Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Strategia finansowa

Zaktualizowane cele strategiczne wymusiły weryfikację dotychczasowych wskaźników korporacyjnych Grupy Azoty.

Wartości wskaźników wyznaczają poziomy, względem których dokonywany będzie pomiar stopnia wdrożenia i realizacji planowanych działań strategicznych.

Integracja funkcji
Jednym z kierunków strategicznych Grupy Azoty jest integracja funkcji finansowej. W celu integracji zostanie przeprowadzone ujednolicenie zasad działania i struktur działów finansowych w Grupie Kapitałowej.

Wsparcie procesów
Poprzez integrację systemów IT oraz wdrożenie narzędzia do operacjonalizacji i kontroli realizacji Strategii.

Bezpieczeństwo
Nadrzędnym celem jest zapewnienie długoterminowego bezpieczeństwa finansowego oraz pełnej spójności wewnętrznej całości finansowania.

Ryzyko
Wdrożenie kompleksowego programu inwestycyjnego oraz ryzyko pogorszenia się koniunktury, znajduje odzwierciedlenie w odstąpieniu od określenia dolnego progu stopy wypłaty dywidendy.

W konsekwencji w uzasadnionych przypadkach wypłata dywidendy nie będzie rekomendowana przez Zarząd.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Oleochemia
zboża ozime
Wyszukiwarka