Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Decyzja Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie zawarcia Aneksu nr 3
25.01.2022
Decyzja Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie zawarcia Aneksu nr 3

Zarząd i Rada Nadzorcza Grupy Azoty Polyolefins S.A. podjęły uchwały w sprawie warunkowego zawarcia aneksu do umowy z Generalnym Wykonawcą projektu Polimery Police, firmą Hyundai Engineering.

W dniu 25 stycznia 2022 roku Zarząd Grupy Azoty Polyolefins S.A. podjął uchwałę w sprawie warunkowego zawarcia aneksu do umowy z Generalnym Wykonawcą projektu Polimery Police, firmą Hyundai Engineering. Dzisiejsza decyzja Zarządu kończy wieloetapowy proces, wymagający oceny formalnej, merytorycznej oraz negocjacji. Aneks nr 3 finalnie przewiduje:

  • zwiększenie wynagrodzenie wykonawcy o kwotę 72,48 mln EUR,
  • wydłużenie harmonogramu realizacji projektu o 6 miesięcy
  • zmiany w obszarze technicznym.

Wynegocjowane warunki zostały pozytywnie zaopiniowane także przez podmioty i instytucje finansujące oraz ich doradców.

- Podjęte decyzje zbliżają nas do zakończenia trudnego procesu negocjacyjnego oraz formalnego potwierdzenia osiągniętego porozumienia. Zgłoszone przez generalnego wykonawcę propozycje zmian pokazały jak wymagający był 2021 rok. W tym kontekście cieszy osiągnięty w 2021 roku postęp rzeczowy, który wynosi 83 proc.– mówi dr Andrzej Niewiński, prezes Zarządu Grupy Azoty Polyolefins S.A.

Warunkowa zgoda na zawarcie Aneksu nr 3 stanowi konsekwencje zgłoszonych przez Generalnego Wykonawcę propozycji zmian o wydłużenie kontraktu EPC o 196 dni, dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 150 mln EUR oraz zmiany w obszarze technicznym projektu. Zgłoszone propozycje zmian spowodowane były przede wszystkim wpływem pandemii COVID-19 na realizację projektu Polimery Police.

Do zawarcia aneksu nr 3 niezbędna jest zgoda Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Grupa Azoty Polyolefins.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Polimery biodegradowalne
zboża ozime
Wyszukiwarka