Jednostki Biznesowej Nawozy – Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
2013 – 2015 Dyrektor Handlowy – Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
2005 – 2013 Tikkurila Polska S.A. – obszar sprzedaży, Business Development Manager,
2000 – 2004 Soundal Sp. z o.o. – obszar handlu

Projekty:

2014 – 2017 Fertilizers Europe; Trade & Economic Committee - Członek Komitetu
2015 – 2017 Polska Izba Przemysłu Chemicznego – Członek Komisji Nawozowej
2016 – 2017 AZOTY PRO - Kierownik Projektu – Doskonałość Operacyjna „Optymalizacja produkcji kwasu siarkowego w Grupa Azoty”

Certyfikaty:

Negocjacje zaawansowane, Zarządzanie projektami wg. IPMA

Dowiedz się więcej
Hubert Kamola
Hubert Kamola
Wiceprezes Zarządu
Kompetencje w spółce:
Zarządzanie produkcyjne i sprzedażowe w zakresie Agro i Chemia (w tym chemikalia organiczne i nieorganiczne) Marketing w zakresie Agro i Chemia Ochrona rynku Zakupy surowców strategicznych Zakupy Prezes Zarządu Grupy Azoty Puławy

Wiceprezes Zarządu Spółki od 13 kwietnia 2024 r.

Manager posiadający 20-letnie doświadczenie w sektorze chemicznym i nawozowym. Posiada również międzynarodowe doświadczenie w zakresie handlu, logistyki i surowców strategicznych. Przez wiele lat uczestniczył w kształtowaniu regulacji z zakresu instrumentów ochrony handlu na poziomie europejskim, inicjując wiele ważnych dla sektora rozwiązań.

Posiada wyższe wykształcenie, ukończył Wydział Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Zarządzania na WSEiZ w Warszawie o specjalizacji z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Ponadto posiada dyplom MBA University of Illinois at Urban-Chamaign. Był uczestnikiem wielu kursów i szkoleń z zakresy wyceny spółek, due-diligence, budowy wartości i negocjacji. Posiada dyplom Ministra Skarbu Państwa dla kandydatów do Rad Nadzorczych.

Przebieg kariery zawodowej:

luty 2024 – obecnie Grupa Azoty S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2021 – 2024 PUH Chemirol Sp. z o.o. – Dyrektor Dep. Nawozów, zaangażowany również w działania M&A, (największy polski operator Agro o zintegrowanej obsłudze rolnictwa).
2020 – 2021 Kronospan – Business Development Director, projekt integracji terminalu morskiego, logistyki i surowców (mocznik melamina, metanol, fenol) dla największego w Europie producenta płyt drewnopochodnych.
2016 – 2020 CIECH S.A. – Dyrektor BU Soda, zarządzanie zintegrowanym modelem produkcyjno – handlowym w 4 fabrykach (Polska, Niemcy, Rumunia).
2017 – 2019 CIECH Soda Polska – Członek Zarządu
2013 – IV 2016 Grupa Azoty – Dyrektor Dep. Korporacyjnego Agro, integracja segmentu Agro, członek of EPF (European Panel Federation), EMPA (European Melamine Producer Association) Działania w zakresie instrumentów ochrony rynku, m.in. cła anty-dumpingowe.
2009 – 2016 Grupa Azoty Puławy – Dyrektor Handlowy
2007 – 2009 Zakłady Azotowe Puławy S.A. – Dyrektor Operacyjny (sprzedaż i produkcja), całościowa odpowiedzialność za zarządzania układem produkcyjno-handlowym.
2004 Nafta Polska – ekspert, delegowanie do przygotowania przekształceń w sektorze Wielskiej Syntezy Chemicznej.
2004 – 2007 Zakłady Azotowe Puławy S.A. – Sales Manager, Hydrogen Peroxide

Praca w Radach Nadzorczych:

 • 2019 – 2020 - Ciech Soda Polska
 • 2018 – 2020 - Zakład Gospodarki Popiołami JV _ Ciech Soda Polska & Lafarge
 • 2017 – 2020 - Ciech Soda Deutschland
 • 2017– 2020 - Ciech Soda Romania
 • 2011 – 2016 - Agrochem Dobre Miasto Sp. z o.o.
 • 2008 – 2011 - Remzap Sp. z o.o. - Przewodniczący
Dowiedz się więcej
Krzysztof Kołodziejczyk
Krzysztof Kołodziejczyk
Wiceprezes Zarządu
Kompetencje w spółce:
Procesy restrukturyzacyjne w Spółce i Grupie Kapitałowej Koordynacja przygotowania i nadzór nad realizacją Planu Restrukturyzacji Grupy Nadzór nad projektami i procesami usprawniającymi obszary działania Grupy Azoty Pro – doskonałość operacyjna

Wiceprezes Zarządu Spółki od 20 marca 2024 r.

Doświadczenie zawodowe:

METRUM CRYOFLEX Sp. z o.o. - Członek Zarządu/Dyrektor Finansowy, marzec 2022 - styczeń 2024. Zmiana organizacji służb finansowych, opracowanie zakresu danych raportowanych do Zarządu i Właściciela. Inicjowanie zmian organizacyjnych w Spółce oraz przygotowanie do zmian właścicielskich w Spółce.

SICES Polska Sp. z o.o. – Prezes Zarządu od czerwca 2022. Przeprowadzenie głębokiej restrukturyzacji Spółki nakierowanej na spłatę przeterminowanych zobowiązań wobec wierzycieli operacyjnych i finansowych, sprzedaż nie pracujących aktywów, zmianę lokalizacji i branży działania Spółki.

Boryszew S.A. – Członek Zarządu Grupy/Dyrektor Finansowy, wrzesień 2019 - styczeń 2021. Prowadzenie procesu sprzedaży aktywów szwedzkiemu inwestorowi branżowemu, prowadzenie restrukturyzacji części aktywów automotive Grupy mającej na celu trwałe przywrócenie rentowności i odzyskanie zamówień głównego klienta, zabezpieczenie płynności Spółek w Grupie w okresie pandemii COV-19.

Mostostal Siedlce Sp. z o.o. sp. k. – Członek Zarządu Komplementariusza/Dyrektor Finansowy, luty 2016- listopad 2018. Organizacja działalności służb wsparcia spółki, odzyskanie pozycji rynkowej Spółki i odbudowa relacji z klientami zewnętrznymi po wydzieleniu z Polimex-Mostostal S.A. Przygotowanie, sfinansowanie i przeprowadzenie rozwojowych procesów inwestycyjnych dywersyfikujących portfel oferowanych przez Spółkę produktów i usług.

Polimex-Mostostal S.A. – Dyrektor ds. Finansowych, wrzesień 2014 - luty 2016. Współudział w realizacji procesu restrukturyzacji obowiązani operacyjnych, kredytów i obligacji Spółki, zmiana struktur spółki, pozyskanie gwarancji bankowych.

S.C. Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group S.A. – Członek Komitetu Zarządzającego/Dyrektor Finansowy, czerwiec 2009 - czerwiec 2012. Restrukturyzacja Spółki mająca na celu uruchomienie nowych linii produkcyjnych, zapewnienie rynków do sprzedaży dla zwiększonych ilości produkcji i spłatę zobowiązań wobec dostawców energii i surowców i mediów, budowa służb finansowych pozwalających na raportowanie danych Spółki w standardzie wymaganym dla grup kapitałowych notowanych na GPW w Warszawie.

CIECH S.A. – Skarbnik, wrzesień 1997 - maj 2009. Zarządzanie i zapewnienie płynności w Grupie, pozyskiwanie finansowania dla projektów akwizycyjnych i operacyjnych.

Stocznia Szczecińska S.A. – Ekspert w Dziale Finansowym, listopad 1995 - wrzesień 1997. Zarządzanie i zabezpieczanie pozycji walutowej Spółki, planowanie i zarządzanie płynnością, obsługa instrumentów trade finance stosowanych do finansowania zakupów inwestycyjnych i operacyjnych.

W latach 2006-2020 był członkiem i przewodniczącym rad nadzorczych spółek:

Radpol S.A. (Spółka notowana na GPW);
Soda Polska Ciech Sp. z o.o. (Grupa Ciech)
PRINŻ-1 Sp. z o.o. (Grupa Polimex-Mostostal)
i innych.

Wykształcenie:

1997 – uzyskał tytuł magistra ekonomii na Wydziale Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego, kierunek Ekonomia.

Dowiedz się więcej
Andrzej Skolmowski
Andrzej Skolmowski
Wiceprezes Zarządu
Kompetencje w spółce:
Zarządzanie finansami i polityką rachunkowości Zarządzanie płynnością Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym Relacje inwestorskie IT i cyberbezpieczeństwo Kontroling Fuzje i przejęcia

Wiceprezes Zarządu Spółki od 20 marca 2024 r.

Ekonomista, menadżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zarządzaniu, restrukturyzacji i finansach przedsiębiorstw, a także doradztwie strategicznym.  

Posiada rozległą wiedzę w budowie systemów zarządzania firmą i grupą kapitałową, tworzeniu struktur zarządczych i strategii firmy, a także systemów raportowych. Jest ekspertem z zakresu wdrożeń z obszaru controllingu i budżetowania, restrukturyzacji i refinansowania zadłużenia. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zmianą i zarządzaniu projektami inwestycyjnymi, m.in. nadzorowania przejęć spółek z branży chemicznej.

Absolwent Instytutu Ekonomii Wydziału Nauk Społecznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończył studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkole Głównej Handlowej. Absolwent Advanced Management Program w IESE Business School na Uniwersytecie Navarra w  Barcelonie.

W marcu 2024 roku został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki Grupa Azoty S.A., odpowiedzialnego m.in. za finanse, kontroling, ryzyko korporacyjne, cyberbezpieczeństwo i relacje inwestorskie.

W latach 2019 – 2024 pełnił funkcje zarządcze w spółkach z branży  biotechnologicznej,  a także nowoczesnych rozwiązań technologicznych dla biznesu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, cloud solutions i infrastruktury IT. Od roku 2016 zaangażowany także jako doradca biznesowy i inwestor w tworzenie i zarządzanie startupami, tworzenie struktur biznesowych dla grup inwestorskich i zarządzanie inwestycjami funduszu.

W latach 2009 – 2016 pełnił funkcję Wiceprezesa Grupy Azoty S.A. nadzorującego obszar finansów, odpowiedzialnego również za IT, M&A, badania strategiczne i relacje inwestorskie. Brał aktywny udział w budowie Grupy Azoty jako członek komitetów Grupy Azoty pracujących nad obroną przed wrogim przejęciem, a także konsolidacją spółek chemicznych w ramach Grupy Azoty, a następnie integracją struktur w powiększonej grupie kapitałowej. W 2015 roku wdrożył cash-pooling jako system zarządzania gotówką w Grupie Azoty oraz skonsolidował dług bankowy na poziomie Grupy kapitałowej z konsorcjum banków.

Wcześniej związany z Sanfarm Sp. z o.o., gdzie jako Prezes Zarządu i pełniący obowiązki Dyrektora Generalnego,  odpowiedzialny za finanse, produkcję, technikę i kontrolę jakości przeprowadził proces skutecznej reorganizacji spółki.

W latach 2004 – 2008 pełnił funkcje zarządcze w grupie ACP PHARMA S.A. / ORFE S.A.

Ponadto w latach 2000 – 2004 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Cefarm Rzeszów S.A. a w latach 2002-2004 funkcje Prezesa Zarządu w spółkach zależnych od Cefarm Rzeszów S.A.: Farma Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, Farma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Quantum Pharmacia Sp. z o.o.

Rady Nadzorcze spółek z Grupy Azoty w latach 2009 - 2016:

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. - Przewodniczący
Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o.
Grupa Azoty ATT Polymers GmbH – Przewodniczący
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE" S.A.
Grupa Azoty KOLTAR Sp. z o.o. – Przewodniczący

Organizacje biznesowe:

2013 – 2015 Fertilizers Europe - Członek Zarządu oraz Wiceprzewodniczący Komitetu Statystycznego (Statistics Committee)
2012 – 2016 Członek Rady Izby Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (PIPC)
2012 – 2014 Członek Zarządu CEFIC The European Chemical Industry, Bruksela
2011 – obecnie Wiceprezes Zarządu Polsko – Brazylijskiej Izby Gospodarczej, Warszawa
2011 – 2013 Wiceprezes Zarządu Plastics Europe Polska

Dowiedz się więcej
Zbigniew Paprocki
Zbigniew Paprocki
Członek Zarządu, Dyrektor Generalny
Kompetencje w spółce:
Zarządzanie integracją i koordynacją procesów produkcyjnych w Spółce, z wyłączeniem polipropylenu Zarządzanie utrzymaniem aktywów produkcyjnych, postojów technologicznych i remontów Zapewnienie bezpieczeństwa technicznego, przeciwpożarowego, środowiskowego, procesowego i BHP Laboratoria Infrastruktura

Członek Zarządu Spółki od 18 maja 2021 r.

Wykształcenie:

 • 2011 - 2012 Studia MBA w Polsko-Amerykańskiej Szkole Biznesu na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki,
 • 1989 - 1994 Akademia Rolnicza (obecnie Uniwersytet Rolniczy) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - magister inżynier inżynierii środowiska.

Doświadczenie zawodowe:

Od 1994 roku zatrudniony w Grupie Azoty S.A. (wcześniej Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach S.A.):

 • 2012 – 2021 Kierownik Biura Zarządzania i Koordynacji Produkcji - Zastępca Dyrektora Departamentu Korporacyjnego Produkcji i Bezpieczeństwa,
 • 2007 - 2012 Zastępca Głównego Inżyniera Koordynacji Produkcji,
 • 1997 - 2007 Zastępca Kierownika Wydziału Energetycznego,
 • 1994 -1997 Mistrz Zmianowy Stacji Uzdatniania Wody.

Praca w Radach Nadzorczych:

 • 2010 - 2021 Członek Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. z wyboru pracowników (od 2015 roku sekretarz RN),
 • 2008 - 2011 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ELZAT Sp. z o.o.,
 • 2000 - 2008 - Przewodniczący, następnie Członek Rady Nadzorczej PROREM Sp. z o.o.,
 • 2000 - egzamin na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Dodatkowe informacje:

 • Styczeń 2021 – obecnie przewodniczący Rady Uczelni Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie,
 • 2019 - 2020 członek Rady Uczelni Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie,
 • 2019 - obecnie członek Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego,
 • 2010 - 2021 Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego oddział w Tarnowie; Członek Zarządu Głównego SITPChem,
 • 1998 - 2010 - Radny Rady Miejskiej w Pilźnie.
Dowiedz się więcej

Data aktualizacji: 13.04.2024 r.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka