Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
ZARZĄD PDH POLSKA ZATWIERDZIŁ WYBÓR HYUNDAI ENGINEERING CO., LTD. JAKO WSTĘPNIE WYBRANEGO OFERENTA W PRZETARGU NA POLIMERY POLICE
25.03.2019
ZARZĄD PDH POLSKA ZATWIERDZIŁ WYBÓR HYUNDAI ENGINEERING CO., LTD. JAKO WSTĘPNIE WYBRANEGO OFERENTA W PRZETARGU NA POLIMERY POLICE
19 marca 2019 roku Zarząd PDH Polska S.A. podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia zakwalifikowania oferenta - Hyundai Engineering Co., Ltd. jako wstępnie wybranego oferenta w ramach przetargu na zawarcie umowy o kompleksową realizację projektu "Polimery Police" według formuły "pod klucz" za cenę ryczałtową.


19 marca 2019 roku Zarząd PDH Polska S.A. podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia zakwalifikowania oferenta - Hyundai Engineering Co., Ltd. jako wstępnie wybranego oferenta w ramach przetargu na zawarcie umowy o kompleksową realizację projektu "Polimery Police" według formuły "pod klucz" za cenę ryczałtową.

Oferta Hyundai Engineering Co., Ltd. w najwyższym stopniu spełnia wymogi określone przez PDH Polska S.A. w dokumentacji przetargowej. Spółka będzie prowadziła ze wstępnie wybranym oferentem dalsze rozmowy w celu uzgodnienia wszelkich szczegółów realizacji projektu "Polimery Police", w szczególności w zakresie związanym z finansowaniem tego projektu oraz strukturą ubezpieczeń. 
 

Poza ofertą Hyundai Engineering Co., Ltd. na generalne wykonawstwo projektu „Polimery Police” oferty również złożyły: konsorcjum, którego liderem jest spółka Technip Italy S.p.A oraz konsorcjum, którego liderem jest spółka Tecnimont S.p.A. 
 

- Projekt ma strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki. Obecnie Polska jest importerem polipropylenu, a po oddaniu naszego projektu – będzie eksporterem. Polimery Police to także wzrost niezależności energetyczno-surowcowej kraju poprzez oddanie nowego terminalu paliw płynnych, stworzenie szeregu miejsc pracy dla wysokokwalifikowanej kadry oraz rozwój bazy do rozwoju polskiej nauki i sektora B+R. Życzylibyśmy sobie, aby Polimery Police były punktem wyjścia do dalszego rozwoju Grupy, jak też polskiego sektora chemicznego, w tym branż pokrewnych, związanych z przetwórstwem tworzyw sztucznych – twierdzi dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty S.A. 
 

Analiza otrzymanych ofert wskazuje na to, że wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy na generalne wykonawstwo w ramach projektu "Polimery Police" w zakresie podstawowym nie przekroczy 1 mld EUR. W konsekwencji, całkowita wartość nakładów inwestycyjnych (CAPEX) na realizację Projektu według szacunków PDH Polska S.A. na dzień wydania niniejszego komunikatu nie powinna przekroczyć 1,18 mld EUR. Kwota ta obejmuje oprócz wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy na generalne wykonawstwo, w szczególności poniesione dotychczas nakłady inwestycyjne, przygotowanie terenu budowy, opłacenie licencji technologicznych oraz nabycie katalizatorów. Całkowity budżet związany z realizacją Projektu, łącznie m.in. z kosztami finansowania w okresie budowy wraz z rezerwami wymaganymi w formule project finance nie powinien przekroczyć 1,52 mld EUR. Ponadto, wedle obecnych założeń, spółka PDH Polska S.A. w fazie eksploatacji wymagać będzie dodatkowego finansowania obrotowego na kwotę 176 mln EUR. 
 

Model finansowy projektu wykazuje wysoką efektywność ekonomiczną pomimo wzrostu wartości budżetu zadania inwestycyjnego projektu "Polimery Police". 
 

- Sytuacja na rynku polipropylenu jest bardzo sprzyjająca. Kraje UE notują jego deficyt. W Polsce roczna produkcja wynosi ok. 290 tys. ton przy zapotrzebowaniu blisko 700 tys. Zakładamy, że nasza inwestycja pozwoli na redukcję krajowego deficytu handlowego w obszarze tworzyw sztucznych, a część nadwyżek będziemy eksportować na chłonne rynki zachodnie – tu pomoże dogodna lokalizacja polickich zakładów. Sprzyjające logistycznie położenie ułatwi także dostawy drogą morską surowców do produkcji, tj. propanu i etylenu – dodaje dr Wojciech Wardacki. 
 

Zgodnie z ustalonym harmonogramem postępowania, zawarcie umowy z wyłonionym wykonawcą planowane jest w II kwartale 2019 r., natomiast sama realizacja projektu Polimery Police w oparciu o umowę zawartą z generalnym wykonawcą ma się zakończyć w IV kwartale 2022 r. (rozruch testowy instalacji planowany jest na II kwartał 2022 r.). 
 

Projekt „Polimery Police” jest strategicznym przedsięwzięciem Grupy Kapitałowej Grupa Azoty realizowanym przez spółkę celową (SPV) PDH Polska S.A. „Polimery Police” są jedną z największych inwestycji chemicznych w tej części Europy. Celem przedsięwzięcia jest wybudowanie kompleksu petrochemicznego, w którego zakres wejdą:
 

- instalacja do produkcji propylenu (PDH),

- instalacja do produkcji polipropylenu (PP),

- terminal przeładunkowo-magazynowy (gazoportu),

- infrastruktura logistyczna,

- instalacja pomocnicza


o mocy produkcyjnej 437 tys. ton polipropylenu rocznie. 
 

Obie instalacje – PDH oraz PP - zostały zaprojektowane w oparciu o nowoczesne technologie (odpowiednio: Oleflex koncernu Honeywell UOP oraz Unipol firmy Grace Technologies) umożliwiające wysoką elastyczność produkcji i dostarczania szerokiej gamy rodzajów polipropylenu. 

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka