Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Współpraca akademicka

Grupa Azoty współpracuje z wieloma uczelniami wyższymi. Realizujemy wspólne projekty badawcze, zamawiamy ekspertyzy i sami dostarczamy naukowcom i studentom danych do badań. Poza projektami typowo badawczymi współpraca obejmuje również praktyki, staże i organizację warsztatów dla studentów.

Na podstawie naszych materiałów i danych powstało wiele prac dyplomowych z zakresu chemii, inżynierii produkcji, ochrony środowiska, zarządzania przedsiębiorstwem, marketingu, czy zarządzania zasobami ludzkimi.

Przykładowo Politechnika Krakowska od wielu lat corocznie rekomenduje najlepszych absolwentów chemii, którzy dzięki temu mają szansę na staż lub zatrudnienie.

Grupa Azoty była inicjatorem powstania przy Puławskiej Szkole Wyższej filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Puławach, w której uruchomiono nowy kierunek studiów – Chemia Techniczna.

Wśród uczelni, z którymi utrzymujemy stałą współpracę są:

 • Politechnika Warszawska,
 • Politechnika Wrocławska,
 • Politechnika Krakowska,
 • Politechnika Rzeszowska,
 • Politechnika Łódzka,
 • Politechnika Poznańska,
 • Politechnika Lubelska,
 • Politechnika Śląska,
 • Politechnika Opolska
 • Uniwersytet Śląski,
 • Uniwersytet Warszawski,
 • Uniwersytet Opolski,
 • Uniwersytet Szczeciński,
 • Uniwersytet Wrocławski,
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 • Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie,
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny,
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu,
 • Wyższa Szkoła Biznesu,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie,
 • Akademia Morska,
  Szkoła Główna Handlowa,
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie.
Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka