Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty zwiększa produkcję nawozów specjalistycznych i wieloskładnikowych
10.10.2023
Grupa Azoty zwiększa produkcję nawozów specjalistycznych i wieloskładnikowych

Grupa Azoty opublikowała szacunkowe wolumeny produkcji za wrzesień br., z których wynika, że produkcja w spółkach Grupy Kapitałowej systematycznie wzrasta w ślad za rosnącym popytem na nawozy. Zgodnie z szacunkami, we wrześniu spółki Grupy Kapitałowej wyprodukowały 64 tys. ton nawozów wieloskładnikowych, dla porównania w sierpniu było to 54 tys. ton. W przypadku nawozów specjalistycznych dane za wrzesień kształtują się na poziomie 15 tys. ton, podczas gdy w sierpniu szacunki wskazywały na 9 tys. ton. Niższa szacunkowa produkcja w obszarze nawozów azotowych, tj. 227 tys. ton względem 251 tys. ton w sierpniu wynikała głównie z postoju awaryjnego w Grupie Azoty ZAK, o którym spółka informowała 5 września br.

W ostatnim tygodniu września, Grupa Azoty ZAK przywróciła produkcję kwasu azotowego oraz nawozów mineralnych na minimalnych obciążeniach instalacji. Obecnie trwa uruchamianie kolejnych instalacji produkcyjnych oraz ich stopniowe dociążanie do pełnych zdolności.

Wzrost poziomów produkcji widoczny jest również na podstawie szacunkowych wolumenów produkcyjnych w obszarze mocznika, tj. 94 tys. ton we wrześniu względem 86 tys. ton w sierpniu oraz Poliamidu – 8 tys. ton we wrześniu, z kolei szacunkowe dane za sierpień to 7 tys. ton. W pozostałych obszarach spółka obserwuje zatrzymywanie się negatywnych trendów, które nie znajdują na ten moment odzwierciedlenia w poziomach produkcji.

Szacunkowe dane produkcyjne za wrzesień dostępne są na stronie www https://tarnow.grupaazoty.com/inwestor/raporty-gieldowe/raporty-biezace pod tytułem Raport za wrzesień 2023.

Wolumeny produkcji nawozów wieloskładnikowych za wrzesień są istotnie wyższe niż w poprzednich miesiącach, a w nawozach azotowych są wyższe niż średnia z II kwartału, nawet pomimo awarii, która miała miejsce w Grupie Azoty ZAK. Spółka obecnie przywraca moce produkcyjne, co powinno pozytywnie wpłynąć na poziom naszej produkcji w październiku oraz w kolejnych miesiącach. W pozostałych obszarach jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o powrocie do zeszłorocznych poziomów produkcji, niemniej zakładamy taki scenariusz w perspektywie najbliższych miesięcymówi Zbigniew Paprocki, Członek Zarządu - odpowiedzialny za produkcję, Dyrektor Generalny Grupy Azoty S.A.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka