Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
PGE Energia Odnawialna zbuduje z Grupą Azoty Siarkopol farmę fotowoltaiczną
20.05.2019
PGE Energia Odnawialna zbuduje z Grupą Azoty Siarkopol farmę fotowoltaiczną
Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” podpisała dzisiaj list intencyjny w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej przez PGE Energia Odnawialna, spółkę z Grupy Kapitałowej PGE. Instalacja o mocy 5 MW i rocznej produkcji 4,97 GWh w najbardziej prawdopodobnym wariancie będzie produkowała czystą energię na własne potrzeby Grupy Azoty Siarkopol. Partnerzy nie wykluczają dalszego znaczącego rozwoju projektu, w formule wspólnego przedsięwzięcia.

Elektrownia fotowoltaiczna powstanie na dziesięciu hektarach gruntów poeksploatacyjnych Grupy Azoty Siarkopol na terenie świętokrzyskiej gminy Osiek. W najbardziej prawdopodobnym wariancie będzie produkowała czystą energię na własne potrzeby Siarkopolu. Według wstępnych planów, jeszcze do końca 2019 roku zostanie zawarta umowa uszczegóławiająca warunki współpracy, a elektrownia składająca się z ok. 16 tys. paneli fotowoltaicznych rozpocznie działalność w połowie 2022 r. Będzie to jedna z największych takich instalacji w Polsce.

- Budowa instalacji fotowoltaicznej, a przede wszystkim zawarte porozumienie stanowią nową jakość współpracy spółek z udziałem kapitału Skarbu Państwa. Mamy bowiem do czynienia ze skutecznym połączeniem rekultywacji terenów pogórniczych z budową nowoczesnego przedsięwzięcia zwiększającego proekologiczny potencjał energetyczny kraju – mówi dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty, jednego z największych koncernów chemicznych w Europie, w skład którego wchodzi Siarkopol.

- Będzie to pierwsza w Polsce instalacja fotowoltaiczna zbudowana na potrzeby jednego odbiorcy przemysłowego. Dzięki umowie corporate PPA, czyli Power Purchase Agreements, umożliwiającej dokonywanie zakupów energii bezpośrednio od Grupy PGE, Siarkopol uzyska dostęp do czystej i ekologicznej energii na bardzo korzystnych warunkach – podkreśla Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna, największej firmy energetycznej w Polsce, i właściciela PGE Energia Odnawialna.

Grupa Azoty Siarkopol w Grzybowie jest największym producentem siarki rodzimej na świecie, firmą dochodową (EBIDTA za 2018 r. wyniosła 49,3 mln zł). Firma od kilkudziesięciu lat rozwija technologie bezpieczne dla środowiska naturalnego. Przy wydobyciu stosuje metodę podziemnego wytopu siarki w obiegu zamkniętym, wykorzystując wodę techniczną z pochodzącą z kogeneracji, we współpracy z pobliską Enea Elektrownia Połaniec S.A. Teraz Zarząd Grupy Azoty Siarkopol zdecydował się na kolejny krok, nawiązując współpracę z PGE Energia Odnawialna, czego konsekwencją będzie dalsze zmniejszanie wpływu działalności firmy na środowisko naturalne poprzez obniżenie emisji dwutlenku węgla.

- Jesteśmy firmą, w której szczególną uwagę przywiązuje się do kwestii związanych z ochroną środowiska. Współpraca z PGE Energia Odnawialna, liderem OZE w Polsce pomoże nam zmniejszyć znacząco tzw. ślad węglowy, czyli całkowitą emisję gazów cieplarnianych wynikającą z naszej działalności. Ponadto projekt ten pozwoli nam nie tylko optymalizować koszty działalności, dzięki niższym przewidywalnym kosztom energii, ale będzie też istotny dla regionu z uwagi na dodatkowe wpływy podatkowe gminy - mówi Trajan Szuladziński, prezes zarządu Grupy Azoty Siarkopol.

Wart podkreślenia jest także fakt, że inwestycja na terenie Kopalni Siarki Osiek wpisuje się w Program rozwoju fotowoltaiki Grupy Kapitałowej PGE, którego celem jest osiągnięcie do 2030 r. ok. 2,5 GW mocy zainstalowanej z energii słonecznej. W kręgu zainteresowania spółki są tereny niewykorzystywane w działalności GK PGE oraz takie, jak w Osieku, gdzie zakończono działalność przemysłową. Budowa elektrowni fotowoltaicznych pozwoli nadać im nowy charakter i może stać się istotnym elementem ich rekultywacji. PGE Energia Odnawialna nie wyklucza, że w kolejnych latach – biorąc pod uwagę zasób gruntów posiadanych przez Siarkopol – partnerzy dobudują kolejne elektrownie PV o łącznej mocy nawet kilkudziesięciu megawatów, tym razem w formule wspólnego przedsięwzięcia (spółki), z opcją wykorzystania możliwości oferowanych przez aukcyjny system wsparcia.

W ramach współpracy GK PGE rozważa również wyposażenie elektrowni PV w magazyn energii. Mógłby on być wykorzystywany, jako bufor dopasowujący produkcję instalacji do zapotrzebowania Grupy Azoty Siarkopol lub jako zapasowe źródło zasilania.

- Podpisując list intencyjny w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej na terenie gminy Osiek, jesteśmy świadkami wydarzenia bez precedensu na polskim rynku energetyki odnawialnej. Dzięki współpracy największych w Polsce grup: energetycznej oraz chemicznej powstanie pierwsza w Polsce elektrownia PV, która będzie sprzedawać energię elektryczną bez wsparcia w postaci aukcji czy zielonych certyfikatów. Dzięki takim inwestycjom nie tylko zwiększamy udział OZE w naszym kraju, dostosowując się do wytycznych polityki klimatycznej UE, ale i przyczyniamy się do transformacji energetycznej polskiej gospodarki - mówi Arkadiusz Sekściński, p.o. prezesa zarządu PGE Energii Odnawialnej.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Oleochemia
zboża ozime
Wyszukiwarka