Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Standard Zarządzania Product Stewardship

W Grupie Azoty wdrożono system zgodny z wymaganiami Standardu Zarządzania Product Stewardship (Fertilizers Europe).

Spółki Grupy zobowiązały się do sprawowania opieki nad produktami nawozowymi na każdym etapie ich wytwarzania. Zadeklarowały przyjęcie odpowiedzialności za produkt w całym cyklu życia produktu - czyli od fazy projektowania wyrobu, poprzez jego produkcję, dystrybucję, wysianie na polu rolnika i weryfikację tego, czy oferowany produkt spełnia deklarowane przez producenta właściwości. Sprawowanie opieki nad produktami nawozowymi Grupy Azoty u względnia wpływ na bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko naturalne, a także zobowiązanie do spełniania wymagań prawnych i innych odnoszących się do produktów nawozowych.

Przeprowadzone w 2014 r. w Spółkach Grupy Azoty audyty w zakresie Programu Product Stewardship potwierdziły spełnienie wymagań tego standardu, czego dowodem jest przyznanie Grupie Azoty prestiżowego certyfikatu.

Audyty recertyfikacyjne odbywają się co trzy lata.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka