Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Decyzja o budowie nowej elektrociepłowni w ZAK S.A.
21.11.2012
Decyzja o budowie nowej elektrociepłowni w ZAK S.A.

Zarząd ZAK Spółka Akcyjna informuje o przyjęciu rekomendacji o  budowie nowej elektrociepłowni obejmującej: układ szczytowo – rezerwowy w  oparciu o gaz ziemny, kocioł parowy w oparciu o węgiel kamienny i  turbozespół upustowo - kondensacyjny. Decyzja oparta jest na szczegółowych analizach zewnętrznych uwzględniających istotne uwarunkowania w otoczeniu spółki oraz optymalny wybór paliwa.

„Decyzja o  wykorzystaniu węgla jako paliwa dla nowej elektrociepłowni opiera się głównie na wskaźnikach ekonomicznych i  zasadności biznesowej, jak również kwestii logistyki. Koszt węgla jest niższy niż koszt gazu, dodatkowo spółka posiada infrastrukturę kolejową, co definiuje efektywną i nieograniczoną w mocach logistykę. Potencjał ilościowy w górnictwie pozwala zakładać bezpieczeństwo przyszłościowego pokrywania zapotrzebowania ZAK S.A. na ten surowiec –  mówi  Adam Leszkiewicz, prezes zarząduZAK S.A. -„ Analizując wahania cen węgla na rynkach światowych, notujemy względną stabilizację cenową. Dodatkowo, opłaty za emisję CO2 oscylują na racjonalnym poziomie, nie wpływając znacząco na koszty wytwarzania ciepła. Istniejąca infrastruktura dla gazu ziemnego  pozwoli na zwiększony pobór gazu i wykorzystanie tego surowca w nowym układzie szczytowo – rezerwowym”- dodaje. Projekt elektrociepłowni w ZAK S.A. będzie realizowany etapowo. Uruchomienie obiektów objętych zakresem inwestycji, której koszt szacowany jest na poziomie 300 mln, zaplanowane jest na pierwszy kwartał 2016r. W ramach istniejących uregulowań prawnych w zakresie derogacji zakłada się wykorzystanie istniejących kotłów. Po 2016 roku możliwe będzie powiększenie mocy wytwórczych w oparciu o węgiel lub gaz ziemny.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Oleochemia
zboża ozime
Wyszukiwarka