Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Struktura

Grupa Azoty zgromadziła komplementarne spółki o różnych tradycjach i specjalizacjach, aby wykorzystać ich potencjał do realizacji wspólnej strategii. W ten sposób powstał największy w Polsce i jeden z największych w Europie koncern chemiczny, oferujący swoim klientom zdywersyfikowany portfel produktów.

Po zakończonej konsolidacji cztery największe polskie zakłady chemiczne – z Tarnowa, Puław, Polic i Kędzierzyna-Koźla – działają teraz, wraz z innymi spółkami, pod jedną wspólną marką Grupa Azoty.

Od 2018 roku w struktury Grupy wchodzi także Compo Expert, producent nawozów specjalistycznych dla odbiorców profesjonalnych. Dzięki tej akwizycji, Grupa Azoty zyskała dostęp do wysoce innowacyjnej technologii i know-how oraz rozwiniętej sieci dystrybucji. Co niezwykle istotne w kontekście zmienności otoczenia rynkowego w segmencie nawozowym, zdywersyfikowana produktowo i geograficznie struktura sprzedaży Compo Expert pozwoliła ograniczyć ekspozycję Grupy Azoty na zmienne warunki pogodowe i światowe cykle koniunkturalne.

Dodatkowo, to właśnie produkcja nawozów specjalistycznych, a nie zwiększanie wolumenów nawozów prostych staje się powoli koniecznością. Rolnictwo zmierza w kierunku modelu zrównoważonego, m.in. poprzez wykorzystanie w jak najlepszy sposób składników pokarmowych. Decyzja o włączeniu w struktury Grupy spółki będącej jednym z czołowych podmiotów światowego rynku nawozów specjalistycznych była więc naturalnym krokiem w kierunku zwiększenia efektywności działań produkcyjno-sprzedażowych Grupy Azoty.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka