Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty Police i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zainaugurowały Akademię Wodorową
15.05.2023
Grupa Azoty Police i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zainaugurowały Akademię Wodorową

Dwudziestu siedmiu stypendystów rozpoczęło 13 maja br. zajęcia w szczecińskiej Akademii Wodorowej, utworzonej przez Grupę Azoty Police i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie w ramach Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej. Uczestnicy Akademii w okresie od mają do lipca będą brać udział w zajęciach oraz realizować samodzielnie projekty stanowiące podstawę do wyłonienia kandydatów na staże, w tym m.in. w Grupie Azoty, która jest jednym z największych producentów wodoru w Polsce. Realizacja płatnych staży w firmach uczestniczących w Akademii Wodorowej zaplanowana jest na sierpień i wrzesień br.

Akademia Wodorowa to inicjatywa, której celem jest szkolenie i rozwój wysoko wyspecjalizowanych kadr w zakresie technologii wodorowych. Misją Akademii jest przekazanie wiedzy o zaletach i wyzwaniach związanych z wykorzystaniem wodoru, a także promowanie innowacyjnych rozwiązań opartych na tej technologii.

W harmonogramie zajęć Akademii, po ukończeniu ostatniej sesji, zaplanowano wyjazd studyjny do duńskiej firmy GreenLab, która jest zielonym parkiem energetycznym o obiegu zamkniętym i jednocześnie tamtejszym krajowym ośrodkiem badawczym. Słuchacze Akademii Wodorowej będą mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi badaniami i technologiami przetwarzania, przechowywania i stosowania zielonej energii. Będzie to także okazja do skonfrontowania pozyskanej podczas zajęć wiedzy z praktyką.

W inicjatywy związane z upowszechnieniem wodoru jako źródła energii zaangażowały się wiodące polskie firmy paliwowe i chemiczne. To, co w marcu bieżącego roku zainaugurowała Grupa Orlen, stało się udziałem Grupy Azoty Zakładów Chemicznych „Police” SA oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. To dowód na to, że w województwie zachodniopomorskim mocno stawiamy na innowacje, naukę i współpracę. Wierzę, że Państwa projekt przyczyni się do osiągnięcia przez Polskę pozycji lidera gospodarki wodorowej w Europie Środkowo-Wschodniej, a wiedza i umiejętności zdobyte w Akademii pozwolą jej przyszłym absolwentom praktycznie stosować innowacyjne technologie wodorowe w biznesie - mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Grupa Azoty – jeden z największych producentów wodoru jest szczególnie zainteresowana szkoleniem nowych kadr w obszarach technologii wodorowych. Aktywnie angażujemy się w inicjatywy związane z budową krajowej gospodarki wodorowej i wiemy jak duży potencjał jest w tym obszarze. Jestem przekonany, że ambitny plan zajęć w ramach Akademii Wodorowej, w tym zaplanowany wyjazd studyjny pozwolą na zdobycie unikatowych umiejętności w zakresie wodoru, a przede wszystkim umożliwią skonfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką, również podczas stażu w Grupie Azoty – mówi Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Tomasz Hinc.

Dzisiejsza rzeczywistość w biznesie, a szczególnie w przemyśle to odnawialne źródła energii i technologie wodorowe. Dlatego posiadanie wykwalikowanych w tym kierunku specjalistów to już nie przywilej, a właściwie obowiązek. Akademia Wodorowa, realizowana we współpracy z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym to cenna inicjatywa. Liczne wykłady i zajęcia laboratoryjne z ekspertami będą doskonałą bazą, która pozwoli nam pozyskać kadrę wyspecjalizowaną właśnie w innowacyjnych technologiach wodorowych – powiedział Prezes Zarządu Grupy Azoty Police Mariusz Grab.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie jest uczelnią, która umożliwia prowadzenie badań i projektów badawczo-rozwojowych w dziedzinach nauk inżynieryjno-technicznych, ścisłych i przyrodniczych. Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową oraz rozwijamy unikatową infrastrukturę badawczą, czyli kluczowe elementy w budowie polskiego, zielonego przemysłu. Jesteśmy też liderem w zakresie nowoczesnego kształcenia, polegającego na ścisłej współpracy z kluczowymi partnerami biznesowymi. Akademia Wodorowa otwiera możliwość kształcenia kadry, która w przyszłości będzie budowała i rozwijała gospodarkę wodorową w naszym regionie – zaznaczył Jego Magnificencja Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie prof. ZUT Jacek Wróbel. 

Wśród uczestników Akademii znalazło się piętnastu studentów, sześciu doktorantów i sześciu pracowników Grupy Azoty. Zajęcia prowadzić będą przede wszystkim specjaliści i eksperci związani z technologiami wodorowymi oraz pracownicy naukowi ZUT.

W ramach pierwszej sesji, tuż po uroczystym otwarciu Akademii odbyły się pierwsze zajęcia. Wykład „Wodór w strategiach polskich przedsiębiorstw w tym wielkoskalowych projektach w Polsce, a rozwiązania europejskie” poprowadzili  prof. dr hab. Mirosław Miller z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz pan Gregor von Kampen - Banisch - Prezes DCEO Group, członek Rady Programowej Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej.

Zgodnie z przyjętymi założeniami zajęcia prowadził także ekspert z Grupy Azoty - dr Rafał Biały, Specjalista koordynator ds. regulacji z Grupy Azoty S.A. przedstawił temat wodoru w kontekście polityki klimatycznej Unii Europejskiej.

Wykład związany z krajową gospodarką wodorową i zastosowaniem systemu elektrolizy typu PEM z innowacyjną technologią ograniczającą wykorzystanie surowców wyczerpywalnych wygłosiła prof. dr hab. Ewa Mijowska Specjalistka w zakresie inżynierii materiałowej i technologii wodorowych.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka