Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty Polyolefins i Instytucje Finansowe przedłużyły warunki finansowania Polimerów Police na kolejny okres
14.06.2024
Grupa Azoty Polyolefins i Instytucje Finansowe przedłużyły warunki finansowania Polimerów Police na kolejny okres

W wyniku przeprowadzonych rozmów i uzgodnień z bankami, 14 czerwca  br. Grupa Azoty Polyolefins podpisała Umowę Zmieniającą do Umowy Stabilizacyjnej z 15 grudnia 2023 roku, dotyczącej finansowania projektu Polimery Police. Tym samym strony uzgodniły warunki na jakich Instytucje Finansowe będą udzielały finansowania Projektu w kolejnym okresie obowiązywania Umowy Stabilizacyjnej, tj. do 31 lipca br. Umowa zmieniająca została podpisana z 15 instytucjami finansującymi.

Uzgodniono również, że wniesienie przez Emitenta oraz spółkę Grupa Azoty Police („Sponsorzy Pierwotni”) pozostałej kwoty pożyczki wspierającej do Spółki Zależnej do wartości 105 mln EUR (górny limit) nastąpi nie później niż do dnia 31 lipca 2024 roku.

Projekt Polimery Police znajduje się obecnie na etapie produkcji w ramach rozruchu i testów parametrów gwarantowanych na wszystkich instalacjach Projektu, w maju wyprodukowaliśmy 100 tysięczną tonę polipropylenu. Zbliżamy się do Testu Integralności i przejęcia instalacji od Generalnego Wykonawcy. Zadaniem, przed którym staje Spółka w dalszej części roku 2024, jest skuteczne ulokowanie produktów na rynku polskim i zagranicznym przy zapewnieniu najefektywniejszej rentowności sprzedaży. Intensywne działania handlowe sprawiają, że marka Gryfilen® staje się coraz bardziej rozpoznawalna - mówi p.o. Prezesa Zarządu Grupy Azoty Polyolefins Wojciech Blew.

GeneralnyWykonawca w ramach umowy EPC w sposób kompleksowy odpowiada za realizację projektu Polimery Police. Zakończenie realizacji projektu wiąże się z osiągnięciem i utrzymaniem przez Generalnego Wykonawcę Parametrów Gwarantowanych określonych m.in. w umowach licencyjnych dla Instalacji do produkcji propylenu (PDH) oraz instalacji do produkcji polipropylenu (PP).

Umowa Zmieniająca do Umowy Stabilizacyjnej została podpisana z następującymi instytucjami finansowymi: Alior Bank S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Haitong Bank Polska S.A., ICBC Standard Bank PLC, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A., PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 oraz Santander Bank Polska S.A.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka