Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Polityka zarządzania

MISJA

W harmonii ze środowiskiem produkujemy nawozy, tworzywa oraz produkty chemiczne.

Podnosimy jakość życia mieszkańców Europy i aktywnie uczestniczymy w budowaniu bezpieczeństwa żywnościowego naszego kontynentu.

WIZJA

Grupa Azoty to dostawca skutecznych rozwiązań, solidny producent nawozów, tworzyw i zielonej chemii.

WARTOŚCI GRUPY AZOTY

Ludzie:

Aktywny udział w zaspokajaniu potrzeb żywnościowych Europejczyków
Adresowanie potrzeb związanych z koniecznością wzrostu efektywności rolnictwa
Zaspokajanie potrzeb współczesnego rolnictwa

Rozwój:

Wdrożenie nowych produktów przyjaznych dla środowiska i neutralnych klimatycznie
Dywersyfikacja portfolio produktów

Ochrona środowiska:

Realizacja projektu strategicznego „Zielone Azoty”
Aktywność Grupy Kapitałowej w ochronie środowiska naturalnego

Energia:

Zmniejszenie zużycia energii w procesach w chemii
Poprawa efektywności energetycznej procesów chemicznych i wytwarzania energii.

Spółki wchodzące w skład Grupy Azoty realizują cele strategiczne w oparciu o systemy zarządzania, zgodne z najwyższymi międzynarodowymi standardami. Priorytety działalności, takie jak wysoka jakość, dbałość o bezpieczeństwo techniczne i środowisko, bezpieczeństwo zdrowotne żywności, bezpieczeństwo procesowe, minimalizowanie strat środowiskowych, poprawa efektywności energetycznej, priorytetowe traktowanie klienta, są skutecznie nadzorowane i zapewniają efektywne zarządzanie.

W prowadzonych działaniach przestrzegamy przepisów prawnych i regulacyjnych oraz dążymy do ciągłego doskonalenia efektów naszej działalności, a także minimalizowania związanego z nią ryzyka.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka