Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Rozwój pracowników

W Grupie Azoty doceniamy ludzi, którzy chcą się rozwijać i zdobywać nowe lub poszerzać już posiadane kompetencje i umiejętności.

Dlatego oprócz obowiązkowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i zagadnień związanych bezpośrednio z ich pracą, nasi pracownicy mogą liczyć na szkolenia i kursy podnoszące inne kwalifikacje oraz sfinansowanie lub dofinansowanie nauki na studiach podyplomowych, magisterskich, inżynierskich, czy doktoranckich. Warunki dofinansowania różnią się w zależności od spółki. Może ono być uzależnione od tego, czy pracownik jest kierowany na studia przez pracodawcę (pełna refundacja), czy też jest to jego własna inicjatywa (refundacja częściowa). Dokształcający się pracownicy mogą również liczyć na dodatkowy urlop.

W Grupie Azoty PUŁAWY szkoliły się wszystkie grupy pracowników – od najwyższej kadry zarządzającej po pracowników wykonawczych. Finansowaliśmy kursy specjalistyczne, szkolenia, konferencje, kursy językowe, studia wyższe i podyplomowe. Menedżerowie z obszaru produkcji uczyli się „Mistrzowskiego Zarządzania”, handlowcy przeszli „Akademię marketingu” a specjaliści ds. zakupów „Akademię negocjacji”. 

W Grupie Azoty KĘDZIERZYN uruchomiony został projekt edukacyjny „Akademia Mistrza”. Zatrudnieni w niej mistrzowie wzięli udział w warsztatach obejmujących zagadnienia teoretyczne i praktyczne w zakresie budowania zespołów, ustanawiania celów, delegowania zadań i skutecznej komunikacji. Pracownicy spółki uczestniczyli również w wielu innych szkoleniach obejmujących zagadnienia tak różne, jak obsługa programu Excel, pierwsze pomoc przedmedyczna, zarządzanie emocjami i wiele innych. 

W Grupie Azoty POLICE w ramach programu kształtowania zaangażowania pracowników uruchomiono nowy projekt szkoleniowy Liga Mistrzów. Jego pierwszą edycją objęci zostali mistrzowie jednostek biznesowych spółki. Projekt obejmuje trzy moduły tematyczne: Mistrz w organizacji, Komunikacja i Motywacja. Cykl szkoleń, warsztatów oraz treningów doskonalących, które będą prowadzone w ramach projektu, ma na celu rozwój kompetencji menadżerskich i umiejętności budowania zaangażowania pracowników. Liga Mistrzów zakończy się wyłonieniem  jednostki biznesowej posiadającej najlepszą drużynę mistrzów i przyznaniem Pucharu Ligi Mistrzów.

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka