Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Porozumienie z CKZiU w Policach
15.11.2021
Porozumienie z CKZiU w Policach

29 października Grupa Azoty Polyolefins S.A. zawarło porozumienie o współpracy w zakresie kształcenia ze Starostwem Powiatowym w Policach.

Podpisane porozumienie określa zasady współpracy obu instytucji przy realizacji zadań Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach (którego organem prowadzącym jest Powiat Policki), polegających na podnoszeniu oraz uzyskiwaniu kwalifikacji w obszarach zawodowych, zgodnych z potrzebami Spółki.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Policach zostało utworzone we wrześniu 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Jego celem jest podniesienie efektywności kształcenia zawodowego i dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy, zwiększającego szanse na zatrudnienie poprzez dostosowanie systemów i programów nauczania oraz ścisłą współpracę z pracodawcami.

W efekcie zainicjowanej dzisiaj współpracy nie tylko pracownicy Spółki będą mieli możliwość korzystać z oferty Centrum, ale również jako Spółka będziemy wnosili istotną dla dalszego rozwoju Centrum perspektywę biznesową. Jako przedstawiciele biznesu będziemy sygnalizować jakie są oczekiwania i obowiązujące trendy na rynku pracy, w szczególności w przemyśle i gospodarce  - mówi Paweł Bakun, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Polyolefins S.A.

Zaangażowanie pracodawców w proces kształcenia zawodowego, w tym w podnoszenie kwalifikacji, ma zasadnicze znacznie dla rynku pracy oraz konkurencyjności gospodarki - mówi Andrzej Bednarek Starosta Policki. Cieszę się, że po raz kolejny Powiat Policki pozyskując fundusze unijne może stworzyć warunki do podwyższania kwalifikacji zawodowej mieszkańców wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, w tym Grupy Azoty  Polyolefins S.A. To ważna inicjatywa, szczególnie biorąc pod uwagę realizowaną przez naszego Partnera inwestycję. Jestem przekonany, że zawarte porozumienie przyniesie wymierne efekty, dając tym samym obustronne korzyści. Dla pracodawcy to szansa na zdobycie wykwalifikowanej kadry, zaś dla mieszkańców Powiatu Polickiego, czy też pobliskiego Szczecina, to szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowej odpowiedniej do potrzeb rynku pracy.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka