Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Oświadczenie w związku ze zdarzeniem awaryjnym
06.09.2023
Oświadczenie w związku ze zdarzeniem awaryjnym

W Grupie Azoty Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A., na terenie instalacji do produkcji amoniaku stwierdzono przegrzew w układzie kotłowym. Instalacja natychmiast została bezpiecznie wyłączona, co pozwoliło na uniknięcie zagrożenia dla ludzi i środowiska.

Obecnie (stan na 06.09.2023) instalacja jest na końcowym etapie studzenia. Trwa rewizja wnętrza aparatu. Długość naprawy będzie możliwa do określenia po pełnym ustaleniu koniecznego zakresu prac. Celem jest możliwie szybkie przywrócenie pracy instalacji.

Nie ma i nie było zagrożenia dla pracowników ani mieszkańców powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

Raport bieżący.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka