Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nowy Zarząd Grupy Azoty aktualizuje informacje o szacowanym wpływie na wyniki finansowe za rok obrotowy 2023 niepieniężnych zdarzeń o charakterze jednorazowym
28.03.2024
Nowy Zarząd Grupy Azoty aktualizuje informacje o szacowanym wpływie na wyniki finansowe za rok obrotowy 2023 niepieniężnych zdarzeń o charakterze jednorazowym

9 lutego br. poprzedni Zarząd Grupy Azoty S.A. informował, że potencjalny szacunkowy niepieniężny wpływ utraty wartości aktywów Grupy Azoty Polyolefins obniży skonsolidowany wynik EBIT Grupy Azoty S.A. za 2023 rok o kwotę (minus) 900 mln zł. Tymczasem zgodnie z informacją powziętą przez nowy Zarząd Grupy Azoty 28 marca br., szacunkowy niepieniężny wpływ opisanego zdarzenia obniży skonsolidowany wynik EBIT Grupy Azoty S.A. za 2023 rok o kwotę około (minus) 1 138 mln zł, wobec pierwotnie szacowanej wartości (minus) 900 mln zł. Zdarzenie to nie będzie miało wpływu na skonsolidowany wynik EBITDA Grupy Azoty S.A.

Obecny Zarząd Grupy Azoty priorytetowo traktuje  kwestię rozmów z instytucjami finansowymi, a w tym obszarze szczególną uwagę kierujemy na projekt Polimery Police. Z tego powodu w pierwszej kolejności weryfikacji poddane zostały dane dotyczące utraty wartości aktywów Grupy Azoty Polyolefins. Mamy na uwadze, że uwzględnienie odpisu aktualizującego w wysokości 1 138 mln zł ze względów formalnych powoduje konieczność wystąpienia Grupy Azoty Polyolefins do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Grupy Azoty Polyolefins, zgodnie z wymogami KSH. Konsekwentnie dążymy do odbudowania wiarygodności Grupy Azoty, a transparentność w zakresie przedstawianych danych jest w tym aspekcie kluczowa. Priorytetem obecnego Zarządu Grupy Azoty pozostaje poprawa sytuacji finansowej Grupy, w tym jak najszybsze rozpoczęcie pełnej komercyjnej działalności Polimerów Police – mówi Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Andrzej Skolmowski.

Odpis dotyczący aktywów Grupy Azoty Polyolefins na poziomie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023 może skutkować koniecznością dokonania przez Grupę Azoty S.A. odpisu na wartości akcji Grupy Azoty Polyolefins w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok 2023 na kwotę około –(minus) 400 mln zł, wobec pierwotnie szacowanej wartości – (minus) 300 mln zł, o której Grupa Azoty S.A. informowała w raporcie bieżącym nr 14/2024.

Potencjalny szacunkowy niepieniężny wpływ wyżej opisanego zdarzenia obniży wynik brutto w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Grupy Azoty S.A. za 2023 rok o kwotę około – 400 mln (minus) zł wobec pierwotnie szacowanej wartości – (minus) 300 mln zł. Odpis wartości akcji ujęty zostanie w koszty finansowe, dlatego nie spowoduje obniżenia jednostkowego wyniku EBIT i EBITDA Spółki za 2023 rok.

Sprawozdania finansowe Grupy Azoty S.A. za 2023 rok są odpowiednio przedmiotem weryfikacji i badania przez biegłego rewidenta, dlatego powyższe kwoty mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Potencjalny szacunkowy niepieniężny wpływ odpisu części aktywów Grupy Azoty Polyolefins może mieć wpływ na inne elementy sprawozdań finansowych Grupy Azoty S.A. Obecnie Grupa Azoty S.A. jest w trakcie przeprowadzania analizy wpływu na inne elementy sprawozdań.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka