Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty realizuje harmonogram działań uzgodniony z instytucjami finansującymi
21.06.2024
Grupa Azoty realizuje harmonogram działań uzgodniony z instytucjami finansującymi

W związku z porozumieniem ze stronami finansującymi, o którym była mowa w raporcie bieżącym nr 10/2024, Zarząd Grupy Azoty S.A. 21 czerwca br. zdecydował o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu wyrażenia zgody m.in. na ustalenie podstawowego zakresu rozważanych zabezpieczeń na aktywach Grupy Azoty S.A., pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej. Analogiczne uchwały zostały podjęte przez Zarządy Grupy Azoty Puławy, Grupy Azoty Police i Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Tym samym Grupa realizuje harmonogram działań ustalony z instytucjami finansowymi i równolegle prowadzi rozmowy z instytucjami w celu wypracowania długoterminowego porozumienia.

Podjęte uchwały to kolejny ważny etap w realizacji uzgodnień pomiędzy Grupą Azoty a instytucjami finansującymi. Obecnie obowiązujące porozumienie z maja 2024 roku zostało podpisane na 2 miesiące, do 30 lipca br. Porozumienie pozwala nam wypracowywać konkretne rozwiązania i propozycje odpowiadające na wymagania instytucji finansowych. Docelowo dążymy do uzgodnienia długoterminowego planu finansowania i w tym kierunku prowadzone są rozmowy z instytucjami finansowymi mówi Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Andrzej Skolmowski.

Uchwały podjęte przez Zarząd Grupy Azoty S.A. i równocześnie Zarządy Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. i Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.  (razem Spółki z Grupy Azoty) zakładają ustalenie zakresu zabezpieczeń na wybranych aktywach (majątku) Grupy Azoty S.A. lub określonych innych spółek z grupy kapitałowej Grupy Azoty.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka