Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Powołanie Nowego Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A.
09.02.2023
Powołanie Nowego Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A.

Podczas posiedzenia w dniu 9 lutego 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Marcina Kowalczyka z dniem 10 lutego 2023 br. na Członka Zarządu Spółki XII kadencji i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Pan Marcin Kowalczyk jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukończył studia podyplomowe na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, a także studia podyplomowe  z zakresu audytu, kontroli zarządczej i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada dyplom MBA Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie.

Pan Marcin Kowalczyk legitymuje się bogatą ścieżką zawodową, obejmującą pracę w administracji publicznej, jak w spółkach prawa handlowego. Pan Marcin Kowalczyk pełnił funkcję zastępcy prezesa Agencji Mienia Wojskowego ("AMW") a wcześniej zasiadał w Radzie Nadzorczej AMW. Pracował na stanowisku menadżerskim w PGE Energia Odnawialna S.A. W latach 2018 - 2020 był wiceprezesem Wojskowego Przedsiębiorstwa Handlowego sp. z o.o. Od maja 2020 roku związany był z PGE Dystrybucja S.A. najpierw jako Wiceprezes Zarządu, a od września 2020 roku jako Prezes Zarządu spółki. W ostatnim czasie pracował w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Pełnił funkcje Członka Rady Nadzorczej PKP Cargo S.A. oraz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Aktualnie, od lipca 2022 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej PZU Życie S.A.

Obecny skład Zarządu Grupy Azoty S.A.:

Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.
Mariusz Grab, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.
Filip Grzegorczyk, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.
Grzegorz Kądzielawski, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.
Marcin Kowalczyk, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.
Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.
Zbigniew Paprocki, Członek Zarządu, Dyrektor Generalny Grupy Azoty S.A.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka