Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Komunikat dotyczący umowy z ZAKSA S.A.
24.04.2024
Komunikat dotyczący umowy z ZAKSA S.A.

Sytuacja finansowa, którą nowy zarząd zastał w Grupie Azoty powoduje, że priorytetem jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania Spółek z Grupy Kapitałowej oraz opracowanie i wdrożenie planu naprawczego. Z tego powodu Grupa Azoty podejmuje trudne decyzje o rezygnacji z działań sponsoringowych. 

Warto jednocześnie zaznaczyć, że zasady prowadzenia działań sponsoringowych w Grupie Azoty przyjęte przez poprzedni zarząd Grupy Azoty nie pozwalają prowadzić działań w tym obszarze spółkom Grupy Azoty w 2024 roku.

W konsekwencji również umowa z ZAKSA S.A. została wypowiedziana, ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2024 roku. Co istotne, zarówno w przypadku ZAKSY, jak również Chemika Police, w których spółka jest zaangażowana właścicielsko, Grupa Azoty podejmuje wszelkie możliwe działania, aby zabezpieczyć funkcjonowanie klubów w przyszłym sezonie. Te działania uwzględniają m.in. zaangażowanie w proces poszukiwania sponsorów. Jesteśmy w stałym kontakcie z Prezesami klubów sportowych, szukamy potencjalnych synergii z naszymi partnerami biznesowymi i wychodzimy z propozycjami wspólnych działań promocyjnych, również z wykorzystaniem infrastruktury Grupy Azoty. Harmonogram tych działań jest na bieżąco aktualizowany. Do końca czerwca wspólnie z Zarządami klubów planujemy wypracować kierunkowe rozwiązania w tym zakresie zarówno dla ZAKSY, jak i Chemika Police.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka