Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Polskie konsorcjum wybuduje blok energetyczny w Puławach
17.04.2019
Polskie konsorcjum wybuduje blok energetyczny w Puławach
Konsorcjum polskich firm: Polimex Mostostal S.A., Polimex – Energetyka Sp. z o.o. i SBB Energy S.A. zostało wstępnie wybrane w postępowaniu przetargowym na generalnego wykonawcę projektu „Budowa Bloku Energetycznego na paliwo węglowe”.

Zawarcie umowy z wykonawcą będzie możliwe po uzyskaniu niezbędnych zgód korporacyjnych i planowane jest na trzeci kwartał 2019 r. Realizacja inwestycji wg formuły „pod klucz” potrwa 36 miesięcy. Jej szacunkowy koszt to 1,2 mld zł.

Nowy blok energetyczny na węgiel kamienny o mocy 100 MWe zostanie wybudowany na terenie zakładowej elektrociepłowni.

 

– Jest to obecnie najważniejszy projekt inwestycyjny w Grupie Azoty PUŁAWY. Jego realizacja zapewni bezpieczeństwo energetyczne zarówno dla naszej spółki, jak i przyszłych inwestycji nawozowo-chemicznych. Nowy blok energetyczny będzie zasilany z istniejącej gospodarki węglowej – mówi dr Krzysztof Bednarz, prezes zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.

Będzie to blok ciepłowniczo-kondensacyjny z kotłem pyłowym węglowym o mocy nominalnej w paliwie do 300 MWt, z zamkniętym układem chłodzenia z chłodniami wentylatorowymi mokrymi. Kondensator zostanie zaprojektowany na 50% kondensacji ze względu na stały odbiór par technologicznych przez odbiorców zewnętrznych. Ponadto kocioł będzie posiadał zintegrowaną instalację SCR dla redukcji tlenków azotu. Założono też zastosowanie układu odsiarczania spalin metodą mokrą wapienną. Inwestycja spełni unijne normy w zakresie ochrony środowiska zgodnie z tzw. konkluzją BAT.

– Znaczący wzrost na przestrzeni dwóch ostatnich lat cen materiałów i usług w sektorze budowlanym (o ok. 20-30 proc.) doprowadził do zwiększenia budżetu zadania inwestycyjnego w stosunku do planów z początku 2017 roku. W naszym przypadku roboty budowalne i montażowe stanowią około 1/3 ogółu kosztów. Do tego dochodzą ryzyka kursowe i wyższa marża generalnego realizatora inwestycji – mówi Julian Krawczyński, dyrektor Pionu Inwestycji Grupy Azoty PUŁAWY.

Warto dodać, że realizowana w Puławach budowa nowego bloku energetycznego to największa inwestycja energetyczna w regionie lubelskim oraz w całej Grupie Azoty.

 

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka