Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty sygnatariuszem porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej
14.10.2021
Grupa Azoty sygnatariuszem porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej

Grupa Azoty znalazła się w gronie sygnatariuszy porozumienia, które ma na celu m.in. stworzenie warunków i podjęcie współpracy na rzecz rozwoju technologii wodorowych w Polsce. Dokument – opracowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z przedstawicielami sektora publicznego i prywatnego - przedstawia szereg rozwiązań w kierunku transformacji polskiej energetyki.

W imieniu Grupy Azoty, porozumienie podpisali Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. oraz Grzegorz Kądzielawski, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Dokument określa działania w zakresie rozwoju pełnego łańcucha wartości gospodarki wodorowej w oparciu o polski wkład, czyli m.in. rozwiązania krajowego sektora naukowego i badawczo-rozwojowego oraz polskie wdrożenia i patenty. Zgodnie z porozumieniem, wdrożeniu i rozwojowi gospodarki wodorowej w Polsce towarzyszyć będzie kilkadziesiąt działań, które zostały ujęte w 4 celach strategicznych, realizowanych w perspektywie 2030 roku.

Obecny na wydarzeniu Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka zwrócił uwagę, że Polska jako pierwsze państwo w Unii Europejskiej, po ogłoszeniu w lipcu 2020 r. przez Komisję Europejską „Strategii Wodorowej dla neutralnie klimatycznie Europy”, zawiera porozumienie sektorowe dot. rozwoju gospodarki wodorowej.

- Dzisiejsze wydarzenie, jest dla mnie osobistą satysfakcją, ponieważ wokół kierowanego przeze mnie ministerstwa powstają inicjatywy skupiające wiele instytucji i przedsiębiorstw, które jednoczą się wokół wspólnego celu, jakim jest rozwój gospodarczy Polski w oparciu o nowoczesne technologie. To również kolejny dowód na to, że Polska staje w europejskiej awangardzie transformacji energetycznej – powiedział Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka.

Dla Grupy Azoty technologie wodorowe są jednym z kluczowych elementów umożliwiających przeprowadzenie procesu transformacji gospodarki w kierunku nisko- i zeroemisyjnym.

- Z dużym zadowoleniem przyjęliśmy informację o zakończeniu prac nad porozumieniem sektorowym. Grupa Azoty jest największym producentem wodoru w Polsce, dlatego doskonale rozumiemy wagę inicjatyw, których celem jest wzrost znaczenia wodoru dla krajowej gospodarki. Postrzegamy technologie wodorowe jako bardzo istotny element w drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej, szczególnie mając na względzie projekty, które obecnie realizujemy, w tym m.in. rozwój ogniw paliwowych i laboratorium akredytacji wodoru do zastosowań w ogniwach paliwowych w transporcie – mówi Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Grupa Azoty jest członkiem Europejskiego Sojuszu Czystego Wodoru (ang. ECHA), zainicjowanego przez Komisję Europejską w lipcu 2020 roku. Jego celem jest m.in. wdrożenie wodoru jako konkurencyjnego nośnika energii w Europie. Grupa jest również sygnatariuszem listu intencyjnego na rzecz utworzenia Dolnośląskiej Doliny Wodorowej.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka