Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zobacz listę autoryzowanych dystrybutorów
nawozów Grupy Azoty
Aktualności
Aktualności ze spółek
Zobacz wszystkie
Grupa Azoty realizuje harmonogram działań uzgodniony z instytucjami finansującymi
Grupa Azoty realizuje harmonogram działań uzgodniony z instytucjami finansującymi

W związku z porozumieniem ze stronami finansującymi, o którym była mowa w raporcie bieżącym nr 10/2024, Zarząd Grupy Azoty S.A. 21 czerwca br. zdecydował o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu wyrażenia zgody m.in. na ustalenie podstawowego zakresu rozważanych zabezpieczeń na aktywach Grupy Azoty S.A., pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej. Analogiczne uchwały zostały podjęte przez Zarządy Grupy Azoty Puławy, Grupy Azoty Police i Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Tym samym Grupa realizuje harmonogram działań ustalony z instytucjami finansowymi i równolegle prowadzi rozmowy z instytucjami w celu wypracowania długoterminowego porozumienia.

Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Inwestor
21.06.2024
Grupa Azoty Polyolefins i Instytucje Finansowe przedłużyły warunki finansowania Polimerów Police na kolejny okres
Grupa Azoty Polyolefins i Instytucje Finansowe przedłużyły warunki finansowania Polimerów Police na kolejny okres

W wyniku przeprowadzonych rozmów i uzgodnień z bankami, 14 czerwca  br. Grupa Azoty Polyolefins podpisała Umowę Zmieniającą do Umowy Stabilizacyjnej z 15 grudnia 2023 roku, dotyczącej finansowania projektu Polimery Police. Tym samym strony uzgodniły warunki na jakich Instytucje Finansowe będą udzielały finansowania Projektu w kolejnym okresie obowiązywania Umowy Stabilizacyjnej, tj. do 31 lipca br. Umowa zmieniająca została podpisana z 15 instytucjami finansującymi.

Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Grupa Azoty Police
Grupa Azoty Polyolefins (Polimery Police)
Rozwiń pozostałe tagi
14.06.2024
Kluczowi europejscy gracze współdziałają na rzecz rozwoju opakowań na bazie poliamidu w ramach nowego stowarzyszenia Advanced Packaging Association
Kluczowi europejscy gracze współdziałają na rzecz rozwoju opakowań na bazie poliamidu w ramach nowego stowarzyszenia Advanced Packaging Association

10 czerwca podczas spotkania w Brukseli, Grupa Azoty ATT Polymers oraz BASF, UBE, ENVALIOR, DOMO Chemicals poinformowały o utworzeniu stowarzyszenia Advanced Packaging Association (APA) AISBL. To organizacja non-profit, której celem będzie kształtowanie elastycznego łańcucha wartości opakowań na bazie poliamidu, w oparciu o założenia zrównoważonego rozwoju.

Grupa Azoty ATT Polymers
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
11.06.2024
Grupa Azoty doceniona podczas XXVIII Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL
Grupa Azoty doceniona podczas XXVIII Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL

W trakcie wydarzenia odbywającego się w Kielcach przedstawiciele Grupy Azoty odebrali łącznie aż trzy nagrody.

Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Grupa Azoty Compounding
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
06.06.2024
Informacja o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty ZAK S.A.
Informacja o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty ZAK S.A.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., w związku z żądaniem zgłoszonym przez akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 4 i 5 Statutu Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 7 Statutu Spółki, ogłasza zmianę do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na 26 czerwca 2024 r. na godz. 11:00 w Kędzierzynie-Koźlu, przy ulicy Mostowej 30 A, w dużej sali konferencyjnej w budynku Dyrekcji Generalnej (nr 110), ogłoszonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 105/2024 (7007) w dniu 31 maja 2024 r. pod poz. 26804, polegającą na uzupełnieniu porządku obrad o punkt: „Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.” i nadaniu mu numeru 12, przy jednoczesnej zmianie numeracji dotychczasowego punktu 12 o brzmieniu: „Przedłożenie informacji udzielonych akcjonariuszom przez Zarząd poza Walnym Zgromadzeniem.” na punkt 13 o tym samym brzmieniu oraz zmianie numeracji dotychczasowego punktu 13 o brzmieniu: „Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” na punkt 14 o tym samym brzmieniu.

Grupa Azoty Kędzierzyn
20.06.2024
Zmiany w składzie Zarządu Grupy Azoty Polyolefins S.A.
Zmiany w składzie Zarządu Grupy Azoty Polyolefins S.A.

W dniu 14 czerwca br. Rada Nadzorcza Grupy Azoty Polyolefins S.A. podjęła Uchwałę w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.

Grupa Azoty Polyolefins (Polimery Police)
14.06.2024
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty ZAK S.A.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty ZAK S.A.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 33 ust.1 pkt 1 oraz § 40 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 26 czerwca 2024 r. o godz. 11⁰⁰ w Kędzierzynie-Koźlu, przy ulicy Mostowej 30 A, w dużej sali konferencyjnej w budynku Dyrekcji Generalnej (nr 110).

Grupa Azoty Kędzierzyn
03.06.2024
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Spółki Grupa Azoty Siarkopol S.A. VIII kadencji
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Spółki Grupa Azoty Siarkopol S.A. VIII kadencji

Rada Nadzorcza Spółki Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu Spółki VIII kadencji z zamiarem powierzenia wybranemu Członkowi Zarządu funkcji Prezesa Zarządu.

Grupa Azoty Siarkopol
29.05.2024
Zobacz wszystkie
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka