Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Standard Zarządzania Product Stewardship

W Grupie Azoty wdrożono system zgodny z wymaganiami Standardu Zarządzania Product Stewardship (Fertilizers Europe).

Spółki Grupy zobowiązały się do sprawowania opieki nad produktami nawozowymi na każdym etapie ich wytwarzania. Zadeklarowały przyjęcie odpowiedzialności za produkt w całym cyklu życia produktu - czyli od fazy projektowania wyrobu, poprzez jego produkcję, dystrybucję, wysianie na polu rolnika i weryfikację tego, czy oferowany produkt spełnia deklarowane przez producenta właściwości. Sprawowanie opieki nad produktami nawozowymi Grupy Azoty u względnia wpływ na bezpieczeństwo, zdrowie i środowisko naturalne, a także zobowiązanie do spełniania wymagań prawnych i innych odnoszących się do produktów nawozowych.

Przeprowadzone w 2014 r. w Spółkach Grupy Azoty audyty w zakresie Programu Product Stewardship potwierdziły spełnienie wymagań tego standardu, czego dowodem jest przyznanie Grupie Azoty prestiżowego certyfikatu.

Audyty recertyfikacyjne odbywają się co trzy lata. W 2020r. Spółki Grupy Azoty przeszły pomyślnie audyt i otrzymały certyfikat ważny do 30.06.2023r.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Oleochemia
zboża ozime
Wyszukiwarka