Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty Polyolefins i Instytucje Finansowe przedłużyły warunki finansowania Polimerów Police na kolejny okres
26.04.2024
Grupa Azoty Polyolefins i Instytucje Finansowe przedłużyły warunki finansowania Polimerów Police na kolejny okres

W wyniku przeprowadzonych rozmów i uzgodnień z bankami, 26 kwietnia br. Grupa Azoty Polyolefins podpisała Umowę Zmieniającą do Umowy Stabilizacyjnej z 15 grudnia 2023 roku, dotyczącej finansowania projektu Polimery Police. Tym samym strony uzgodniły warunki na jakich Instytucje Finansowe będą udzielały finansowania Projektu w kolejnym okresie obowiązywania Umowy Stabilizacyjnej, tj. do 29 maja br. Umowa zmieniająca została podpisana z 15 instytucjami finansującymi.

W ramach zapisów umowy, ustalono również, że wniesienie przez Sponsorów Pierwotnych, czyli Grupę Azoty S.A. oraz Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. pozostałej kwoty pożyczki wspierającej do Spółki Zależnej do wartości 105 mln EUR nastąpi nie później niż do 29 maja 2024 roku.

Przygotowujemy się do Testu Integralności i przejęcia instalacji od Generalnego Wykonawcy, który realizuje prace zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem. Projekt Polimery Police jest obecnie na etapie produkcji w ramach rozruchu, ruchów testowych i testów parametrów gwarantowanych, zarówno na instalacjach PDH - odwodornienia propanu, jak i PP-polipropylenu. Sprzedaż produktów pod marką Gryfilen® odbywa się w kanałach: bezpośrednim, dystrybucji oraz tradingu - na rynku polskim i zagranicznymmówi p.o. Prezesa Zarządu Grupy Azoty Polyolefins Wojciech Blew.

Generalny Wykonawca w ramach umowy EPC w sposób kompleksowy odpowiada za realizację projektu Polimery Police. Zakończenie realizacji projektu wiąże się z osiągnięciem i utrzymaniem przez Generalnego Wykonawcę Parametrów Gwarantowanych określonych m.in. w umowach licencyjnych dla Instalacji do produkcji propylenu (PDH) oraz instalacji do produkcji polipropylenu (PP). Osiągnięcie Parametrów Gwarantowanych jest ściśle powiązane z przeprowadzeniem Testu Integralności całej instalacji.

Umowa Zmieniająca do Umowy Stabilizacyjnej została podpisana z następującymi instytucjami finansowymi: Alior Bank S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Haitong Bank Polska S.A., ICBC Standard Bank PLC, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A., PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 oraz Santander Bank Polska S.A.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka