Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty otrzymała 173 mln zł w ramach programu „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”
20.12.2023
Grupa Azoty otrzymała 173 mln zł w ramach programu „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”

Grupa Azoty S.A. otrzymała pomoc publiczną w ramach programu „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”, prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota wsparcia finansowego przyznanego Grupie Azoty S.A. wynosi 12 mln zł, a łączna kwota rekompensat dla spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty to 173 mln zł.

Obok Grupy Azoty S.A., rekompensaty otrzymały również - Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. i Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A.

Przyznana kwota zostanie uwzględniona w jednostkowych i skonsolidowanych wynikach IV kwartału 2023 r.

Ceny gazu ziemnego i energii to jeden z kluczowych elementów wpływających na rentowność produkcji w spółkach Grupy Kapitałowej Grupa Azoty. Od kilku ostatnich kwartałów, co nasiliło się po agresji Rosji na Ukrainę, w naszych najważniejszych segmentach biznesowych zmuszeni jesteśmy konkurować na rynku unijnym z produktami z państw spoza UE, gdzie ceny gazu, energii i produkcji są znacząco niższe i gdzie procesy produkcyjne nie są obciążone wysokimi kosztami ambitnej polityki klimatycznej. Przyznane rekompensaty są bardzo potrzebne i w części pozwalają zrekompensować naszym Spółkom znacząco wyższe koszty prowadzenia produkcji na terenie UE - mówi Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Środki zostały przyznane na podstawie Ustawy z dnia 29 września 2022 roku o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka