Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Wspólne stanowisko  Grupy Azoty S.A. oraz Grupy Azoty Puławy S.A.
22.05.2018
Wspólne stanowisko Grupy Azoty S.A. oraz Grupy Azoty Puławy S.A.
Stanowisko dotyczy zmian w zarządzie Grupy Azoty S.A.

W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi respektowania przez zarząd spółki Grupa Azoty S.A. Umowy konsolidacyjnej zawartej z Zakładami Azotowymi „Puławy” S.A. (obecnie Grupą Azoty Puławy) w zakresie powoływania w skład zarządu Grupy Azoty S.A. osób zatrudnionych w Grupie Azoty Puławy, wyjaśniamy, iż:

Umowa o konsolidacji nigdy nie gwarantowała pełnienia funkcji członków Zarządu Grupy Azoty S.A. kolejnych kadencji przez pracowników Grupy Azoty „Puławy”. W tym zakresie Umowa przewidywała jedynie składnie przez Zarząd Grupy Azoty S.A. wniosku do Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. o powołanie dwóch lub trzech osób zatrudnionych w Grupie Azoty „Puławy”.

Przy aktualnym stanie prawnym wynikającym z ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 roku, uchwały nr 38 Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. z 30 czerwca 2017 roku oraz treści uchwały Rady Nadzorczej regulującej tryb postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu [1] Grupy Azoty S.A. Zarząd spółki nie ma możliwości zgłaszania kandydatów, którzy uczestniczą w postępowaniu kwalifikacyjnym na członków zarządu Grupy Azoty S.A. Czyni to odpowiednie zapisy Umowy o konsolidacji w tym zakresie bezprzedmiotowymi  i nieaktualnymi. Nie ma jednakże żadnych przeszkód, aby osoby zatrudnione w Grupie Azoty „Puławy” samodzielnie składały stosowne zgłoszenia. [2]

Działając w oparciu o obowiązujący Regulamin 9 kwietnia 2018 r. Rada Nadzorcza Grupy Azoty ogłosiła termin i sposób przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków zarządu Grupy Azoty S.A.. Ogłoszenie zamieszczono także na stronie internetowej Spółki. Termin składania zgłoszeń upłynął 23 kwietnia 2018 r.

W dniu 17 maja 2018 r. Rada Nadzorcza przeprowadziła rozmowy z kandydatami i zakończyła przedmiotowe postępowanie, powołując Członków Zarządu Grupy Azoty S.A. na XI kadencję.


[1]  Walne Zgromadzenie Grupy Azoty wprowadziło do Statutu Spółki zasadę, zgodnie z którą członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata. Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. uchwały nr 38 Walnego Zgromadzenia, do czasu wejścia w życie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członków zarządu stosuje się zasady ustalone w uchwale Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. przyjęła uchwałą Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki Grupa Azoty S.A. Zgodnie z postanowieniami tego regulaminu w postępowaniu kwalifikacyjnym biorą udział te osoby, które osobiście złożą stosowne własne zgłoszenia i wymagane oświadczenia. Regulamin nie przewiduje dopuszczenia udziału w postępowaniu osób zgłaszanych przez zarząd Grupy Azoty S.A.

[2] Działając w oparciu o obowiązujący Regulamin 9 kwietnia 2018 r. Rada Nadzorcza Grupy Azoty ogłosiła termin i sposób przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Zarządu. Ogłoszenie zamieszczono także na stronie internetowej Spółki. Termin składania zgłoszeń upłynął 23 kwietnia 2018 r. Nie istniały jakiekolwiek przeszkody dla zgłoszenia się kandydatów – osób zatrudnionych w Grupie Azoty Puławy.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Oleochemia
zboża ozime
Wyszukiwarka