Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Polityka zarządzania

MISJA

Bezpieczną, użyteczną chemią opartą na innowacjach budujemy wartość Grupy Azoty i polskiej gospodarki.

WIZJA

Grupa Azoty będzie wdrażać nowoczesne i kompleksowe rozwiązania w branży chemicznej spełniające oczekiwania naszych interesariuszy.

Grupa Azoty:

  • bodźcem do rozwoju krajowego sektora chemicznego i branż pokrewnych,
  • bazą do rozwoju łańcucha produktowego w krajowym sektorze chemicznym,
  • szansą na ograniczenie krajowego deficytu handlowego w obszarze chemikaliów,
  • liderem rozwoju działalności B+R+I krajowego sektora chemicznego i branż towarzyszących,
  • platformą współpracy ze Spółkami Skarbu Państwa.

Dla wypełniania przyjętej misji wyznaczyliśmy następujące cele strategiczne:

  • Ukończenie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej,
  • Wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie,
  • Umocnienie drugiego filaru operacyjnego poprzez rozwój działalności pozanawozowej,
  • Generowanie i wdrażanie innowacji będących dźwignią rozwoju sektora chemicznego.

Spółki wchodzące w skład Grupy Azoty realizują cele strategiczne w oparciu o systemy zarządzania, zgodne z najwyższymi międzynarodowymi standardami. Priorytety działalności, takie jak wysoka jakość, dbałość o bezpieczeństwo techniczne i środowisko, bezpieczeństwo zdrowotne żywności, bezpieczeństwo procesowe, minimalizowanie strat środowiskowych, poprawa efektywności energetycznej, priorytetowe traktowanie klienta, są skutecznie nadzorowane i zapewniają efektywne zarządzanie.

W prowadzonych działaniach przestrzegamy przepisów prawnych i regulacyjnych oraz dążymy do ciągłego doskonalenia efektów naszej działalności, a także minimalizowania związanego z nią ryzyka.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Oleochemia
zboża ozime
Wyszukiwarka