Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Informacja Grupy Azoty S.A. w związku z sankcjami nałożonymi na Pana Wiaczesława Kantora
11.04.2022
Informacja Grupy Azoty S.A. w związku z sankcjami nałożonymi na Pana Wiaczesława Kantora

W związku z nałożeniem w dniu 8 kwietnia b.r. sankcji na W. Kantora, posiadającego pośrednio 19,82% udziału w kapitale zakładowym spółki Grupa Azoty S.A. poprzez podmioty powiązane (Norica Holding S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu oraz Opansa Enterprises Limited z siedzibą w Cyprze i nr Rainbee Holdings Limited z siedzibą w Cyprze), Spółka informuje, że: W. Kantor nie jest beneficjentem rzeczywistym Spółki w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849; W. Kantor nie jest właścicielem Spółki i jej nie kontroluje w rozumieniu przepisów sankcyjnych UE, w tym Rozporządzenia Rady 269/2014.

Nałożenie sankcji na W. Kantora nie skutkuje więc jakimikolwiek sankcjami na Grupę Azoty S.A.

Pan W. Kantor jest mniejszościowym akcjonariuszem Grupy Azoty S.A. (pośrednio kontroluje 19,82% akcji). Nie kontroluje i nigdy wcześniej nie kontrolował Spółki, ponieważ:

  • nie posiada odpowiednio dużego pakietu akcji Spółki;
  • nie przysługuje mu prawo powoływania Zarządu;
  • nie spełnia żadnych innych przesłanek kontroli nad Spółką.

Nie jest również spełniona żadna z przesłanek, by Grupa Azoty S.A.  mogła być bezpośrednio lub pośrednio objęta jakimikolwiek sankcjami. Podstawy objęcia sankcjami są precyzyjnie określone w ustawodawstwie UE i wiążą się z agresją Rosji, działaniami podważającymi integralność terytorialną Ukrainy, jej suwerenność, niezależność, stabilność lub bezpieczeństwo lub też ze szczególnymi relacjami z rządem Federacji Rosyjskiej.

Grupa Azoty S.A. przestrzega wszystkich przepisów sankcyjnych, potępia agresję Rosji oraz wszelkie działania skierowane przeciwko Ukrainie i nie posiada żadnych relacji z Rządem Federacji Rosyjskiej, w związku z czym nie ma żadnego ryzyka objęcia Spółki sankcjami.

Nie ma również jakichkolwiek przesłanek do tego, aby zmianie uległ sposób zawierania transakcji przez Spółkę z podmiotami z UE, USA czy też innych krajów.

Grupa Azoty S.A. jako Spółka dopuszczona do obrotu i notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, nie ma bezpośredniego wpływu na strukturę akcjonariatu oraz decyzje inwestycyjne akcjonariuszy. Każdy uczestnik rynku kapitałowego może uczestniczyć w obrocie akcjami Spółki na GPW w Warszawie.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka