Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty wyróżniona w Rankingu Inicjatyw Dekarbonizacyjnych
21.09.2021
Grupa Azoty wyróżniona w Rankingu Inicjatyw Dekarbonizacyjnych

Grupa Azoty znalazła się wśród laureatów Rankingu Inicjatyw Dekarbonizacyjnych, organizowanego przez Grupę PTWP, wydawcę m.in. portalu wnp.pl. Ranking stanowi zestawienie najciekawszych, najbardziej pomysłowych i efektywnych działań służących ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. Uroczyste ogłoszenie zwycięzców miało miejsce podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Wyróżnienie w imieniu Grupy Azoty odebrał Filip Grzegorczyk, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Wyboru liderów Rankingu dokonała Rada kampanii "Zielony indeks" złożona z przedstawicieli instytucji i organizacji związanych z polityką środowiskową oraz autorytetów w tej dziedzinie.

Projektem, który Grupa Azoty opisała w ramach zgłoszenia do zestawienia były prace modernizacyjne na instalacji kwasu azotowego technicznego, które przyczyniły się do ograniczenie emisji gazu cieplarnianego podtlenku azotu. Zmiany polegały na modernizacji konstrukcji i montażu nowego niskoemisyjnego katalizatora. Pierwsze zmiany wprowadzono w grudniu 2018, prace zakończyły się w czerwcu 2019 roku, a łączny koszt projektu zamknął się kwotą ponad 3,5 miliona złotych.

W związku z powyższym, w roku 2019 nie wyemitowano gazów cieplarnianych w postaci ekwiwalentu CO2 w liczbie ponad 63 tysięcy t CO2. Dane należy porównywać z okresem bazowym, jakim jest rok 2018. Można więc wskazać, że w przypadku instalacji Kwasu Azotowego Technicznego  spółka odnotowała spadek na poziomie około 53 proc. w porównaniu do okresu bazowego. Z kolei w przypadku roku 2020 nie wyemitowała 98 tysięcy t CO2. Co w porównaniu z rokiem 2018 stanowi spadek o około 83 proc. na wskazanej instalacji.

W imieniu Grupy Azoty, dziękuję za wyróżnienie w pierwszej edycji Rankingu Inicjatyw Dekarbonizacyjnych. To dla nas duży zaszczyt znaleźć się gronie spółek, które aktywnie uczestniczą w zielonej transformacji polskiej gospodarki. W Grupie Azoty konsekwentnie podejmujemy działania, które obniżają naszą emisyjność i tym samym zwiększają naszą konkurencyjność. Prace modernizacyjne na instalacji kwasu azotowego technicznego to jeden z wielu projektów Grupy Azoty potwierdzający, że transformacja klimatyczno-energetyczna odgrywa dla nas istotną rolę – mówi Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Ranking Inicjatyw Dekarbonizacyjnych jest częścią szeroko zakrojonej kampanii „Zielony indeks” realizowanej przez Grupę PTWP, wydawcę portalu wnp.pl, dedykowanej tym, którzy aktywnie uczestniczą w „zielonej” transformacji polskiej gospodarki.

Jako Grupa Azoty podejmujemy szereg działań, aby sprostać wyzwaniom związanym z polityką klimatyczną i Europejskim Zielonym Ładem. Jednym z takich projektów jest inwestycja, którą opisaliśmy w ramach zgłoszenia do Rankingu Inicjatyw Dekarbonizacyjnych. Dziękuję organizatorom rankingu za wyróżnienie – to doskonała inicjatywa, która docenia firmy rozumiejące istotę transformacji w kierunku technologii nisko i zeroemisyjnych. Potrzebujemy jak najwięcej takich projektów i dostosowanego do zmieniającego się otoczenia prawodawstwa oraz dedykowanych na dekarbonizację funduszy – powiedział Filip Grzegorczyk, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

W zestawieniu inicjatyw dekarbonizacyjnych ujęte zostały rekomendowane przez firmy i instytucje wdrożenia zakończone w latach 2019-2020.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Polimery biodegradowalne
zboża ozime
Wyszukiwarka