Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
DNIA 20 WRZEŚNIA 2018 R. ODBYŁA SIĘ KONFERENCJA PRASOWA DOTYCZĄCA OMÓWIENIA POSTĘPU PRAC W PROJEKCIE POLIMERY POLICE
20.09.2018
DNIA 20 WRZEŚNIA 2018 R. ODBYŁA SIĘ KONFERENCJA PRASOWA DOTYCZĄCA OMÓWIENIA POSTĘPU PRAC W PROJEKCIE POLIMERY POLICE
Dnia 20 września 2018 r. w siedzibie Grupy Azoty Zakłady Chmiczne "Police" S.A. odbyła się konferencja prasowa poświęcona omówieniu postępów praw w Projekcie Polimery Police.

Dnia 20 września 2018 r. w siedzibie Grupy Azoty Zakłady Chmiczne "Police" S.A. odbyła się konferencja prasowa, w której udział wzięli Pan Andrzej Niewiński - Prezes Zarządu PDH Polska, Pan Marek Czyż - Wiceprezes Zarządu PDH Polska oraz Pan Włodzimierz Zasadzki - Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Z.Ch. "Police". Konferencja poświęcona była omówieniu postępów prac w Projekcie Polimery Police. Produkcja Polipropylenu pozwoli na zdywersyfikowanie przychodów Grupy Azoty Z.Ch. "Police". Członkowie Zarządu PDH wskazali, że instalacja do produkcji polipropylenu stanowi kluczową inwestycję dla GrupyAzoty. Nakłady na inwestycję zwrócą się bardzo szybko, jeżeli w otoczeniu rynkowym nie nastąpią istotne zmiany. Komisja Przetargowa od stycznia bieżącego roku prowadziła spotkania z potencjalnymi oferentami, czego owocem jest zrewidowany kontrakt EPC. Zaakceptowana przez Zarząd i Radę Nadzorczą PDH dokumentacja trafiła do zainteresowanych zgodnie z harmonogramem projektu. Oferty na kompleksową realizację projektu zostaną złożone w ostatnim kwartale 2018 r. Planowany wybór generalnego wykonawcy jest kluczowym punktem w całym procesie realizacji projektu, a jego wyłonienie przewidziane jest na pierwszą poowę 2019 r. Z kolei jako planowany termin komercyjnego uruchomienia instalacji Zarząd PDH wsakzuje koniec 2022 r. Istotnym z punktu widzenia lokalnej społeczności jest również fakt, że projekt pozwoli na utworzenie nowych miejsc pracy - stałe zatrudnienie w Spółce znajdzie ponad 200 oób.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Polimery biodegradowalne
zboża ozime
Wyszukiwarka