Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Współpraca ze szkołami

Współpracujemy ze szkołami, które znajdują się w naszym otoczeniu społecznym. Nasi pracownicy gościnnie prowadzą w nich lekcje i zajęcia na tematy związane z chemią i działalnością Grupy Azoty, a najzdolniejsi uczniowie mogą ubiegać się o stypendia lub staże uczniowskie.

Włączamy się również w organizację konkursów chemicznych, które obejmujemy patronatem, doposażamy szkolne pracownie, fundujemy nagrody rzeczowe. W ramach współpracy z niektórymi szkołami Grupa Azoty zobowiązała się do zatrudnienia określonej liczby uczniów, np. każdego roku do dziesięciu absolwentów Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie. Z kolei w ramach umowy z Zespołem Szkół Technicznych w Puławach organizujemy praktyki dla uczniów.

Szkoły, z którymi współpracujemy:

  • Zespół Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie,  
  • Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Tarnowie (Mościce),
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie (Mościce),
  • Zespół Szkół Technicznych w Puławach,
  • Zespół Szkół w Sławięcicach,
  • Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie,
  • TEB Edukacja Szczecin,
  • Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej,
  • Studium policealne DELTA,
  • Liceum Ogólnokształcące w Policach.

Przykładem takiej współpracy jest Zespół Szkół Technicznych w Puławach, który powstał w 1964 r., jako szkoła przyzakładowa przy budowanym wówczas kombinacie nawozów sztucznych. Współpracowaliśmy więc z nim od zawsze. Zacieśnienie współpracy nastąpiło wraz z zawarciem umowy patronackiej w  2011 r. Zobowiązaliśmy się wtedy do przyjmowania uczniów na praktyki (około 60 rocznie) i zatrudniania absolwentów (przez 5 lat zatrudniliśmy ich już ponad 100). Wspieramy szkołę finansowo i objęliśmy patronat nad kierunkiem „technik technologii chemicznych”. 

Z kolei Grupa Azoty KĘDZIERZYN od września 2013 roku jest patronem klasy chemicznej w Zespole Szkół nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu. Oprócz programu stypendialnego patronat obejmuje zajęcia z wykwalifikowaną kadrą spółki, praktyczne lekcje otwarte na terenie spółki, udział w organizowanych przez nią seminariach i konferencjach tematycznych, nadzór merytoryczny i udział sponsorski w konkursach wiedzy chemicznej dla uczniów powiatu kędzierzyńsko–kozielskiego oraz coroczny zakup nowego sprzętu do laboratorium szkolnego. W 2014 roku spółka podpisała z Zespołem Szkół nr 3 umowę o współpracy dotyczącą realizacji przedmiotu szkolonego Pracownia Technologiczna. Spółka corocznie gości uczniów klasy chemicznej. Raz w tygodniu w wyznaczonych miejscach na terenie jej zakładów odbywają się zajęcia służące realizacji programu szkolnego. 

Kategorie
Zastosowania
Pełna oferta
Nawozy
zboża ozime
Wyszukiwarka