Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty wspiera rozwój szkolnictwa zawodowego
22.01.2018
Grupa Azoty wspiera rozwój szkolnictwa zawodowego
Zatrudnianie absolwentów, organizacja praktyk dla uczniów, kooperacja w zakresie organizacji zajęć dydaktycznych – to tylko niektóre z form współpracy Grupy Azoty ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe. O realizowanych projektach, ich efektach i planach na przyszłość, podczas konferencji „Szkoła branżowa – przyszłość nowoczesnego biznesu” opowiadał dr Grzegorz Kadzielawski, wiceprezes zarządu Grupy Azoty S.A. Wydarzenie jest kontynuacją wspólnej inicjatywy Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej na rzecz kształcenia zawodowego.

Odbywającą się w poniedziałek, 22 stycznia br. konferencję „Szkoła branżowa – przyszłość nowoczesnego biznesu” otworzyło uroczyste wystąpienie Minister Edukacji Narodowej, Anny Zalewskiej, która podkreślała jak ważny jest system szkolnictwa zawodowego dla rozwoju przemysłu w Polsce.

- Chcemy pokazywać nowoczesny przemysł tak, aby młodzi ludzie chcieli być w szkołach branżowych i technikach. Będziemy pokazywać rodzicom, że szkoła zawodowa to dobry wybór dla ich dziecka – mówiła podczas konferencji Pani Minister Zalewska.

Podczas konferencji została omówiona między innymi rola pracodawców w systemie kształcenia zawodowego, program wspierania kształcenia zawodowego dla branży energetycznej oraz innowacyjne metody łączenia edukacji z biznesem. Ponadto zaprezentowane zostały szanse i możliwości współpracy spółek skarbu państwa na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach programów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. O współpracy Grupy Azoty ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe na przykładzie umowy zawartej pomiędzy Grupą Azoty S.A. a Zespołem Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie, mówił dr Grzegorz Kądzielawski, wiceprezes Grupy Azoty, nadzorujący obszar badań i rozwoju.

- Cieszę się, że wsparcie jakiego udziela Grupa Azoty dla rozwoju szkolnictwa zawodowego jest nie tylko doceniane przez środowiska lokalne, ale może posłużyć jako przykład dobrych praktyk na poziomie krajowego systemu edukacji. Nasza zaktualizowana strategia rozwoju dużo miejsca poświęca rozwojowi obszaru B+R m.in. w oparciu o współpracę ze szkołami branżowymi, kształcącymi nasze przyszłe kadry. Dziś Grupa Azoty współpracuje z jedenastoma szkołami branżowymi i państwowymi wyższymi szkołami zawodowymi w Polsce, a efektem wspólnych działań jest m.in. uruchamianie nowych kierunków kształcenia, doposażenie szkolnych pracowni chemicznych czy programy stypendialne – podkreśla dr Grzegorz Kądzielawski, wiceprezes Grupy Azoty.

Współpraca z Zespołem Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie to przykład współpracy, która trwa nieprzerwanie od 2013 roku. Jednym z najważniejszych jej założeń było odtworzenie w szkole kształcenia na kierunku technika technologii chemicznej oraz urządzenie przez Grupę Azoty laboratorium, w którym przyszli technicy technologii chemicznej doskonalą swoje praktyczne umiejętności. Efektem współpracy Grupy Azoty ze szkołą jest również wzrost jakości kształcenia, co znajduje potwierdzenie w ogólnopolskich rankingach szkół technicznych (ZST w pierwszej dwusetce na ponad 1800 techników w Polsce), a do czego niewątpliwie przyczyniają się organizowane w ramach współpracy praktyki oraz zajęcia lekcyjne prowadzone przez inżynierów Grupy. Od 2013 r. do 2017 r. do pracy w Grupie Azoty S.A. przyjęto kilkudziesięciu absolwentów; zorganizowano zajęcia praktyczne dla kilkuset uczniów z klas: technik analityk, technik technologii chemicznej; zorganizowano w sumie 41 wycieczek naukowo - dydaktycznych, w których uczestniczyło około 500 uczniów i nauczycieli ZST. Grupa Azoty patronuje i wspiera współpracę ZST z Instytutem Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. W najbliższej przyszłości planowana jest organizacja ogólnopolskiej konferencji z udziałem wszystkich szkół współpracujących z Grupą. W planach jest również remont i wyposażenie drugiej pracowni chemicznej, tak aby zajęcia w szkole mogły odbywać się w jeszcze bardziej komfortowych warunkach.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Oleochemia
zboża ozime
Wyszukiwarka