Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Łączymy przemysł z nauką

To naturalne połączenie. Grupa Azoty jako największa w Polsce firma chemiczna musi bazować na łączeniu nauki i przemysłu. Nie tylko współpracujemy z uczelniami technicznymi i instytucjami naukowymi w Polsce i poza granicami kraju. Mamy własne zaplecze badawcze, swoich ekspertów i badaczy, własne laboratoria.

Trzy spółki Grupy Azoty, z Tarnowa, Polic i Kędzierzyna-Koźla, włączyły się w tworzenie nowej jednostki badawczo-wdrożeniowej, czyli Chemicznego Centrum Technologii i Rozwoju w Tarnowie. Współpracujemy w tym zakresie z województwem małopolskim oraz miastem Tarnowem. Centrum będzie się zajmowało poszukiwaniem i wdrażaniem najbardziej wydajnych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które następnie będą patentowane.

Z kolei Grupa Azoty jest członkiem i inicjatorem powstania Centrum Kompetencji PUŁAWY (http://ckpulawy.com/) będącego platformę współpracy i wymiany informacji dla przedsiębiorców i doradców rolnych, ludzi nauki oraz szeroko rozumianego biznesu.  W ciągu ostatnich dwóch lat Centrum opublikowało raporty „25 lat polskiego rolnictwa” oraz „Polska atrakcyjnym producentem i dostawcą żywności”, których celem było pobudzenie refleksji i debaty publicznej nad modelem funkcjonowania rolnictwa w Polsce. Od 5 lat organizowane są konferencje „Nauka – Biznes – Rolnictwo”, z których ostatnia zgromadziła ponad 200 ekspertów i praktyków, przedstawicieli świata nauki, przedsiębiorców rolnych oraz liderów chemii rolnej. Była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń oraz nawiązania kontaktów na przyszłość. W ramach Centrum prowadzone są projekty badawcze oraz studia podyplomowe dla doradców rolnych.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka