Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zaplecze laboratoryjne

Zaplecze laboratoryjne – najnowsze urządzenia

Nasze laboratoria wyposażone są w specjalistyczne urządzenia najnowszej generacji, m.in.:

 • dyfraktometr rentgenowski;
 • spektrometr atomowy;
 • mikroskop elektronowy;
 • chromatografy cieczowe i gazowe;
 • piec rurowy i muflowy;
 • komorę klimatyczną;
 • aparaty do elektrodializy i nanofiltracji.

Wszystkie aparaty i urządzania spełniają najwyższe światowe standardy jakości. 

Specjalizujemy się w prowadzeniu badań z zakresu:

 • innowacyjnych produktów nawozowych o dedykowanym zastosowaniu oraz ulepszonych właściwościach, realizujemy projekty dotyczące wprowadzania dodatków oraz inhibitorów do różnego typu nawozów;
 • procesów wytwarzania produktów biodegradowalnych;
 • technologii otrzymywania kwasów humusowych;
 • nowych typów katalizatorów o wysokiej selektywności;
 • syntezy nowych typów polimerów oraz poliamidowych elastomerów termoplastycznych;
 • dodatków poprawiających własności mechaniczne i termiczne tworzyw sztucznych.

Hala półtechnik –  duża przestrzeń do testów

Wydział Instalacji Testowych dysponuje halą o powierzchni 1500 m2 i wysokości 8 m przystosowaną do montażu aparatury badawczej wielkolaboratoryjnej i półtechnicznej.

Aparatura i urządzenia wchodzące w skład instalacji technicznych są zbliżone do urządzeń przemysłowych.

Zainstalowane jednostki specjalistycznie to m.in.:

 • Instalacja półtechniczna polimeryzacji wraz z linią wytłaczania i granulacji polimeru;
 • Instalacja półtechniczna ekstrakcji typu ciecz-ciecz;
 • Aparatura do destylacji ciągłej pod próżnią;
 • Instalacja półtechniczna dwustopniowej rektyfikacji pod próżnią;
 • Aparatura do suszenia granulatów polimerowych i proszków;
 • Aparatura do mieszania, suszenia i napylania substancji proszkowych.

Wydział Instalacji Testowych realizuje projekty oraz testy dotyczące:

 • wpływu jakości surowców oraz sposobu prowadzenia polimeryzacji na jakość produktu końcowego;
 • skuteczności rozdzielania mieszanin związków organicznych metodą rektyfikacji;
 • oczyszczanie roztworów odpadowych kaprolaktamu metodą ekstrakcji.
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Oleochemia
zboża ozime
Wyszukiwarka